TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Pärsama küla veevärk
Aadressid
  • Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Saaremaa Vallavalitsus
Aadress
Tallinna tn 10, 93819 Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond
Telefon
+372 4525000
Veebiaadress
E-post
vald@saaremaavald.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
20 proovivõttu (lehekülg 1/2)
7 september 2018 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
7 september 2018 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
7 september 2018 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik 6
7 september 2018 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond Maitse (pallides) pall 0
7 september 2018 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond Lõhn (pallides) pall 0
7 september 2018 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond Hägusus (NTU) NTU 1.9
7 september 2018 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond Elektrijuhtivus μS/cm 749 2500
7 september 2018 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond Ammoonium mg/l 0.04 0.50
18 oktoober 2017 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond Etofumesaat µg/l Ei leitud 0.1
18 oktoober 2017 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond Fluroksüpüür µg/l Ei leitud 0.1
18 oktoober 2017 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond MCPA µg/l Ei leitud 0.1
18 oktoober 2017 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond MCPB µg/l Ei leitud 0.1
18 oktoober 2017 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond MCPP-p µg/l Ei leitud 0.1
18 oktoober 2017 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond Metüül-metsulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
18 oktoober 2017 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond Pendimetaliin µg/l Ei leitud 0.1
18 oktoober 2017 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond Prokloraas µg/l Ei leitud 0.1
18 oktoober 2017 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond Tebukonasool µg/l Ei leitud 0.1
18 oktoober 2017 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond Metüül-tiofeensulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
18 oktoober 2017 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond Triasulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
18 oktoober 2017 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond Propikonasool µg/l Ei leitud 0.1
18 oktoober 2017 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond 2,4-D µg/l Ei leitud 0.1
18 oktoober 2017 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond Bentasoon µg/l Ei leitud 0.1
18 oktoober 2017 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond Klopüraliid µg/l Ei leitud 0.1
18 oktoober 2017 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond Tsüanasiin µg/l Ei leitud 0.1
18 oktoober 2017 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond Vask mg/l 0.01 2.0
18 oktoober 2017 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
18 oktoober 2017 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
18 oktoober 2017 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond Boor mg/l <0.06 1.0
18 oktoober 2017 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond Nitraat mg/l <0.45 50
18 oktoober 2017 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond Nitrit mg/l <0.010 0.5
18 oktoober 2017 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond Fluoriid mg/l 0.19 1.5
18 oktoober 2017 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond Arseen µg/l <0.1 10
18 oktoober 2017 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
18 oktoober 2017 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond Plii µg/l 0.3 10
18 oktoober 2017 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond Kroom µg/l <0.2 50
18 oktoober 2017 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond Nikkel µg/l 2 20
18 oktoober 2017 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond Seleen µg/l <1 10
18 oktoober 2017 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond Kaadmium µg/l <0.1 5.0
18 oktoober 2017 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
18 oktoober 2017 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
18 oktoober 2017 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond Tsüaniid µg/l <3 50
18 oktoober 2017 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond Alumiinium µg/l <10 200
18 oktoober 2017 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
18 oktoober 2017 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 7
18 oktoober 2017 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
18 oktoober 2017 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
18 oktoober 2017 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
18 oktoober 2017 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond Raud µg/l 11 200
18 oktoober 2017 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 2.4 5.0
18 oktoober 2017 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
18 oktoober 2017 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond Kloriid mg/l 12 250
18 oktoober 2017 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond Elektrijuhtivus μS/cm 860 2500
18 oktoober 2017 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond pH pH ühik 7.1 6.5 kuni 9.5
18 oktoober 2017 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond Sulfaat mg/l 110 250
18 oktoober 2017 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond Mangaan µg/l 5 50
18 oktoober 2017 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond Naatrium mg/l 6.6 200
18 oktoober 2017 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 50 ebaloomulike muutusteta
18 oktoober 2017 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
18 oktoober 2017 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
18 oktoober 2017 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
29 august 2017 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik 15
29 august 2017 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond Maitse (pallides) pall 0
29 august 2017 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond Lõhn (pallides) pall 0
29 august 2017 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond Hägusus (NTU) NTU 13.6
29 august 2017 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
29 august 2017 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
29 august 2017 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond Elektrijuhtivus μS/cm 628 2500
29 august 2017 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
29 august 2017 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond Ammoonium mg/l <0.03 0.50
12 aprill 2017 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
12 aprill 2017 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
12 aprill 2017 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
13 september 2016 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik 5
13 september 2016 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond Maitse (pallides) pall 0
13 september 2016 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond Lõhn (pallides) pall 0
13 september 2016 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond Hägusus (NTU) NTU <0.7
13 september 2016 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond pH pH ühik 7.1 6.5 kuni 9.5
13 september 2016 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
13 september 2016 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond Elektrijuhtivus μS/cm 778 2500
13 september 2016 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
13 september 2016 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond Ammoonium mg/l <0.03 0.50
9 märts 2016 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond Lõhn Jah Tarbijale vastuvõetav
9 märts 2016 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond Maitse Jah Tarbijale vastuvõetav
9 märts 2016 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond Värvus Jah Tarbijale vastuvõetav
9 märts 2016 Pärsama Lasteaed - Hooldekodu köök Pärsama küla, Saaremaa vald, Saare maakond Hägusus Jah Tarbijale vastuvõetav