TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Tarakuse küla veevärk
Aadressid
  • Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
ALUTAGUSE HALDUS OÜ
Aadress
Kooli tn 7, 41301 Mäetaguse alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Telefon
+372 3366930
Veebiaadress
www.alutagusehaldus.ee
E-post
info@alutagusehaldus.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
10 proovivõttu
21 august 2017 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ra-228 efektiivdoos mSv/a 0.078
21 august 2017 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ra-226 efektiivdoos mSv/a 0.144
21 august 2017 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ra-228 mBq/l 156
21 august 2017 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ra-226 mBq/l 706
21 august 2017 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Efektiivdoos mSv/aastas 0.223 0.10
13 veebruar 2017 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
13 veebruar 2017 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
13 veebruar 2017 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
13 veebruar 2017 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
13 veebruar 2017 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
13 veebruar 2017 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
13 veebruar 2017 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
13 veebruar 2017 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 595 2500
13 veebruar 2017 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.2 0.50
15 veebruar 2016 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
15 veebruar 2016 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 590 2500
15 veebruar 2016 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
15 veebruar 2016 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 3
15 veebruar 2016 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 3
15 veebruar 2016 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
15 veebruar 2016 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
15 veebruar 2016 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3.9
15 veebruar 2016 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond pH pH ühik 7.42 6.5 kuni 9.5
28 september 2015 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
28 september 2015 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
28 september 2015 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
13 aprill 2015 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
13 aprill 2015 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
13 aprill 2015 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
13 aprill 2015 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.27 0.50
13 aprill 2015 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 599 2500
13 aprill 2015 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
13 aprill 2015 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
13 aprill 2015 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond pH pH ühik 7.77 6.5 kuni 9.5
13 aprill 2015 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Alumiinium µg/l 20 200
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Tsüaniid µg/l <3 50
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Trihalometaanide summa µg/l 2 100
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Naatrium mg/l 54.7 200
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Vask mg/l <0.01 2.0
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Kaadmium µg/l <0.03 5.0
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Seleen µg/l <1.0 10
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Nikkel µg/l <0.3 20
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Kroom µg/l <0.1 50
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Plii µg/l <0.1 10
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Antimon µg/l <0.3 5.0
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Arseen µg/l <0.1 10
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Boor mg/l 0.95 1.0
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 780 ebaloomulike muutusteta
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Nitraat mg/l <1 50
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Nitrit mg/l 0.013 0.5
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.22 0.50
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 578 2500
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Kloriid mg/l 10.7 250
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Mangaan µg/l <30 50
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 0.38 5.0
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond pH pH ühik 7.59 6.5 kuni 9.5
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Raud µg/l <100 200
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Sulfaat mg/l <2 250
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Fluoriid mg/l 0.02 1.5
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond MCPP-p µg/l Ei leitud 0.1
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond MCPB µg/l Ei leitud 0.1
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Tsüanasiin µg/l Ei leitud 0.1
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Triasulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Tebukonasool µg/l Ei leitud 0.1
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Propikonasool µg/l Ei leitud 0.1
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Prokloraas µg/l Ei leitud 0.1
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Pendimetaliin µg/l Ei leitud 0.1
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Metüül-tiofeensulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Metüül-metsulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond 2,4-D µg/l Ei leitud 0.1
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Bentasoon µg/l Ei leitud 0.1
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Etofumesaat µg/l Ei leitud 0.1
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Fluroksüpüür µg/l Ei leitud 0.1
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Klopüraliid µg/l Ei leitud 0.1
14 mai 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond MCPA µg/l Ei leitud 0.1
19 märts 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU 0.62
19 märts 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 3
19 märts 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 3
19 märts 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.28 0.50
19 märts 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 594 2500
19 märts 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond pH pH ühik 7.76 6.5 kuni 9.5
19 märts 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5.4
19 märts 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
19 märts 2014 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
29 jaanuar 2013 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
29 jaanuar 2013 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
29 jaanuar 2013 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.26 0.50
29 jaanuar 2013 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
29 jaanuar 2013 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
29 jaanuar 2013 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond pH pH ühik 7.76 6.5 kuni 9.5
29 jaanuar 2013 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
29 jaanuar 2013 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 595 2500
29 jaanuar 2013 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
8 oktoober 2012 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
8 oktoober 2012 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
8 oktoober 2012 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
29 veebruar 2012 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 592 2500
29 veebruar 2012 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
29 veebruar 2012 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond pH pH ühik 7.56 6.5 kuni 9.5
29 veebruar 2012 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
29 veebruar 2012 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
29 veebruar 2012 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.19 0.50
29 veebruar 2012 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
29 veebruar 2012 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
29 veebruar 2012 Tarakuse küla veevärk Tarakuse küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0