TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Kiikla küla veevärk
Aadressid
  • Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
ALUTAGUSE HALDUS OÜ
Aadress
Kooli tn 7, 41301 Mäetaguse alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Telefon
+372 3366930
Veebiaadress
www.alutagusehaldus.ee
E-post
info@alutagusehaldus.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
20 proovivõttu (lehekülg 1/2)
10 juuni 2019 Kiikla klubi Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml 0 0
11 oktoober 2017 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
11 oktoober 2017 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
11 oktoober 2017 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
28 august 2017 Kiikla pumbajaam Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Mangaan µg/l <30 50
28 august 2017 Kiikla pumbajaam Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
28 august 2017 Kiikla pumbajaam Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Kloriid mg/l 35.2 250
28 august 2017 Kiikla pumbajaam Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
28 august 2017 Kiikla pumbajaam Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Fluoriid mg/l 0.61 1.5
28 august 2017 Kiikla pumbajaam Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 697 2500
28 august 2017 Kiikla pumbajaam Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4.5
28 august 2017 Kiikla pumbajaam Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Sulfaat mg/l 15.3 250
28 august 2017 Kiikla pumbajaam Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Nitraat mg/l <1 50
28 august 2017 Kiikla pumbajaam Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
28 august 2017 Kiikla pumbajaam Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Nitrit mg/l <0.004 0.5
28 august 2017 Kiikla pumbajaam Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 <0.3 5.0
28 august 2017 Kiikla pumbajaam Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond pH pH ühik 7.81 6.5 kuni 9.5
28 august 2017 Kiikla pumbajaam Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
28 august 2017 Kiikla pumbajaam Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
28 august 2017 Kiikla pumbajaam Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
28 august 2017 Kiikla pumbajaam Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
28 august 2017 Kiikla pumbajaam Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 17 ebaloomulike muutusteta
28 august 2017 Kiikla pumbajaam Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Raud µg/l <100 200
28 august 2017 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Tsüaniid µg/l <3 50
28 august 2017 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Vask mg/l 0.001 2.0
28 august 2017 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Arseen µg/l <0.1 10
28 august 2017 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Plii µg/l 0.1 10
28 august 2017 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
28 august 2017 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
28 august 2017 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
28 august 2017 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Kroom µg/l <0.2 50
28 august 2017 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Nikkel µg/l <1 20
28 august 2017 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Kaadmium µg/l <0.1 5.0
28 august 2017 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
28 august 2017 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Seleen µg/l <1 10
28 august 2017 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
28 august 2017 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
28 august 2017 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Naatrium mg/l 72.7 200
28 august 2017 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
28 august 2017 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
28 august 2017 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Boor mg/l 1.0 1.0
28 august 2017 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Alumiinium µg/l <10 200
28 august 2017 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
28 august 2017 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
28 august 2017 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
28 august 2017 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
28 august 2017 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
28 august 2017 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
28 august 2017 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Triallaat µg/l ei leitud 0.1
28 august 2017 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
28 august 2017 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
28 august 2017 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Malatioon µg/l ei leitud 0.1
28 august 2017 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
28 august 2017 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
28 august 2017 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
28 august 2017 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
28 august 2017 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
28 august 2017 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
28 august 2017 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
28 august 2017 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
28 august 2017 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
28 august 2017 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
28 august 2017 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
28 august 2017 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
28 august 2017 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Endriin µg/l ei leitud 0.1
28 august 2017 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
28 august 2017 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
28 august 2017 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
28 august 2017 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Aldriin µg/l ei leitud 0.03
28 august 2017 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
28 august 2017 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
28 august 2017 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
28 august 2017 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
28 august 2017 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
28 august 2017 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
28 august 2017 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
28 august 2017 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
28 august 2017 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
28 august 2017 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
28 august 2017 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
28 august 2017 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
28 august 2017 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ra-228 efektiivdoos mSv/a 0.031
28 august 2017 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ra-226 efektiivdoos mSv/a 0.013
28 august 2017 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ra-228 mBq/l 61
28 august 2017 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ra-226 mBq/l 65
28 august 2017 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Efektiivdoos mSv/aastas 0.044 0.10
13 veebruar 2017 Kiikla klubi Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
13 veebruar 2017 Kiikla klubi Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
13 veebruar 2017 Kiikla klubi Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 707 2500
13 veebruar 2017 Kiikla klubi Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
13 veebruar 2017 Kiikla klubi Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
13 veebruar 2017 Kiikla klubi Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
13 veebruar 2017 Kiikla klubi Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
13 veebruar 2017 Kiikla klubi Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
13 veebruar 2017 Kiikla klubi Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
15 veebruar 2016 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
15 veebruar 2016 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
15 veebruar 2016 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond pH pH ühik 7.48 6.5 kuni 9.5
15 veebruar 2016 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3.7
15 veebruar 2016 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
15 veebruar 2016 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
15 veebruar 2016 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.098 0.50
15 veebruar 2016 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 704 2500
15 veebruar 2016 Kiikla Rahvamaja Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
27 mai 2015 Liitumispunkt, Vikerkaare 4, Kiikla Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Mangaan µg/l <30 50
27 mai 2015 Kiikla elumaja Vikerkaare tee 4, Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Mangaan µg/l <30 50
27 mai 2015 Kiikla elumaja Vikerkaare tee 4, Kiikla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Väävelvesinik mg/l <0.005