TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Võrnu küla veevärk
Aadressid
  • Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
ALUTAGUSE HALDUS OÜ
Aadress
Kooli tn 7, 41301 Mäetaguse alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Telefon
+372 3366930
Veebiaadress
www.alutagusehaldus.ee
E-post
info@alutagusehaldus.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
15 proovivõttu (lehekülg 1/2)
3 september 2018 Võrnu küla veevärk Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Efektiivdoos mSv/aastas 0.067 0.10
3 september 2018 Võrnu küla veevärk Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ra-228 efektiivdoos mSv/a 0.054
3 september 2018 Võrnu küla veevärk Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ra-226 efektiivdoos mSv/a 0.013
11 oktoober 2017 Võrnu küla veevärk Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
11 oktoober 2017 Võrnu küla veevärk Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
11 oktoober 2017 Võrnu küla veevärk Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
13 veebruar 2017 Võrnu küla veevärk Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
13 veebruar 2017 Võrnu küla veevärk Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
13 veebruar 2017 Võrnu küla veevärk Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 939 2500
13 veebruar 2017 Võrnu küla veevärk Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.24 0.50
13 veebruar 2017 Võrnu küla veevärk Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
13 veebruar 2017 Võrnu küla veevärk Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond pH pH ühik 7.63 6.5 kuni 9.5
13 veebruar 2017 Võrnu küla veevärk Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
13 veebruar 2017 Võrnu küla veevärk Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
13 veebruar 2017 Võrnu küla veevärk Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU 1.24
29 september 2016 Võrnu küla veevärk Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
29 september 2016 Võrnu küla veevärk Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
29 september 2016 Võrnu küla veevärk Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
29 september 2016 Võrnu küla veevärk Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Mangaan µg/l <30 50
29 september 2016 Võrnu küla veevärk Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
29 september 2016 Võrnu küla veevärk Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
29 september 2016 Võrnu küla veevärk Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
14 märts 2016 Võrnu küla veevärk Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Mangaan µg/l <30 50
2 märts 2016 Võrnu küla veevärk Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
2 märts 2016 Võrnu küla veevärk Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
2 märts 2016 Võrnu küla veevärk Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
2 märts 2016 Võrnu küla veevärk Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
2 märts 2016 Võrnu küla veevärk Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond pH pH ühik 7.29 6.5 kuni 9.5
2 märts 2016 Võrnu küla veevärk Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3.8
2 märts 2016 Võrnu küla veevärk Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
2 märts 2016 Võrnu küla veevärk Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
2 märts 2016 Võrnu küla veevärk Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 954 2500
2 märts 2016 Võrnu küla veevärk Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Fenoolsed ühendid mg/l <0.5
2 märts 2016 Võrnu küla veevärk Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Naftasaadused GC (ug/l) ug/l <15
18 veebruar 2016 Võrnu küla veevärk Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
18 veebruar 2016 Võrnu küla veevärk Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
18 veebruar 2016 Võrnu küla veevärk Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Raud µg/l <100 200
18 veebruar 2016 Võrnu küla veevärk Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 5
18 veebruar 2016 Võrnu küla veevärk Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.096 0.50
18 veebruar 2016 Võrnu küla veevärk Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 15 ebaloomulike muutusteta
18 veebruar 2016 Võrnu küla veevärk Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
18 veebruar 2016 Võrnu küla veevärk Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
18 veebruar 2016 Võrnu küla veevärk Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
18 veebruar 2016 Võrnu küla veevärk Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 5
18 veebruar 2016 Võrnu küla veevärk Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Mangaan µg/l 61.3 50
18 veebruar 2016 Võrnu küla veevärk Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.66 5.0
28 september 2015 Võrnu küla veevärk Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
28 september 2015 Võrnu küla veevärk Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
28 september 2015 Võrnu küla veevärk Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
13 aprill 2015 Võrnu küla veevärk Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 932 2500
13 aprill 2015 Võrnu küla veevärk Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.2 0.50
13 aprill 2015 Võrnu küla veevärk Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
13 aprill 2015 Võrnu küla veevärk Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
13 aprill 2015 Võrnu küla veevärk Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
13 aprill 2015 Võrnu küla veevärk Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond pH pH ühik 7.66 6.5 kuni 9.5
13 aprill 2015 Võrnu küla veevärk Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
13 aprill 2015 Võrnu küla veevärk Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
13 aprill 2015 Võrnu küla veevärk Võrnu küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0