TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Kurtna küla veevärk
Aadressid
  • Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
ALUTAGUSE HALDUS OÜ
Aadress
Kooli tn 7, 41301 Mäetaguse alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Telefon
+372 3366930
Veebiaadress
www.alutagusehaldus.ee
E-post
info@alutagusehaldus.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
36 proovivõttu (lehekülg 1/4)
2 oktoober 2018 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
2 oktoober 2018 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
2 oktoober 2018 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
2 oktoober 2018 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
13 september 2018 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
13 september 2018 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 613 2500
13 september 2018 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU 1.1
13 september 2018 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
13 september 2018 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
13 september 2018 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond pH pH ühik 7.88 6.5 kuni 9.5
13 september 2018 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4.8
4 september 2017 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5.1
4 september 2017 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond pH pH ühik 8.06 6.5 kuni 9.5
4 september 2017 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 592 2500
4 september 2017 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
4 september 2017 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
4 september 2017 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
4 september 2017 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
26 aprill 2017 Kurtna 14 Kurtna 14, Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
26 aprill 2017 Kurtna 14 Kurtna 14, Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
26 aprill 2017 Kurtna 14 Kurtna 14, Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
7 september 2016 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <1 ebaloomulike muutusteta
7 september 2016 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
7 september 2016 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
7 september 2016 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
7 september 2016 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
7 september 2016 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond pH pH ühik 7.96 6.5 kuni 9.5
7 september 2016 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
7 september 2016 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
7 september 2016 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
7 september 2016 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 493 2500
7 september 2016 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.088 0.50
20 aprill 2016 Kurtna 14 Kurtna 14, Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
20 aprill 2016 Kurtna 14 Kurtna 14, Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
20 aprill 2016 Kurtna 14 Kurtna 14, Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
17 november 2015 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
17 november 2015 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
17 november 2015 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
17 november 2015 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 4 ebaloomulike muutusteta
17 november 2015 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond pH pH ühik 7.52 6.5 kuni 9.5
17 november 2015 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5.7
17 november 2015 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.1 0.50
17 november 2015 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 594 2500
17 november 2015 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
17 november 2015 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
17 november 2015 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
23 märts 2015 Kurtna 14 Kurtna 14, Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
23 märts 2015 Kurtna 14 Kurtna 14, Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
23 märts 2015 Kurtna 14 Kurtna 14, Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
19 märts 2015 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
19 märts 2015 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
19 märts 2015 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <1 ebaloomulike muutusteta
19 märts 2015 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
19 märts 2015 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond p,p-DDE µg/l <0.0012 0.1
19 märts 2015 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Heksaklorotsükloheksaan, delta µg/l <0.0009 0.1
19 märts 2015 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond p,p-DDT µg/l <0.0015 0.1
19 märts 2015 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond PAH-d summa μg/l <0.004 0.1
19 märts 2015 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l <0.001 0.1
19 märts 2015 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond beeta-Endosulfaan µg/l <0.0015 0.1
19 märts 2015 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond alfa-Endosulfaan µg/l <0.0004 0.1
19 märts 2015 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond p,p-DDD µg/l <0.0017 0.1
19 märts 2015 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Endosulfaansulfaat µg/l <0.0006 0.1
19 märts 2015 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Heptakloorepoksiid (isomeeride summa) ng/l <0.0018 30
19 märts 2015 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Isobensaan µg/l <0.0051 0.1
19 märts 2015 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Metoksükloor µg/l <0.0028 0.1
19 märts 2015 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Dieldriin µg/l <0.0005 0.03
19 märts 2015 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Aldriin µg/l <0.0006 0.03
19 märts 2015 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Isodriin µg/l <0.0014 0.1
19 märts 2015 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Endriin µg/l <0.0007 0.1
19 märts 2015 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Maitse (pallides) pall 0
19 märts 2015 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Lõhn (pallides) pall 0
19 märts 2015 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU 0.54
19 märts 2015 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 10
19 märts 2015 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Vask mg/l <1 2.0
19 märts 2015 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Tsüaniid µg/l <3 50
19 märts 2015 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond heksaklorotsükloheksaan, alfa µg/l <0.0006 0.1
19 märts 2015 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond heksaklorotsükloheksaan, gamma µg/l <0.0005 0.1
19 märts 2015 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond heksaklorotsükloheksaan, beeta µg/l <0.0012 0.1
19 märts 2015 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Trihalometaanide summa µg/l <0.2 100
19 märts 2015 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
19 märts 2015 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Sulfaat mg/l 19 250
19 märts 2015 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Seleen µg/l 0.53 10
19 märts 2015 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Raud µg/l 97 200
19 märts 2015 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Plii µg/l <0.1 10
19 märts 2015 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.3 5.0
19 märts 2015 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Nitrit mg/l 0.008 0.5
19 märts 2015 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Nitraat mg/l 1.3 50
19 märts 2015 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Nikkel µg/l <0.1 20
19 märts 2015 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Naatrium mg/l 44 200
19 märts 2015 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Mangaan µg/l <5.5 50
19 märts 2015 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Kroom µg/l <0.5 50
19 märts 2015 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Kloriid mg/l 11 250
19 märts 2015 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Kaadmium µg/l <0.02 5.0
19 märts 2015 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Fluoriid mg/l 0.53 1.5
19 märts 2015 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 587 2500
19 märts 2015 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Elavhõbe µg/l <0.015 1.0
19 märts 2015 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Boor mg/l 0.827 1.0
19 märts 2015 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Benso(a)püreen µg/l <0.002 0.010
19 märts 2015 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
19 märts 2015 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Arseen µg/l <0.05 10
19 märts 2015 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Antimon µg/l <0.05 5.0
19 märts 2015 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.037 0.50
19 märts 2015 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Alumiinium µg/l <20 200
19 märts 2015 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.05 3.0
19 märts 2015 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
19 märts 2015 Kaev/liitumispunkt Kurtna tee 12 Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Pestitsiidide summa µg/l <0.005 0.50