TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Võru Juustutööstuse veevärk
Aadressid
  • Pikk 23, Võru linn
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
VALIO EESTI AS
Aadress
Sõpruse pst 145, 13417 Kristiine linnaosa, Tallinn
Telefon
+372 6285700
Veebiaadress
E-post
valio@valio.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
166 proovivõttu (lehekülg 1/17)
17 oktoober 2018 Tööstusesse sissetulev vesi Pikk 23, Võru linn Endriin µg/l Ei leitud 0.1
17 oktoober 2018 Tööstusesse sissetulev vesi Pikk 23, Võru linn Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
17 oktoober 2018 Tööstusesse sissetulev vesi Pikk 23, Võru linn Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
17 oktoober 2018 Tööstusesse sissetulev vesi Pikk 23, Võru linn Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
17 oktoober 2018 Tööstusesse sissetulev vesi Pikk 23, Võru linn o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
17 oktoober 2018 Tööstusesse sissetulev vesi Pikk 23, Võru linn Boor mg/l 0.1 1.0
17 oktoober 2018 Tööstusesse sissetulev vesi Pikk 23, Võru linn Nitrit mg/l 0.03 0.5
17 oktoober 2018 Tööstusesse sissetulev vesi Pikk 23, Võru linn Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
17 oktoober 2018 Tööstusesse sissetulev vesi Pikk 23, Võru linn Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
17 oktoober 2018 Tööstusesse sissetulev vesi Pikk 23, Võru linn Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
17 oktoober 2018 Tööstusesse sissetulev vesi Pikk 23, Võru linn Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
17 oktoober 2018 Tööstusesse sissetulev vesi Pikk 23, Võru linn Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
17 oktoober 2018 Tööstusesse sissetulev vesi Pikk 23, Võru linn HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
17 oktoober 2018 Tööstusesse sissetulev vesi Pikk 23, Võru linn Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
17 oktoober 2018 Tööstusesse sissetulev vesi Pikk 23, Võru linn Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
17 oktoober 2018 Tööstusesse sissetulev vesi Pikk 23, Võru linn Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
17 oktoober 2018 Tööstusesse sissetulev vesi Pikk 23, Võru linn o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
17 oktoober 2018 Tööstusesse sissetulev vesi Pikk 23, Võru linn o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
17 oktoober 2018 Tööstusesse sissetulev vesi Pikk 23, Võru linn p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
17 oktoober 2018 Tööstusesse sissetulev vesi Pikk 23, Võru linn p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
17 oktoober 2018 Tööstusesse sissetulev vesi Pikk 23, Võru linn p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
17 oktoober 2018 Tööstusesse sissetulev vesi Pikk 23, Võru linn Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
17 oktoober 2018 Tööstusesse sissetulev vesi Pikk 23, Võru linn Hägusus (NTU) NTU <1
17 oktoober 2018 Tööstusesse sissetulev vesi Pikk 23, Võru linn Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
17 oktoober 2018 Tööstusesse sissetulev vesi Pikk 23, Võru linn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
17 oktoober 2018 Tööstusesse sissetulev vesi Pikk 23, Võru linn Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
17 oktoober 2018 Tööstusesse sissetulev vesi Pikk 23, Võru linn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
17 oktoober 2018 Tööstusesse sissetulev vesi Pikk 23, Võru linn HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
17 oktoober 2018 Tööstusesse sissetulev vesi Pikk 23, Võru linn HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
17 oktoober 2018 Tööstusesse sissetulev vesi Pikk 23, Võru linn HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
17 oktoober 2018 Tööstusesse sissetulev vesi Pikk 23, Võru linn cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
17 oktoober 2018 Tööstusesse sissetulev vesi Pikk 23, Võru linn beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
17 oktoober 2018 Tööstusesse sissetulev vesi Pikk 23, Võru linn alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
17 oktoober 2018 Tööstusesse sissetulev vesi Pikk 23, Võru linn trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
17 oktoober 2018 Tööstusesse sissetulev vesi Pikk 23, Võru linn Fluoriid mg/l 0.5 1.5
17 oktoober 2018 Tööstusesse sissetulev vesi Pikk 23, Võru linn Alumiinium µg/l <10 200
17 oktoober 2018 Tööstusesse sissetulev vesi Pikk 23, Võru linn Mangaan µg/l <10 50
17 oktoober 2018 Tööstusesse sissetulev vesi Pikk 23, Võru linn Oksüdeeritavus mg/l O2 1.1 5.0
17 oktoober 2018 Tööstusesse sissetulev vesi Pikk 23, Võru linn pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
17 oktoober 2018 Tööstusesse sissetulev vesi Pikk 23, Võru linn Elektrijuhtivus μS/cm 496 2500
17 oktoober 2018 Tööstusesse sissetulev vesi Pikk 23, Võru linn Ammoonium mg/l <0.05 0.50
17 oktoober 2018 Tööstusesse sissetulev vesi Pikk 23, Võru linn Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
17 oktoober 2018 Tööstusesse sissetulev vesi Pikk 23, Võru linn Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
17 oktoober 2018 Tööstusesse sissetulev vesi Pikk 23, Võru linn Naatrium mg/l 5.3 200
17 oktoober 2018 Tööstusesse sissetulev vesi Pikk 23, Võru linn Nitraat mg/l <1 50
17 oktoober 2018 Tööstusesse sissetulev vesi Pikk 23, Võru linn Kloriid mg/l 1.5 250
17 oktoober 2018 Tööstusesse sissetulev vesi Pikk 23, Võru linn Sulfaat mg/l 13 250
17 oktoober 2018 Tööstusesse sissetulev vesi Pikk 23, Võru linn Raud µg/l <20 200
13 detsember 2017 proovivõtu koht nr.12 (vadakuvõi valmistuses) Pikk 23, Võru linn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
13 detsember 2017 proovivõtu koht nr.12 (vadakuvõi valmistuses) Pikk 23, Võru linn Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
13 detsember 2017 proovivõtu koht nr.12 (vadakuvõi valmistuses) Pikk 23, Võru linn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
13 detsember 2017 proovivõtu koht nr.12 (vadakuvõi valmistuses) Pikk 23, Võru linn Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 12 ebaloomulike muutusteta
15 november 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
15 november 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
15 november 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
15 november 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 11 ebaloomulike muutusteta
15 november 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn Ammoonium mg/l <0.05 0.50
15 november 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn Elektrijuhtivus μS/cm 448 2500
15 november 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
15 november 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn Hägusus (NTU) NTU <1
15 november 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
15 november 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
15 november 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
15 november 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn Raud µg/l <20 200
15 november 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn Mangaan µg/l <10 50
14 september 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
14 september 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
14 september 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
