TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Võru Juustutööstuse veevärk
Aadressid
  • Pikk tn 23, 65604 Võru linn
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
VALIO EESTI AS
Aadress
Sõpruse pst 145, 13417 Kristiine linnaosa, Tallinn
Telefon
+372 6285700
Veebiaadress
E-post
valio@valio.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
178 proovivõttu (lehekülg 1/18)
22. september 2020 proovivõtukoht nr.7 (tööstusse sissetulev vesi) Pikk tn 23, Võru linn
Alumiinium µg/l <10 200
Nitraat mg/l <1 50
Naatrium mg/l 5.5 200
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 1.4
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Raud µg/l <20 200
Boor mg/l 0.1 1.0
Fluoriid mg/l 0.4 1.5
Nitrit mg/l 0.03 0.5
Mangaan µg/l <10 50
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.2 5.0
Sulfaat mg/l 11 250
Kloriid mg/l 1.3 250
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Elektrijuhtivus μS/cm 463 2500
20. mai 2020 proovivõtu koht nr.10 (juustukatel) Pikk 23, Võru linn
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
20. mai 2020 proovivõtukoht nr.7 (tööstusse sissetulev vesi) Pikk tn 23, Võru linn
Mangaan µg/l <10 50
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 359 2500
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
12. veebruar 2020 proovivõtu koht nr.10 (juustukatel) Pikk 23, Võru linn
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 239 ebaloomulike muutusteta
12. veebruar 2020 proovivõtukoht nr.7 (tööstusse sissetulev vesi) Pikk tn 23, Võru linn
Mangaan µg/l <10 50
Raud µg/l <20 200
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 452 2500
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
13. november 2019 proovivõtu koht nr.12 (vadakuvõi valmistuses) Pikk 23, Võru linn
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
13. november 2019 proovivõtukoht nr.7 (tööstusse sissetulev vesi) Pikk tn 23, Võru linn
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 344 2500
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l <10 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
11. september 2019 proovivõtukoht nr.7 (tööstusse sissetulev vesi) Pikk tn 23, Võru linn
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Nitraat mg/l <1 50
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 476 2500
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Fluoriid mg/l 0.3 1.5
Naatrium mg/l 5.6 200
Nitrit mg/l 0.04 0.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Kloriid mg/l 0.8 250
Sulfaat mg/l 8.4 250
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.6 5.0
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l 27 50
Boor mg/l <0.1 1.0
Alumiinium µg/l <10 200
HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
Endriin µg/l Ei leitud 0.1
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
11. september 2019 proovivõtukoht nr.7 (tööstusse sissetulev vesi) Pikk tn 23, Võru linn
Tsüaniid µg/l <3 50
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Benseen µg/l <0.1 1.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
Seleen µg/l <1.0 10
Nikkel µg/l <1.0 20
Kroom µg/l <0.2 50
Plii µg/l <0.1 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Arseen µg/l 0.7 10
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Vask mg/l <0.001 2.0
15. mai 2019 proovivõtukoht nr.7 (tööstusse sissetulev vesi) Pikk tn 23, Võru linn
Elektrijuhtivus μS/cm 496 2500
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l 44 200
Mangaan µg/l <10 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 6 ebaloomulike muutusteta