TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Tõstamaa alevik
Aadressid
  • Tõstamaa alevik, Pärnu linn
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
OÜ SuFe
Aadress
Nooruse tn 1-1, 88101 Tõstamaa alevik, Pärnu linn
Telefon
+372 4496036
Veebiaadress
E-post
enn@sufe.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
50 proovivõttu (lehekülg 1/5)
06. september 2021 Tõstamaa Lasteaed Tõstamaa alevik, Pärnu linn
Fluoriid mg/l 1.2 1.5
16. juuni 2021 Tõstamaa Tagatalli pumplast väljuv vesi Tõstamaa alevik, Pärnu linn
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Hägusus (NTU) NTU 1.5
Raud µg/l 105 200
Ammoonium mg/l 0.13 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 397 2500
pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
16. juuni 2021 Tõstamaa Lasteaed Tõstamaa alevik, Pärnu linn
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 8
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Hägusus (NTU) NTU 2.0
Raud µg/l 130 200
Ammoonium mg/l 0.08 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 396 2500
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
17. märts 2021 Tõstamaa Lasteaed Tõstamaa alevik, Pärnu linn
Ammoonium mg/l 0.41 0.50
17. märts 2021 Tõstamaa Tagatalli pumplast väljuv vesi Tõstamaa alevik, Pärnu linn
Ammoonium mg/l 0.43 0.50
30. november 2020 Tõstamaa Lasteaed Tõstamaa alevik, Pärnu linn
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Raud µg/l 61 200
Ammoonium mg/l 1.1 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 424 2500
pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
30. november 2020 Tõstamaa Tagatalli pumplast väljuv vesi Tõstamaa alevik, Pärnu linn
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Fluoriid mg/l 1.49 1.5
Naatrium mg/l 38.9 200
Alumiinium µg/l <5.0 200
Mangaan µg/l <2.0 50
pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Nitraat mg/l <0.5 50
Elektrijuhtivus μS/cm 407 2500
Oksüdeeritavus mg/l O2 4.5 5.0
Ammoonium mg/l 0.45 0.50
Raud µg/l 170 200
Kloriid mg/l 9 250
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 8
Nitrit mg/l <0.01 0.5
Sulfaat mg/l <3 250
30. november 2020 Tagatalli pumplast väljuv vesi Tõstamaa alevik, Pärnu linn
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
15. juuni 2020 Tõstamaa Käsitöö Pood Sadama tee 1, Tõstamaa alevik, Pärnu linn
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
15. juuni 2020 Tõstamaa KEK-i pumplast väljuv vesi Tõstamaa alevik, Pärnu linn
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 13
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Hägusus (NTU) NTU <1.0
Raud µg/l 81 200
Ammoonium mg/l 3.3 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 697 2500
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5