TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
AÜ Laevaankur veevarustuspiirkond
Aadressid
  • Maardu linn
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Aiandusühistu LAEVAANKUR
Aadress
Sibula tee 11, Maardu linn
Telefon
+372 5233509
Veebiaadress
E-post
laevaankur@gmail.com
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
27 proovivõttu (lehekülg 1/3)
26 november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Ammoonium mg/l <0.05 0.50
12 november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
12 november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
12 november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
12 november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
12 november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Endriin µg/l ei leitud 0.1
12 november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
12 november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
12 november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
12 november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Aldriin µg/l ei leitud 0.03
12 november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
12 november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
12 november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
12 november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
12 november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
12 november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
12 november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
12 november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
12 november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
12 november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
12 november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Malatioon µg/l ei leitud 0.1
12 november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
12 november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
12 november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Triallaat µg/l ei leitud 0.1
12 november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
12 november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
12 november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
12 november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
12 november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
12 november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
12 november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
12 november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
12 november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
12 november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
12 november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
12 november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
12 november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
12 november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
12 november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
12 november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
12 november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
12 november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
12 november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
12 november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
12 november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 4
12 november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 4
12 november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 2
12 november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Boor mg/l 0.057 1.0
12 november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
12 november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Vask mg/l <0.001 2.0
12 november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Mangaan µg/l 13.0 50
12 november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Fluoriid mg/l 0.39 1.5
12 november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Alumiinium µg/l <5.0 200
12 november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
12 november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
12 november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Tsüaniid µg/l <3 50
12 november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Naatrium mg/l 186.4 200
12 november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Trihalometaanide summa µg/l <1 100
12 november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
12 november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Benseen µg/l <0.1 1.0
12 november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
12 november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Kaadmium µg/l <0.1 5.0
12 november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Seleen µg/l 1.9 10
12 november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Nikkel µg/l <1.0 20
12 november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Kroom µg/l <0.2 50
12 november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Plii µg/l <0.1 10
12 november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Antimon µg/l <0.1 5.0
12 november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Arseen µg/l <0.1 10
12 november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Sulfaat mg/l <3 250
12 november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
12 november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Elektrijuhtivus μS/cm 865 2500
12 november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Kloriid mg/l 231 250
12 november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Nitrit mg/l <0.010 0.5
12 november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Ammoonium mg/l 0.81 0.50
12 november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Oksüdeeritavus mg/l O2 1.4 5.0
12 november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Raud µg/l 33 200
12 november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Hägusus (NTU) NTU 3.4
12 november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Nitraat mg/l <0.45 50
5 november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Efektiivdoos mSv/aastas 0.012 0.10
5 november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Ra-228 mBq/l <0.019
5 november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Ra-226 mBq/l 0.011
14 oktoober 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
14 oktoober 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
14 oktoober 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Ammoonium mg/l <0.05 0.50
14 oktoober 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Jääkkloor (üld) mg/l <0.05 0.2 kuni 0.5
14 oktoober 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Elektrijuhtivus μS/cm 1045 2500
14 oktoober 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
14 oktoober 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Hägusus (NTU) NTU 1.1
14 oktoober 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5
14 oktoober 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Nitrit mg/l <0.010 0.5
23 november 2018 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Mangaan µg/l 5 50
23 november 2018 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Ammoonium mg/l 0.21 0.50
23 november 2018 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Raud µg/l 22 200
14 detsember 2017 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Mangaan µg/l 5 50
14 detsember 2017 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l <0.05
14 detsember 2017 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Ammoonium mg/l 0.16 0.50
14 detsember 2017 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Raud µg/l 125 200
21 veebruar 2017 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Naatrium mg/l 120.4 200
21 veebruar 2017 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Kloriid mg/l 250 250
21 veebruar 2017 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Ammoonium mg/l 0.37 0.50
21 veebruar 2017 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Raud µg/l 11 200
21 veebruar 2017 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Mangaan µg/l 1.4 50
28 detsember 2016 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
28 detsember 2016 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Hägusus (NTU) NTU <1
28 detsember 2016 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Elektrijuhtivus μS/cm 962 2500
28 detsember 2016 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Ammoonium mg/l 0.07 0.50
28 detsember 2016 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Raud µg/l 19 200
28 detsember 2016 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Fluoriid mg/l 0.40 1.5
28 detsember 2016 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Nitrit mg/l <0.010 0.5
28 detsember 2016 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Nitraat mg/l <0.45 50
28 detsember 2016 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Mangaan µg/l <5 50
28 detsember 2016 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Naatrium mg/l 204.0 200
28 detsember 2016 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Sulfaat mg/l <3 250
28 detsember 2016 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Kloriid mg/l 238 250
28 detsember 2016 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Oksüdeeritavus mg/l O2 0.64 5.0
28 detsember 2016 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
28 detsember 2016 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <2