TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Pahkla Camphilli Küla veevärk
Aadressid
  • Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Pahkla Camphilli Küla SA
Aadress
Prillimäe alevik, Kohila vald, Rapla maakond
Telefon
+372 4834430
Veebiaadress
E-post
pahklacv@hot.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
11 proovivõttu (lehekülg 1/2)
5 september 2018 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond pH pH ühik 7.1 6.5 kuni 9.5
5 september 2018 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond Elektrijuhtivus μS/cm 599 2500
5 september 2018 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond Hägusus (NTU) NTU 3.6
5 september 2018 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
5 september 2018 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
5 september 2018 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 37
5 september 2018 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 80 ebaloomulike muutusteta
5 september 2018 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
5 september 2018 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
11 september 2017 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
11 september 2017 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
11 september 2017 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
11 september 2017 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond Raud µg/l 33 200
11 september 2017 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 0.64 5.0
11 september 2017 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond Ammoonium mg/l 0.17 0.50
11 september 2017 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond Kloriid mg/l 75 250
11 september 2017 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond Elektrijuhtivus μS/cm 634 2500
11 september 2017 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
11 september 2017 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond Sulfaat mg/l <3 250
11 september 2017 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond Mangaan µg/l 5 50
11 september 2017 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond Naatrium mg/l 53.8 200
11 september 2017 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
11 september 2017 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
11 september 2017 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
25 mai 2016 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond Naatrium mg/l 22.8 200
25 mai 2016 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond Mangaan µg/l 20 50
25 mai 2016 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond Sulfaat mg/l 12 250
25 mai 2016 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
25 mai 2016 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
25 mai 2016 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
25 mai 2016 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
25 mai 2016 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond Elektrijuhtivus μS/cm 605 2500
25 mai 2016 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond Kloriid mg/l 9 250
25 mai 2016 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond Ammoonium mg/l 0.11 0.50
25 mai 2016 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 0.8 5.0
25 mai 2016 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond Raud µg/l 13 200
25 mai 2016 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond Hägusus (NTU) NTU 5.8
25 mai 2016 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
25 mai 2016 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3
4 märts 2015 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
4 märts 2015 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond Kloriid mg/l 28.0 250
4 märts 2015 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond Sulfaat mg/l 18 250
4 märts 2015 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond Naatrium mg/l 22.0 200
4 märts 2015 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
4 märts 2015 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
4 märts 2015 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
4 märts 2015 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond Elektrijuhtivus μS/cm 656 2500
4 märts 2015 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond Ammoonium mg/l 0.08 0.50
4 märts 2015 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 3.6 5.0
4 märts 2015 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond Raud µg/l 32 200
4 märts 2015 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond Hägusus (NTU) NTU 1.3
4 märts 2015 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
4 märts 2015 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 9
18 juuni 2014 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
18 juuni 2014 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
18 juuni 2014 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
18 juuni 2014 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond Raud µg/l 270 200
18 juuni 2014 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond Ammoonium mg/l 0.24 0.50
18 juuni 2014 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 5.6
18 juuni 2014 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond Elektrijuhtivus μS/cm 514 2500
18 juuni 2014 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
18 juuni 2014 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5
18 juuni 2014 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
18 juuni 2014 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
18 juuni 2014 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
4 oktoober 2013 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond Raud µg/l 45 200
31 juuli 2013 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
31 juuli 2013 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond Kloriid mg/l 6.0 250
31 juuli 2013 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
31 juuli 2013 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond Hägusus (NTU) NTU 3.1
31 juuli 2013 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
31 juuli 2013 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond Elektrijuhtivus μS/cm 554 2500
31 juuli 2013 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond Sulfaat mg/l 14 250
31 juuli 2013 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond Naatrium mg/l 2.7 200
31 juuli 2013 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond Ammoonium mg/l 0.05 0.50
31 juuli 2013 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
31 juuli 2013 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
31 juuli 2013 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond Raud µg/l 785 200
31 juuli 2013 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 8
18 oktoober 2012 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond Hägusus (NTU) NTU 11.4
18 oktoober 2012 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
18 oktoober 2012 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 11
18 oktoober 2012 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
18 oktoober 2012 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond Raud µg/l 1070 200
18 oktoober 2012 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond Ammoonium mg/l 0.12 0.50
18 oktoober 2012 Pahkla Camphilli küla maja Pahkla küla, Kohila vald, Rapla maakond Elektrijuhtivus μS/cm 486 2500