14 september 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
14 september 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
14 september 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
14 september 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
14 september 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
14 september 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
14 september 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
14 september 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
14 september 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
14 september 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
14 september 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
14 september 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
14 september 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
14 september 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
14 september 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
14 september 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
14 september 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
14 september 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
14 september 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
14 september 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
14 september 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
14 september 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
14 september 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn Endriin µg/l Ei leitud 0.1
14 september 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn Oksüdeeritavus mg/l O2 0.8 5.0
14 september 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn Fluoriid mg/l 0.4 1.5
14 september 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn Kloriid mg/l 1.3 250
14 september 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn Ammoonium mg/l <0.05 0.50
14 september 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn Elektrijuhtivus μS/cm 424 2500
14 september 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
14 september 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn Hägusus (NTU) NTU <1
14 september 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
14 september 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
14 september 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
14 september 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn Naatrium mg/l 5.1 200
14 september 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn Nitrit mg/l 0.01 0.5
14 september 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn Nitraat mg/l <1 50
14 september 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn Sulfaat mg/l 12 250
14 september 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn Raud µg/l <20 200
14 september 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn Alumiinium µg/l <10 200
14 september 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn Mangaan µg/l <10 50
14 september 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn Boor mg/l 0.1 1.0
14 september 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
14 september 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
14 september 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
14 september 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 11 ebaloomulike muutusteta
9 august 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn Ammoonium mg/l <0.05 0.50
9 august 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn Elektrijuhtivus μS/cm 448 2500
9 august 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
9 august 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn Hägusus (NTU) NTU <1
9 august 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
9 august 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
9 august 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
9 august 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn Raud µg/l <20 200
9 august 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn Mangaan µg/l <10 50
9 august 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
9 august 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
9 august 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
9 august 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
17 mai 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn Ammoonium mg/l <0.05 0.50
17 mai 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn Elektrijuhtivus μS/cm 362 2500
17 mai 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
17 mai 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn Hägusus (NTU) NTU <1
17 mai 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
17 mai 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
17 mai 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
17 mai 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn Raud µg/l <20 200
17 mai 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn Mangaan µg/l <10 50
17 mai 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
17 mai 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
17 mai 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
17 mai 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 49 ebaloomulike muutusteta
2 veebruar 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 50 ebaloomulike muutusteta
18 jaanuar 2017 proovivõtu koht nr.10 (juustukatel) Pikk 23, Võru linn Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
18 jaanuar 2017 proovivõtu koht nr.10 (juustukatel) Pikk 23, Võru linn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
18 jaanuar 2017 proovivõtu koht nr.10 (juustukatel) Pikk 23, Võru linn Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
18 jaanuar 2017 proovivõtu koht nr.10 (juustukatel) Pikk 23, Võru linn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
18 jaanuar 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
18 jaanuar 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn Ammoonium mg/l <0.05 0.50
18 jaanuar 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn Elektrijuhtivus μS/cm 420 2500
18 jaanuar 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
18 jaanuar 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn Hägusus (NTU) NTU <1
18 jaanuar 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
18 jaanuar 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
18 jaanuar 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
18 jaanuar 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
18 jaanuar 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
18 jaanuar 2017 proovivõtu koht nr.7 (ettevõttesse sisse tulev vesi) Pikk 23, Võru linn Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 145 ebaloomulike muutusteta
16 november 2016 proovivõtu koht nr.10 (juustukatel) Pikk 23, Võru linn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
16 november 2016 proovivõtu koht nr.10 (juustukatel) Pikk 23, Võru linn Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 76 ebaloomulike muutusteta
16 november 2016 proovivõtu koht nr.10 (juustukatel) Pikk 23, Võru linn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
16 november 2016 proovivõtu koht nr.10 (juustukatel) Pikk 23, Võru linn Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0