TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Karja küla veevärk
Aadressid
  • Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Saaremaa Vallavalitsus
Aadress
Tallinna tn 10, 93819 Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond
Telefon
+372 4525000
Veebiaadress
E-post
vald@saaremaavald.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
18 proovivõttu (lehekülg 1/2)
16 oktoober 2018 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
16 oktoober 2018 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
16 oktoober 2018 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
16 oktoober 2018 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
16 oktoober 2018 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
16 oktoober 2018 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
16 oktoober 2018 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
16 oktoober 2018 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
16 oktoober 2018 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
16 oktoober 2018 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
16 oktoober 2018 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
16 oktoober 2018 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
16 oktoober 2018 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
16 oktoober 2018 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
16 oktoober 2018 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
16 oktoober 2018 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
16 oktoober 2018 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Triallaat µg/l ei leitud 0.1
16 oktoober 2018 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
16 oktoober 2018 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
16 oktoober 2018 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Malatioon µg/l ei leitud 0.1
16 oktoober 2018 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
16 oktoober 2018 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
16 oktoober 2018 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
16 oktoober 2018 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
16 oktoober 2018 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
16 oktoober 2018 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
16 oktoober 2018 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
16 oktoober 2018 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
16 oktoober 2018 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
16 oktoober 2018 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
16 oktoober 2018 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Aldriin µg/l ei leitud 0.03
16 oktoober 2018 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
16 oktoober 2018 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
16 oktoober 2018 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
16 oktoober 2018 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Endriin µg/l ei leitud 0.1
16 oktoober 2018 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
16 oktoober 2018 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
16 oktoober 2018 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
16 oktoober 2018 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
16 oktoober 2018 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Alumiinium µg/l <4.0 200
16 oktoober 2018 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Fluoriid mg/l <0.15 1.5
16 oktoober 2018 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Mangaan µg/l <2.0 50
16 oktoober 2018 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
16 oktoober 2018 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
16 oktoober 2018 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 7
16 oktoober 2018 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Boor mg/l 0.06 1.0
16 oktoober 2018 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Nitraat mg/l <0.45 50
16 oktoober 2018 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
16 oktoober 2018 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Raud µg/l 25 200
16 oktoober 2018 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 2.4 5.0
16 oktoober 2018 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
16 oktoober 2018 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Nitrit mg/l <0.010 0.5
16 oktoober 2018 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Kloriid mg/l 15 250
16 oktoober 2018 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Elektrijuhtivus μS/cm 757 2500
16 oktoober 2018 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond pH pH ühik 7.0 6.5 kuni 9.5
16 oktoober 2018 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Sulfaat mg/l 79 250
16 oktoober 2018 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Arseen µg/l 0.1 10
16 oktoober 2018 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
16 oktoober 2018 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Plii µg/l 0.2 10
16 oktoober 2018 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Kroom µg/l <0.2 50
16 oktoober 2018 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Nikkel µg/l 1.3 20
16 oktoober 2018 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Seleen µg/l <1.0 10
16 oktoober 2018 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Naatrium mg/l 11.0 200
16 oktoober 2018 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
16 oktoober 2018 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
16 oktoober 2018 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
16 oktoober 2018 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
16 oktoober 2018 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Tsüaniid µg/l <3 50
16 oktoober 2018 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
16 oktoober 2018 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
16 oktoober 2018 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
16 oktoober 2018 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
16 oktoober 2018 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
7 september 2018 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Hägusus (NTU) NTU 9.7
7 september 2018 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Maitse (pallides) pall 0
7 september 2018 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Lõhn (pallides) pall 0
7 september 2018 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik 8
7 september 2018 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
7 september 2018 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Elektrijuhtivus μS/cm 574 2500
7 september 2018 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Ammoonium mg/l 0.04 0.50
7 september 2018 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
7 september 2018 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
29 august 2017 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik 5
29 august 2017 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Maitse (pallides) pall 0
29 august 2017 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Lõhn (pallides) pall 0
29 august 2017 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Hägusus (NTU) NTU <0.7
29 august 2017 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond pH pH ühik 7.1 6.5 kuni 9.5
29 august 2017 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
29 august 2017 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Elektrijuhtivus μS/cm 847 2500
29 august 2017 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
29 august 2017 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Ammoonium mg/l <0.03 0.50
12 aprill 2017 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
12 aprill 2017 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
12 aprill 2017 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
13 september 2016 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik 6
13 september 2016 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Maitse (pallides) pall 2
13 september 2016 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Lõhn (pallides) pall 0
13 september 2016 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Hägusus (NTU) NTU 5.3
13 september 2016 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond pH pH ühik 7.1 6.5 kuni 9.5
13 september 2016 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
13 september 2016 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Elektrijuhtivus μS/cm 648 2500
13 september 2016 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
13 september 2016 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Ammoonium mg/l 0.03 0.50
9 märts 2016 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Lõhn Jah Tarbijale vastuvõetav
9 märts 2016 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Maitse Jah Tarbijale vastuvõetav
9 märts 2016 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Värvus Jah Tarbijale vastuvõetav
9 märts 2016 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Hägusus Jah Tarbijale vastuvõetav
9 märts 2016 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
9 märts 2016 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
9 märts 2016 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
4 september 2015 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Ammoonium mg/l 0.03 0.50
4 september 2015 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
4 september 2015 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Elektrijuhtivus μS/cm 705 2500
4 september 2015 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
4 september 2015 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
4 september 2015 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Hägusus (NTU) NTU 1.1
4 september 2015 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Lõhn (pallides) pall 0
4 september 2015 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Maitse (pallides) pall 0
4 september 2015 Karja Pagariäri Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik 5