TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Leisi aleviku veevärk
Aadressid
  • Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Saaremaa Vallavalitsus
Aadress
Tallinna tn 10, 93819 Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond
Telefon
+372 4525000
Veebiaadress
E-post
vald@saaremaavald.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
19 proovivõttu (lehekülg 1/2)
18 aprill 2019 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Raud µg/l <10 200
7 september 2018 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik 6
7 september 2018 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Maitse (pallides) pall 0
7 september 2018 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Lõhn (pallides) pall 0
7 september 2018 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Hägusus (NTU) NTU 0.4
7 september 2018 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
7 september 2018 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Elektrijuhtivus μS/cm 845 2500
7 september 2018 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Ammoonium mg/l <0.03 0.50
7 september 2018 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
7 september 2018 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
29 august 2017 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Hägusus (NTU) NTU <0.7
29 august 2017 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Lõhn (pallides) pall 0
29 august 2017 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Maitse (pallides) pall 0
29 august 2017 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik 5
29 august 2017 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond pH pH ühik 6.5 6.5 kuni 9.5
29 august 2017 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
29 august 2017 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Elektrijuhtivus μS/cm 1021 2500
29 august 2017 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
29 august 2017 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Ammoonium mg/l <0.03 0.50
12 aprill 2017 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
12 aprill 2017 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
12 aprill 2017 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
19 detsember 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
19 detsember 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Tsüaniid µg/l <3 50
19 detsember 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
19 detsember 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
19 detsember 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
19 detsember 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Mangaan µg/l 3.1 50
19 detsember 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
19 detsember 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
19 detsember 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5
19 detsember 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Boor mg/l 0.18 1.0
19 detsember 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
19 detsember 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
19 detsember 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Nitraat mg/l <0.45 50
19 detsember 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
19 detsember 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Raud µg/l 27 200
19 detsember 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.8 5.0
19 detsember 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Ammoonium mg/l 0.04 0.50
19 detsember 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Nitrit mg/l <0.010 0.5
19 detsember 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Kloriid mg/l 34.0 250
19 detsember 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Fluoriid mg/l 0.37 1.5
19 detsember 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Elektrijuhtivus μS/cm 938 2500
19 detsember 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
19 detsember 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Sulfaat mg/l 130 250
19 detsember 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Arseen µg/l <0.2 10
19 detsember 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
19 detsember 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Plii µg/l 0.3 10
19 detsember 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Kroom µg/l <0.4 50
19 detsember 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Nikkel µg/l <1.0 20
19 detsember 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Seleen µg/l <1.0 10
19 detsember 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Kaadmium µg/l <0.05 5.0
19 detsember 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Vask mg/l 0.01 2.0
19 detsember 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Naatrium mg/l 39.6 200
19 detsember 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Trihalometaanide summa µg/l <1.0 100
19 detsember 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Alumiinium µg/l 19 200
19 detsember 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
19 detsember 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
19 detsember 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
19 detsember 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
19 detsember 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
19 detsember 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
19 detsember 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
19 detsember 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
19 detsember 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
19 detsember 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
19 detsember 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
19 detsember 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
19 detsember 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
19 detsember 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
19 detsember 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
19 detsember 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
19 detsember 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Triallaat µg/l ei leitud 0.1
19 detsember 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
19 detsember 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
19 detsember 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Malatioon µg/l ei leitud 0.1
19 detsember 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
19 detsember 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
19 detsember 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
19 detsember 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
19 detsember 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
19 detsember 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
19 detsember 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
19 detsember 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
19 detsember 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
19 detsember 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
19 detsember 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Aldriin µg/l ei leitud 0.03
19 detsember 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
19 detsember 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
19 detsember 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
19 detsember 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Endriin µg/l ei leitud 0.1
19 detsember 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
19 detsember 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
19 detsember 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
19 detsember 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
19 detsember 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
19 detsember 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
19 detsember 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
19 detsember 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
13 september 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Ammoonium mg/l <0.03 0.50
13 september 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik 5
13 september 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Maitse (pallides) pall 0
13 september 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Lõhn (pallides) pall 0
13 september 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Hägusus (NTU) NTU <0.7
13 september 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
13 september 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
13 september 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Elektrijuhtivus μS/cm 840 2500
13 september 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
9 märts 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Lõhn Jah Tarbijale vastuvõetav
9 märts 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Maitse Jah Tarbijale vastuvõetav
9 märts 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Värvus Jah Tarbijale vastuvõetav
9 märts 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Hägusus Jah Tarbijale vastuvõetav
9 märts 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
9 märts 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
9 märts 2016 Leisi Keskkooli söökla Leisi alevik, Saaremaa vald, Saare maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0