TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Seli Tervisekeskus
Aadressid
  • Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Seli Tervisekeskus
Aadress
Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond
Telefon
048 92576
Veebiaadress
E-post
lea.tammemae@mail.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
17 proovivõttu (lehekülg 1/2)
11 aprill 2018 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
11 aprill 2018 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Elektrijuhtivus μS/cm 601 2500
11 aprill 2018 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
11 aprill 2018 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
11 aprill 2018 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
11 aprill 2018 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 2
11 aprill 2018 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta
11 aprill 2018 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
11 aprill 2018 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
11 aprill 2018 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
31 märts 2017 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
31 märts 2017 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
31 märts 2017 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
20 märts 2017 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
20 märts 2017 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
20 märts 2017 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
20 märts 2017 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
20 märts 2017 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Endriin µg/l ei leitud 0.1
20 märts 2017 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
20 märts 2017 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
20 märts 2017 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
20 märts 2017 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Aldriin µg/l ei leitud 0.03
20 märts 2017 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
20 märts 2017 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
20 märts 2017 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
20 märts 2017 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
20 märts 2017 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
20 märts 2017 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
20 märts 2017 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
20 märts 2017 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
20 märts 2017 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
20 märts 2017 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
20 märts 2017 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Malatioon µg/l ei leitud 0.1
20 märts 2017 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
20 märts 2017 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
20 märts 2017 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Triallaat µg/l ei leitud 0.1
20 märts 2017 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
20 märts 2017 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
20 märts 2017 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
20 märts 2017 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
20 märts 2017 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
20 märts 2017 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
20 märts 2017 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
20 märts 2017 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
20 märts 2017 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
20 märts 2017 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
20 märts 2017 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
20 märts 2017 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
20 märts 2017 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
20 märts 2017 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
20 märts 2017 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
20 märts 2017 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
20 märts 2017 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
20 märts 2017 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
20 märts 2017 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Alumiinium µg/l <10 200
20 märts 2017 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Tsüaniid µg/l <3 50
20 märts 2017 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
20 märts 2017 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
20 märts 2017 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
20 märts 2017 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
20 märts 2017 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Naatrium mg/l 7.9 200
20 märts 2017 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Kaadmium µg/l <0.05 5.0
20 märts 2017 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Seleen µg/l <1 10
20 märts 2017 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Nikkel µg/l <1 20
20 märts 2017 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Kroom µg/l <0.4 50
20 märts 2017 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Plii µg/l 0.2 10
20 märts 2017 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
20 märts 2017 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Arseen µg/l 0.3 10
20 märts 2017 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Sulfaat mg/l 41 250
20 märts 2017 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
20 märts 2017 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Elektrijuhtivus μS/cm 617 2500
20 märts 2017 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Fluoriid mg/l 0.29 1.5
20 märts 2017 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Kloriid mg/l 9.6 250
20 märts 2017 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Nitrit mg/l <0.010 0.5
20 märts 2017 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Ammoonium mg/l <0.02 0.50
20 märts 2017 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.2 5.0
20 märts 2017 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Raud µg/l 28 200
20 märts 2017 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
20 märts 2017 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Nitraat mg/l <0.45 50
20 märts 2017 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
20 märts 2017 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
20 märts 2017 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Boor mg/l <0.06 1.0
20 märts 2017 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3
20 märts 2017 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
20 märts 2017 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Vask mg/l 0.007 2.0
20 märts 2017 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Mangaan µg/l 17.5 50
18 märts 2016 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
18 märts 2016 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Raud µg/l 26 200
18 märts 2016 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Ammoonium mg/l 0.04 0.50
18 märts 2016 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 7.2
18 märts 2016 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Elektrijuhtivus μS/cm 555 2500
18 märts 2016 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
18 märts 2016 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
18 märts 2016 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
18 märts 2016 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2
18 märts 2016 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
18 märts 2016 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
18 märts 2016 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
18 märts 2016 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
18 veebruar 2015 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 2
18 veebruar 2015 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
18 veebruar 2015 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
18 veebruar 2015 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
18 veebruar 2015 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Raud µg/l 16 200
18 veebruar 2015 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Ammoonium mg/l 0.03 0.50
18 veebruar 2015 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Elektrijuhtivus μS/cm 573 2500
18 veebruar 2015 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
18 veebruar 2015 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
18 veebruar 2015 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
18 veebruar 2015 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
17 september 2014 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
17 september 2014 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
17 september 2014 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Naatrium mg/l 6.4 200
17 september 2014 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
17 september 2014 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Mangaan µg/l 34 50
17 september 2014 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Sulfaat mg/l 34 250
17 september 2014 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
17 september 2014 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Elektrijuhtivus μS/cm 537 2500
17 september 2014 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Kloriid mg/l 9 250
17 september 2014 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Ammoonium mg/l 0.03 0.50
17 september 2014 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.6 5.0
17 september 2014 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Raud µg/l 45 200
17 september 2014 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
17 september 2014 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
17 september 2014 Seli Tervisekeskuse köök Seli küla, Rapla vald, Rapla maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2