TagasiTagasi
Supluskoht
Supluskoha nimetus
Aidu tehisjärve supluskoht
Aadress
Aidu küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Veekogu liik
tehisjärv
Veekogu nimi
Aidu järv
Suplusvee profiil
Valdaja andmed
Nimi
Põltsamaa Vallavalitsus
Aadress
Lossi tn 9, 48104 Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Telefon
+372 7768550
Veebiaadress
E-post
info@poltsamaa.ee
Lisainfo
Kvaliteediklass
2020 - Väga hea
2019 - Väga hea
2018 - Väga hea

Supluskoha nõuete kohta täpsemalt vaata SIIT

Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Näitaja Väärtus Kontrollväärtused Märkused
53 proovivõttu (lehekülg 1/6)
28. juuli 2021 Aidu tehisjärve supluskoht, suplusvee seirepunkt
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 22 Väga hea veekvaliteet 100
Escherichia coli PMÜ/100 ml 32 Väga hea veekvaliteet 1000
26. juuli 2021 Aidu tehisjärve supluskoht, suplusvee seirepunkt
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 28 Väga hea veekvaliteet 100
Escherichia coli PMÜ/100 ml 19 Väga hea veekvaliteet 1000
12. juuli 2021 Aidu tehisjärve supluskoht, suplusvee seirepunkt
Escherichia coli PMÜ/100 ml 200 Väga hea veekvaliteet 1000
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 230 Halb veekvaliteet 100
29. juuni 2021 Aidu tehisjärve supluskoht, suplusvee seirepunkt
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 36 Väga hea veekvaliteet 100
Escherichia coli PMÜ/100 ml 138 Väga hea veekvaliteet 1000
14. juuni 2021 Aidu tehisjärve supluskoht, suplusvee seirepunkt
Soole enterokokid PMÜ/100 ml <4 Väga hea veekvaliteet 100
Escherichia coli PMÜ/100 ml <4 Väga hea veekvaliteet 1000
19. mai 2021 Aidu tehisjärve supluskoht, suplusvee seirepunkt
Soole enterokokid PMÜ/100 ml <4 Väga hea veekvaliteet 100
Escherichia coli PMÜ/100 ml <4 Väga hea veekvaliteet 1000
17. august 2020 Aidu tehisjärve supluskoht, suplusvee seirepunkt
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 5 Väga hea veekvaliteet 100
Escherichia coli PMÜ/100 ml 4 Väga hea veekvaliteet 1000
11. august 2020 Aidu tehisjärve supluskoht, suplusvee seirepunkt
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 25 Väga hea veekvaliteet 100
Escherichia coli PMÜ/100 ml 52 Väga hea veekvaliteet 1000
09. juuli 2020 Aidu tehisjärve supluskoht, suplusvee seirepunkt
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 62 Väga hea veekvaliteet 100
Escherichia coli PMÜ/100 ml 122 Väga hea veekvaliteet 1000
16. juuni 2020 Aidu tehisjärve supluskoht, suplusvee seirepunkt
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 19 Väga hea veekvaliteet 100
Escherichia coli PMÜ/100 ml 4 Väga hea veekvaliteet 1000