TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Rajaküla küla veevärk
Aadressid
  • Rajaküla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
ALUTAGUSE HALDUS OÜ
Aadress
Kooli tn 7, 41301 Mäetaguse alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Telefon
+372 3366930
Veebiaadress
www.alutagusehaldus.ee
E-post
info@alutagusehaldus.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
12 proovivõttu (lehekülg 1/2)
10 juuni 2019 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml 0 0
12 märts 2018 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
12 märts 2018 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond pH pH ühik 7.51 6.5 kuni 9.5
12 märts 2018 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.11 0.50
12 märts 2018 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
12 märts 2018 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
12 märts 2018 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
12 märts 2018 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 618 2500
12 märts 2018 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
12 märts 2018 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
11 oktoober 2017 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
11 oktoober 2017 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
11 oktoober 2017 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
28 august 2017 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ra-228 efektiivdoos mSv/a <0.011
28 august 2017 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ra-226 efektiivdoos mSv/a <0.002
28 august 2017 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ra-228 mBq/l <22
28 august 2017 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ra-226 mBq/l <12
28 august 2017 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Efektiivdoos mSv/aastas <0.011 0.10
13 veebruar 2017 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.14 0.50
13 veebruar 2017 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 621 2500
13 veebruar 2017 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond pH pH ühik 7.82 6.5 kuni 9.5
13 veebruar 2017 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
13 veebruar 2017 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
13 veebruar 2017 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
13 veebruar 2017 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
13 veebruar 2017 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
13 veebruar 2017 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
15 veebruar 2016 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
15 veebruar 2016 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.14 0.50
15 veebruar 2016 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 610 2500
15 veebruar 2016 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
15 veebruar 2016 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
15 veebruar 2016 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
15 veebruar 2016 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
15 veebruar 2016 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Raud µg/l <100 200
15 veebruar 2016 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond pH pH ühik 7.76 6.5 kuni 9.5
15 veebruar 2016 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
28 september 2015 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
28 september 2015 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
28 september 2015 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
13 aprill 2015 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
13 aprill 2015 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 627 2500
13 aprill 2015 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
13 aprill 2015 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.13 0.50
13 aprill 2015 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
13 aprill 2015 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
13 aprill 2015 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Raud µg/l 136 200
13 aprill 2015 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
13 aprill 2015 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
13 aprill 2015 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
26 märts 2014 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.12 0.50
26 märts 2014 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
26 märts 2014 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
26 märts 2014 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Raud µg/l <100 200
26 märts 2014 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond pH pH ühik 7.85 6.5 kuni 9.5
26 märts 2014 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
26 märts 2014 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
26 märts 2014 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
26 märts 2014 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 627 2500
26 märts 2014 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
5 november 2013 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
5 november 2013 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
5 november 2013 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Raud µg/l <100 200
5 november 2013 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Mangaan µg/l <30 50
5 november 2013 Rajaküla küla veevärk Rajaküla küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0