TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Setomaa Turismitalo ühisveevärk
Aadressid
  • Mäealuse, Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
SETOMAA TURISMITALO OÜ
Aadress
Mäealuse, 65302 Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond
Telefon
+372 5073393; +372 5087399
Veebiaadress
E-post
info@setotalu.ee, kinnisvara7@gmail.com
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
13 proovivõttu (lehekülg 1/2)
04. juuni 2020 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Sulfaat mg/l 19 250
Elektrijuhtivus μS/cm 549 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Oksüdeeritavus mg/l O2 2.0 5.0
Raud µg/l 51 200
Mangaan µg/l <10 50
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 22 ebaloomulike muutusteta
Naatrium mg/l 176 200
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
20. mai 2020 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l 158 200
Mangaan µg/l 12 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 498 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
31. oktoober 2019 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 11 ebaloomulike muutusteta
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 560 2500
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Naatrium mg/l 150 200
Sulfaat mg/l 17 250
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.4 5.0
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l <10 50
15. mai 2019 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond
Mangaan µg/l <10 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 561 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l 35 200
29. mai 2018 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond
Raud µg/l 44 200
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Hägusus (NTU) NTU <1
Elektrijuhtivus μS/cm 567 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Mangaan µg/l <10 50
16. august 2017 Kraan peale filtrit Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond
Mangaan µg/l <10 50
14. juuni 2017 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Mangaan µg/l 126 50
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Raud µg/l 61 200
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 453 2500
Ammoonium mg/l 0.12 0.50
18. mai 2016 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Hägusus (NTU) NTU <1
Elektrijuhtivus μS/cm 560 2500
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
20. mai 2015 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond
Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
Endriin µg/l Ei leitud 0.1
11. veebruar 2015 Setomaa turismitalo köök Kalatsova küla, Setomaa vald, Võru maakond
Kloriid mg/l 8.1 250
Nitraat mg/l <1 50
Alumiinium µg/l <10 200
Mangaan µg/l 10 50
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Boor mg/l 0.1 1.0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
Endriin µg/l Ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
Ammoonium mg/l 0.09 0.50
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.0 5.0
HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 570 2500
Naatrium mg/l 150 200
Fluoriid mg/l 0.6 1.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l 53 200
Sulfaat mg/l 20 250