TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Setomaa Turismitalo ühisveevärk
Aadressid
  • Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
SETOMAA TURISMITALO OÜ
Aadress
Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond
Telefon
+372 5073393
Veebiaadress
E-post
info@setotalu.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
10 proovivõttu
15 mai 2019 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Mangaan µg/l <10 50
15 mai 2019 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
15 mai 2019 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 561 2500
15 mai 2019 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
15 mai 2019 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Hägusus (NTU) NTU <1
15 mai 2019 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
15 mai 2019 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
15 mai 2019 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
15 mai 2019 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Raud µg/l 35 200
15 mai 2019 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
15 mai 2019 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
29 mai 2018 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Mangaan µg/l <10 50
29 mai 2018 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
29 mai 2018 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
29 mai 2018 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
29 mai 2018 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
29 mai 2018 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
29 mai 2018 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
29 mai 2018 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 567 2500
29 mai 2018 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Hägusus (NTU) NTU <1
29 mai 2018 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
29 mai 2018 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Raud µg/l 44 200
16 august 2017 Kraan peale filtrit Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Mangaan µg/l <10 50
14 juuni 2017 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Ammoonium mg/l 0.12 0.50
14 juuni 2017 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 453 2500
14 juuni 2017 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
14 juuni 2017 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Raud µg/l 61 200
14 juuni 2017 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
14 juuni 2017 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
14 juuni 2017 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Hägusus (NTU) NTU <1
14 juuni 2017 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
14 juuni 2017 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Mangaan µg/l 126 50
14 juuni 2017 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
14 juuni 2017 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
18 mai 2016 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
18 mai 2016 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
18 mai 2016 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
18 mai 2016 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
18 mai 2016 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
18 mai 2016 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
18 mai 2016 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
18 mai 2016 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
18 mai 2016 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Hägusus (NTU) NTU <1
18 mai 2016 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 560 2500
18 mai 2016 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
18 mai 2016 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
18 mai 2016 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
18 mai 2016 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
20 mai 2015 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
20 mai 2015 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
20 mai 2015 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
20 mai 2015 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
20 mai 2015 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
20 mai 2015 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
20 mai 2015 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
20 mai 2015 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
20 mai 2015 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
20 mai 2015 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
20 mai 2015 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
20 mai 2015 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
20 mai 2015 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
20 mai 2015 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
20 mai 2015 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
20 mai 2015 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
20 mai 2015 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
20 mai 2015 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
20 mai 2015 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
20 mai 2015 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
20 mai 2015 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Endriin µg/l Ei leitud 0.1
11 veebruar 2015 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Kloriid mg/l 8.1 250
11 veebruar 2015 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Nitraat mg/l <1 50
11 veebruar 2015 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Alumiinium µg/l <10 200
11 veebruar 2015 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Mangaan µg/l 10 50
11 veebruar 2015 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Nitrit mg/l <0.002 0.5
11 veebruar 2015 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
11 veebruar 2015 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Boor mg/l 0.1 1.0
11 veebruar 2015 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
11 veebruar 2015 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
11 veebruar 2015 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
11 veebruar 2015 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
11 veebruar 2015 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
11 veebruar 2015 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
11 veebruar 2015 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
11 veebruar 2015 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
11 veebruar 2015 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
11 veebruar 2015 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
11 veebruar 2015 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
11 veebruar 2015 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
11 veebruar 2015 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
11 veebruar 2015 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
11 veebruar 2015 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
11 veebruar 2015 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
11 veebruar 2015 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
11 veebruar 2015 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
11 veebruar 2015 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Endriin µg/l Ei leitud 0.1
11 veebruar 2015 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
11 veebruar 2015 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Ammoonium mg/l 0.09 0.50
11 veebruar 2015 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.0 5.0
11 veebruar 2015 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
11 veebruar 2015 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
11 veebruar 2015 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
11 veebruar 2015 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 570 2500
11 veebruar 2015 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Naatrium mg/l 150 200
11 veebruar 2015 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Fluoriid mg/l 0.6 1.5
11 veebruar 2015 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
11 veebruar 2015 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Raud µg/l 53 200
11 veebruar 2015 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Sulfaat mg/l 20 250
11 veebruar 2015 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Tsüaniid µg/l <3 50
11 veebruar 2015 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Vask mg/l <0.01 2.0
11 veebruar 2015 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Kaadmium µg/l <0.03 5.0
11 veebruar 2015 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
11 veebruar 2015 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Seleen µg/l <1.0 10
11 veebruar 2015 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Nikkel µg/l 0.5 20
11 veebruar 2015 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Kroom µg/l <0.1 50
11 veebruar 2015 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Plii µg/l <0.1 10
11 veebruar 2015 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Antimon µg/l <0.3 5.0
11 veebruar 2015 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Arseen µg/l 0.6 10
22 mai 2013 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
22 mai 2013 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
10 oktoober 2012 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 448 2500
10 oktoober 2012 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
10 oktoober 2012 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
10 oktoober 2012 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
10 oktoober 2012 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
10 oktoober 2012 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
10 oktoober 2012 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
10 oktoober 2012 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
10 oktoober 2012 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond Hägusus (NTU) NTU <1