TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Rajaküla küla veevärk
Aadressid
  • Rajaküla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
ALUTAGUSE HALDUS OÜ
Aadress
Kooli tn 7, 41301 Mäetaguse alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Telefon
+372 3366930
Veebiaadress
www.alutagusehaldus.ee
E-post
info@alutagusehaldus.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
10 proovivõttu
11 oktoober 2017 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
11 oktoober 2017 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
11 oktoober 2017 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
28 august 2017 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ra-228 efektiivdoos mSv/a <0.011
28 august 2017 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ra-226 efektiivdoos mSv/a <0.002
28 august 2017 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ra-228 mBq/l <22
28 august 2017 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ra-226 mBq/l <12
28 august 2017 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Efektiivdoos mSv/aastas <0.011 0.10
13 veebruar 2017 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.14 0.50
13 veebruar 2017 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 621 2500
13 veebruar 2017 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond pH pH ühik 7.82 6.5 kuni 9.5
13 veebruar 2017 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
13 veebruar 2017 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
13 veebruar 2017 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
13 veebruar 2017 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
13 veebruar 2017 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
13 veebruar 2017 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
15 veebruar 2016 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
15 veebruar 2016 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.14 0.50
15 veebruar 2016 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 610 2500
15 veebruar 2016 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
15 veebruar 2016 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
15 veebruar 2016 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
15 veebruar 2016 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
15 veebruar 2016 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Raud µg/l <100 200
15 veebruar 2016 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond pH pH ühik 7.76 6.5 kuni 9.5
15 veebruar 2016 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
28 september 2015 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
28 september 2015 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
28 september 2015 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
13 aprill 2015 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
13 aprill 2015 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 627 2500
13 aprill 2015 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
13 aprill 2015 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.13 0.50
13 aprill 2015 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
13 aprill 2015 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
13 aprill 2015 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Raud µg/l 136 200
13 aprill 2015 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
13 aprill 2015 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
13 aprill 2015 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
26 märts 2014 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.12 0.50
26 märts 2014 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
26 märts 2014 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
26 märts 2014 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Raud µg/l <100 200
26 märts 2014 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond pH pH ühik 7.85 6.5 kuni 9.5
26 märts 2014 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
26 märts 2014 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
26 märts 2014 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
26 märts 2014 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 627 2500
26 märts 2014 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
5 november 2013 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
5 november 2013 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
5 november 2013 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Raud µg/l <100 200
5 november 2013 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Mangaan µg/l <30 50
5 november 2013 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
29 jaanuar 2013 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 614 2500
29 jaanuar 2013 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.11 0.50
29 jaanuar 2013 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
29 jaanuar 2013 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Raud µg/l <100 200
29 jaanuar 2013 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
29 jaanuar 2013 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond pH pH ühik 7.91 6.5 kuni 9.5
29 jaanuar 2013 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
29 jaanuar 2013 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
29 jaanuar 2013 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
29 jaanuar 2013 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
29 veebruar 2012 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 615 2500
29 veebruar 2012 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
29 veebruar 2012 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <=0.5
29 veebruar 2012 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
29 veebruar 2012 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
29 veebruar 2012 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
29 veebruar 2012 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
29 veebruar 2012 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond pH pH ühik 7.89 6.5 kuni 9.5
29 veebruar 2012 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1