TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Varese Külalistemaja veevärk
Aadressid
  • Varese küla, Võru vald, Võru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
PLEKATS KR OÜ
Aadress
25, 65604 Hutita küla, Sõmerpalu vald, Võru maakond
Telefon
5250386
Veebiaadress
E-post
varesekohvik@gmail.com
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
11 proovivõttu (lehekülg 1/2)
3 juuli 2019 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Raud µg/l <20 200
3 juuli 2019 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.0 5.0
3 juuli 2019 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Sulfaat mg/l 1.2 250
3 juuli 2019 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Naatrium mg/l 83 200
3 juuli 2019 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
3 juuli 2019 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
3 juuli 2019 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
3 juuli 2019 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
3 juuli 2019 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 336 2500
3 juuli 2019 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Hägusus (NTU) NTU <1
3 juuli 2019 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
3 juuli 2019 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Mangaan µg/l <10 50
3 juuli 2019 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
3 juuli 2019 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
3 juuli 2019 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
11 juuli 2018 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
11 juuli 2018 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 332 2500
11 juuli 2018 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
11 juuli 2018 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
11 juuli 2018 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
11 juuli 2018 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Hägusus (NTU) NTU <1
11 juuli 2018 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
11 juuli 2018 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Raud µg/l 29 200
11 juuli 2018 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Mangaan µg/l <10 50
11 juuli 2018 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
11 juuli 2018 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
12 juuli 2017 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
12 juuli 2017 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
12 juuli 2017 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Mangaan µg/l <10 50
12 juuli 2017 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
12 juuli 2017 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
12 juuli 2017 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
12 juuli 2017 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Hägusus (NTU) NTU <1
12 juuli 2017 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
12 juuli 2017 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 311 2500
12 juuli 2017 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
12 juuli 2017 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Raud µg/l 42 200
21 märts 2016 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
21 märts 2016 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
21 märts 2016 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
17 veebruar 2016 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
17 veebruar 2016 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
17 veebruar 2016 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
17 veebruar 2016 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
17 veebruar 2016 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Hägusus (NTU) NTU <1
17 veebruar 2016 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
17 veebruar 2016 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 331 2500
17 veebruar 2016 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
17 veebruar 2016 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
16 märts 2015 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Raud µg/l 45 200
16 märts 2015 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
16 märts 2015 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
16 märts 2015 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
14 jaanuar 2015 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Hägusus (NTU) NTU <1
14 jaanuar 2015 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
14 jaanuar 2015 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
14 jaanuar 2015 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5
14 jaanuar 2015 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
14 jaanuar 2015 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
14 jaanuar 2015 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
14 jaanuar 2015 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
14 jaanuar 2015 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 293 2500
1 aprill 2014 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Arseen µg/l 1.5 10
1 aprill 2014 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Antimon µg/l <0.3 5.0
1 aprill 2014 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Plii µg/l <0.1 10
1 aprill 2014 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Kroom µg/l <0.1 50
1 aprill 2014 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Nikkel µg/l <0.3 20
1 aprill 2014 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Seleen µg/l <1.0 10
1 aprill 2014 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
1 aprill 2014 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Kaadmium µg/l <0.03 5.0
1 aprill 2014 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Vask mg/l <0.01 2.0
1 aprill 2014 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
1 aprill 2014 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
1 aprill 2014 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
1 aprill 2014 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
1 aprill 2014 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Tsüaniid µg/l <3 50
1 aprill 2014 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond MCPP-p µg/l Ei leitud 0.1
1 aprill 2014 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Triasulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
1 aprill 2014 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Tsüanasiin µg/l Ei leitud 0.1
1 aprill 2014 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Metüül-metsulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
1 aprill 2014 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Metüül-tiofeensulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
1 aprill 2014 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Pendimetaliin µg/l Ei leitud 0.1
1 aprill 2014 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Prokloraas µg/l Ei leitud 0.1
1 aprill 2014 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond 2,4-D µg/l Ei leitud 0.1
1 aprill 2014 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Klopüraliid µg/l Ei leitud 0.1
1 aprill 2014 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
1 aprill 2014 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Nitraat mg/l 2.5 50
1 aprill 2014 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
1 aprill 2014 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Boor mg/l <0.1 1.0
1 aprill 2014 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Alumiinium µg/l <40 200
1 aprill 2014 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Hägusus (NTU) NTU <1
1 aprill 2014 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 404 2500
1 aprill 2014 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
1 aprill 2014 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
1 aprill 2014 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Mangaan µg/l <10 50
1 aprill 2014 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
1 aprill 2014 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
1 aprill 2014 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
1 aprill 2014 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Etofumesaat µg/l Ei leitud 0.1
1 aprill 2014 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Fluroksüpüür µg/l Ei leitud 0.1
1 aprill 2014 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond MCPA µg/l Ei leitud 0.1
1 aprill 2014 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond MCPB µg/l Ei leitud 0.1
1 aprill 2014 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
1 aprill 2014 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Tebukonasool µg/l Ei leitud 0.1
1 aprill 2014 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Propikonasool µg/l Ei leitud 0.1
1 aprill 2014 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Bentasoon µg/l Ei leitud 0.1
1 aprill 2014 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
1 aprill 2014 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
1 aprill 2014 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
1 aprill 2014 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
1 aprill 2014 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Raud µg/l 44 200
1 aprill 2014 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 0.9 5.0
1 aprill 2014 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Sulfaat mg/l 3.4 250
1 aprill 2014 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Kloriid mg/l 2.5 250
1 aprill 2014 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Nitrit mg/l 0.004 0.5
1 aprill 2014 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Fluoriid mg/l 0.2 1.5
1 aprill 2014 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
1 aprill 2014 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Naatrium mg/l 91.2 200
7 mai 2013 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
7 mai 2013 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
7 mai 2013 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Raud µg/l 34 200
7 mai 2013 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
29 august 2012 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Hägusus (NTU) NTU 3
29 august 2012 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Nitraat mg/l <1 50
29 august 2012 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Nitrit mg/l <0.002 0.5
29 august 2012 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
29 august 2012 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
29 august 2012 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Boor mg/l <0.1 1.0
29 august 2012 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 0.5 5.0
29 august 2012 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Fluoriid mg/l 0.2 1.5
29 august 2012 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Mangaan µg/l 291 50
29 august 2012 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 84 ebaloomulike muutusteta
29 august 2012 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
29 august 2012 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
29 august 2012 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Sulfaat mg/l 1.4 250
29 august 2012 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
29 august 2012 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
29 august 2012 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Naatrium mg/l 5.2 200
29 august 2012 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
29 august 2012 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Raud µg/l 1060 200
29 august 2012 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
29 august 2012 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Kloriid mg/l 1.5 250
29 august 2012 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Alumiinium µg/l <40 200
29 august 2012 Varese Külalistemaja köök Varese küla, Võru vald, Võru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 332 2500