TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
AÜ Laevaankur veevarustuspiirkond
Aadressid
  • Maardu linn
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Aiandusühistu LAEVAANKUR
Aadress
Sibula tee 11, Maardu linn
Telefon
+372 5233509
Veebiaadress
E-post
laevaankur@gmail.com
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
28 proovivõttu (lehekülg 1/3)
16. november 2020 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn
Mangaan µg/l <5 50
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Raud µg/l 35 200
26. november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
12. november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn
Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
12. november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
12. november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 2
Boor mg/l 0.057 1.0
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Vask mg/l <0.001 2.0
Mangaan µg/l 13.0 50
Fluoriid mg/l 0.39 1.5
Alumiinium µg/l <5.0 200
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
Tsüaniid µg/l <3 50
Naatrium mg/l 186.4 200
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Benseen µg/l <0.1 1.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
Seleen µg/l 1.9 10
Nikkel µg/l <1.0 20
Kroom µg/l <0.2 50
Plii µg/l <0.1 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Arseen µg/l <0.1 10
Sulfaat mg/l <3 250
pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 865 2500
Kloriid mg/l 231 250
Nitrit mg/l <0.010 0.5
Ammoonium mg/l 0.81 0.50
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.4 5.0
Raud µg/l 33 200
Hägusus (NTU) NTU 3.4
Nitraat mg/l <0.45 50
05. november 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn
Efektiivdoos mSv/aastas 0.012 0.10
Ra-228 mBq/l <0.019
Ra-226 mBq/l 0.011
14. oktoober 2019 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Jääkkloor (üld) mg/l <0.05 0.2 kuni 0.5
Elektrijuhtivus μS/cm 1045 2500
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU 1.1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5
Nitrit mg/l <0.010 0.5
23. november 2018 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn
Mangaan µg/l 5 50
Ammoonium mg/l 0.21 0.50
Raud µg/l 22 200
14. detsember 2017 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn
Mangaan µg/l 5 50
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l <0.05
Ammoonium mg/l 0.16 0.50
Raud µg/l 125 200
21. veebruar 2017 Sibula 11 pumpla Sibula tee 11, Maardu linn
Naatrium mg/l 120.4 200
Kloriid mg/l 250 250
Ammoonium mg/l 0.37 0.50
Raud µg/l 11 200
Mangaan µg/l 1.4 50