TagasiTagasi
Supluskoht
Supluskoha nimetus
Aidu tehisjärve supluskoht
Aadress
Aidu küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Veekogu liik
tehisjärv
Veekogu nimi
Kõpu tiik
Suplusvee profiil
Valdaja andmed
Nimi
Põltsamaa Vallavalitsus
Aadress
Lossi tn 9, 48104 Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Telefon
+372 7768550
Veebiaadress
E-post
info@poltsamaa.ee
Lisainfo
Kvaliteediklass
Väga hea 

Supluskoha nõuete kohta täpsemalt vaata SIIT

Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Näitaja Väärtus Kontrollväärtused Märkused
47 proovivõttu (lehekülg 1/5)
17. august 2020 Aidu tehisjärve supluskoht, suplusvee seirepunkt
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 5 Väga hea veekvaliteet 100
Escherichia coli PMÜ/100 ml 4 Väga hea veekvaliteet 1000
11. august 2020 Aidu tehisjärve supluskoht, suplusvee seirepunkt
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 25 Väga hea veekvaliteet 100
Escherichia coli PMÜ/100 ml 52 Väga hea veekvaliteet 1000
09. juuli 2020 Aidu tehisjärve supluskoht, suplusvee seirepunkt
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 62 Väga hea veekvaliteet 100
Escherichia coli PMÜ/100 ml 122 Väga hea veekvaliteet 1000
16. juuni 2020 Aidu tehisjärve supluskoht, suplusvee seirepunkt
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 19 Väga hea veekvaliteet 100
Escherichia coli PMÜ/100 ml 4 Väga hea veekvaliteet 1000
19. mai 2020 Aidu tehisjärve supluskoht, suplusvee seirepunkt
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 100
Escherichia coli PMÜ/100 ml <4 Väga hea veekvaliteet 1000
26. august 2019 Aidu tehisjärve supluskoht, suplusvee seirepunkt
Escherichia coli PMÜ/100 ml 42 Väga hea veekvaliteet 1000
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 18 Väga hea veekvaliteet 100
13. august 2019 Aidu tehisjärve supluskoht, suplusvee seirepunkt
Escherichia coli PMÜ/100 ml 39 Väga hea veekvaliteet 1000
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 130 Halb veekvaliteet 100
16. juuli 2019 Aidu tehisjärve supluskoht, suplusvee seirepunkt
Escherichia coli PMÜ/100 ml 41 Väga hea veekvaliteet 1000
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 12 Väga hea veekvaliteet 100
18. juuni 2019 Aidu tehisjärve supluskoht, suplusvee seirepunkt
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 14 Väga hea veekvaliteet 100
Escherichia coli PMÜ/100 ml 11 Väga hea veekvaliteet 1000
10. juuni 2019 Aidu tehisjärve supluskoht, suplusvee seirepunkt
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 100
Escherichia coli PMÜ/100 ml 8 Väga hea veekvaliteet 1000