TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Tarakuse küla veevärk
Aadressid
  • Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
ALUTAGUSE HALDUS OÜ
Aadress
Kooli tn 7, 41301 Mäetaguse alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Telefon
+372 3366930
Veebiaadress
www.alutagusehaldus.ee
E-post
info@alutagusehaldus.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
11 proovivõttu (lehekülg 1/2)
10 juuni 2019 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml 0 0
21 august 2017 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ra-228 efektiivdoos mSv/a 0.078
21 august 2017 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ra-226 efektiivdoos mSv/a 0.144
21 august 2017 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ra-228 mBq/l 156
21 august 2017 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ra-226 mBq/l 706
21 august 2017 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Efektiivdoos mSv/aastas 0.223 0.10
13 veebruar 2017 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
13 veebruar 2017 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
13 veebruar 2017 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
13 veebruar 2017 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
13 veebruar 2017 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
13 veebruar 2017 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
13 veebruar 2017 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
13 veebruar 2017 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 595 2500
13 veebruar 2017 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.2 0.50
15 veebruar 2016 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
15 veebruar 2016 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 590 2500
15 veebruar 2016 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
15 veebruar 2016 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 3
15 veebruar 2016 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 3
15 veebruar 2016 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
15 veebruar 2016 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
15 veebruar 2016 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3.9
15 veebruar 2016 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond pH pH ühik 7.42 6.5 kuni 9.5
28 september 2015 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
28 september 2015 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
28 september 2015 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
13 aprill 2015 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
13 aprill 2015 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
13 aprill 2015 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
13 aprill 2015 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.27 0.50
13 aprill 2015 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 599 2500
13 aprill 2015 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
13 aprill 2015 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
13 aprill 2015 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond pH pH ühik 7.77 6.5 kuni 9.5
13 aprill 2015 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Alumiinium µg/l 20 200
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Tsüaniid µg/l <3 50
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Trihalometaanide summa µg/l 2 100
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Naatrium mg/l 54.7 200
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Vask mg/l <0.01 2.0
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Kaadmium µg/l <0.03 5.0
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Seleen µg/l <1.0 10
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Nikkel µg/l <0.3 20
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Kroom µg/l <0.1 50
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Plii µg/l <0.1 10
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Antimon µg/l <0.3 5.0
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Arseen µg/l <0.1 10
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Boor mg/l 0.95 1.0
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 780 ebaloomulike muutusteta
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Nitraat mg/l <1 50
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Nitrit mg/l 0.013 0.5
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.22 0.50
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 578 2500
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Kloriid mg/l 10.7 250
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Mangaan µg/l <30 50
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 0.38 5.0
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond pH pH ühik 7.59 6.5 kuni 9.5
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Raud µg/l <100 200
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Sulfaat mg/l <2 250
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Fluoriid mg/l 0.02 1.5
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond MCPP-p µg/l Ei leitud 0.1
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond MCPB µg/l Ei leitud 0.1
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Tsüanasiin µg/l Ei leitud 0.1
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Triasulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Tebukonasool µg/l Ei leitud 0.1
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Propikonasool µg/l Ei leitud 0.1
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Prokloraas µg/l Ei leitud 0.1
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Pendimetaliin µg/l Ei leitud 0.1
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Metüül-tiofeensulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Metüül-metsulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond 2,4-D µg/l Ei leitud 0.1
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Bentasoon µg/l Ei leitud 0.1
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Etofumesaat µg/l Ei leitud 0.1
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Fluroksüpüür µg/l Ei leitud 0.1
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Klopüraliid µg/l Ei leitud 0.1
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond MCPA µg/l Ei leitud 0.1
19 märts 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU 0.62
19 märts 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 3
19 märts 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 3
19 märts 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.28 0.50
19 märts 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 594 2500
19 märts 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond pH pH ühik 7.76 6.5 kuni 9.5
19 märts 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5.4
19 märts 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
19 märts 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
29 jaanuar 2013 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
29 jaanuar 2013 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
29 jaanuar 2013 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.26 0.50
29 jaanuar 2013 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
29 jaanuar 2013 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
29 jaanuar 2013 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond pH pH ühik 7.76 6.5 kuni 9.5
29 jaanuar 2013 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
29 jaanuar 2013 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 595 2500
29 jaanuar 2013 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
8 oktoober 2012 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
8 oktoober 2012 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
8 oktoober 2012 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0