TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Apandiku küla veevärk
Aadressid
  • Apandiku küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
ALUTAGUSE HALDUS OÜ
Aadress
Kooli tn 7, 41301 Mäetaguse alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Telefon
+372 3366930
Veebiaadress
www.alutagusehaldus.ee
E-post
info@alutagusehaldus.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
18 proovivõttu (lehekülg 1/2)
10 juuni 2019 Apandiku küla veevärk Apandiku küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml 0 0
28 august 2017 Apandiku küla veevärk Apandiku küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ra-228 efektiivdoos mSv/a <0.011
28 august 2017 Apandiku küla veevärk Apandiku küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ra-226 efektiivdoos mSv/a 0.034
28 august 2017 Apandiku küla veevärk Apandiku küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ra-228 mBq/l <22
28 august 2017 Apandiku küla veevärk Apandiku küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ra-226 mBq/l 166
28 august 2017 Apandiku küla veevärk Apandiku küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Efektiivdoos mSv/aastas 0.034 0.10
13 veebruar 2017 Apandiku küla veevärk Apandiku küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 653 2500
13 veebruar 2017 Apandiku küla veevärk Apandiku küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
13 veebruar 2017 Apandiku küla veevärk Apandiku küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
13 veebruar 2017 Apandiku küla veevärk Apandiku küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
13 veebruar 2017 Apandiku küla veevärk Apandiku küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond pH pH ühik 7.64 6.5 kuni 9.5
13 veebruar 2017 Apandiku küla veevärk Apandiku küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
13 veebruar 2017 Apandiku küla veevärk Apandiku küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
13 veebruar 2017 Apandiku küla veevärk Apandiku küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
13 veebruar 2017 Apandiku küla veevärk Apandiku küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.23 0.50
29 september 2016 Apandiku küla veevärk Apandiku küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
29 september 2016 Apandiku küla veevärk Apandiku küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
29 september 2016 Apandiku küla veevärk Apandiku küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
15 veebruar 2016 Apandiku küla veevärk Apandiku küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond pH pH ühik 7.48 6.5 kuni 9.5
15 veebruar 2016 Apandiku küla veevärk Apandiku küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.22 0.50
15 veebruar 2016 Apandiku küla veevärk Apandiku küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 647 2500
15 veebruar 2016 Apandiku küla veevärk Apandiku küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
15 veebruar 2016 Apandiku küla veevärk Apandiku küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
15 veebruar 2016 Apandiku küla veevärk Apandiku küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
15 veebruar 2016 Apandiku küla veevärk Apandiku küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5.4
15 veebruar 2016 Apandiku küla veevärk Apandiku küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
15 veebruar 2016 Apandiku küla veevärk Apandiku küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
4 november 2015 pumbajaam Apandiku küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
4 november 2015 Apandiku küla veevärk Apandiku küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
12 oktoober 2015 Apandiku küla veevärk Apandiku küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 1 0
12 oktoober 2015 pumbajaam Apandiku küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 1 0
28 september 2015 Apandiku küla veevärk Apandiku küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
28 september 2015 Apandiku küla veevärk Apandiku küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 1 0
28 september 2015 Apandiku küla veevärk Apandiku küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0