TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Atsalama II küla veevärk
Aadressid
  • Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
ALUTAGUSE HALDUS OÜ
Aadress
Kooli tn 7, 41301 Mäetaguse alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Telefon
+372 3366930
Veebiaadress
www.alutagusehaldus.ee
E-post
info@alutagusehaldus.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
12 proovivõttu (lehekülg 1/2)
10 juuni 2019 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml 0 0
3 september 2018 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
3 september 2018 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Alumiinium µg/l 14 200
3 september 2018 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
3 september 2018 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Trihalometaanide summa µg/l <1.0 100
3 september 2018 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
3 september 2018 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Vask mg/l 0.002 2.0
3 september 2018 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
3 september 2018 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Boor mg/l 0.94 1.0
3 september 2018 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Arseen µg/l 0.3 10
3 september 2018 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
3 september 2018 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Plii µg/l 0.8 10
3 september 2018 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Kroom µg/l <0.2 50
3 september 2018 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Nikkel µg/l <1.0 20
3 september 2018 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Seleen µg/l <1.0 10
3 september 2018 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Kaadmium µg/l <0.1 5.0
3 september 2018 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Naatrium mg/l 71.9 200
3 september 2018 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
3 september 2018 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Tsüaniid µg/l <3 50
3 september 2018 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
3 september 2018 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
3 september 2018 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
3 september 2018 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Triallaat µg/l ei leitud 0.1
3 september 2018 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
3 september 2018 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
3 september 2018 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
3 september 2018 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
3 september 2018 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
3 september 2018 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
3 september 2018 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Malatioon µg/l ei leitud 0.1
3 september 2018 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Aldriin µg/l ei leitud 0.03
3 september 2018 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
3 september 2018 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
3 september 2018 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
3 september 2018 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
3 september 2018 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
3 september 2018 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
3 september 2018 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
3 september 2018 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
3 september 2018 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
3 september 2018 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
3 september 2018 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
3 september 2018 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
3 september 2018 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Endriin µg/l ei leitud 0.1
3 september 2018 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
3 september 2018 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
3 september 2018 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
3 september 2018 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
3 september 2018 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
3 september 2018 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
3 september 2018 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
3 september 2018 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
3 september 2018 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
3 september 2018 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
3 september 2018 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
3 september 2018 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
3 september 2018 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
3 september 2018 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
3 september 2018 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
3 september 2018 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Efektiivdoos mSv/aastas 0.125 0.10
3 september 2018 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ra-228 efektiivdoos mSv/a 0.082
3 september 2018 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ra-226 efektiivdoos mSv/a 0.043
13 veebruar 2017 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
13 veebruar 2017 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 572 2500
13 veebruar 2017 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
13 veebruar 2017 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
13 veebruar 2017 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5.1
13 veebruar 2017 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond pH pH ühik 7.65 6.5 kuni 9.5
13 veebruar 2017 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
13 veebruar 2017 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
13 veebruar 2017 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
15 veebruar 2016 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 3
15 veebruar 2016 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 569 2500
15 veebruar 2016 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
15 veebruar 2016 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 3
15 veebruar 2016 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond pH pH ühik 7.52 6.5 kuni 9.5
15 veebruar 2016 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4
15 veebruar 2016 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
15 veebruar 2016 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
15 veebruar 2016 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.15 0.50
28 september 2015 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
28 september 2015 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
28 september 2015 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
13 aprill 2015 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
13 aprill 2015 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
13 aprill 2015 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
13 aprill 2015 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
13 aprill 2015 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 578 2500
13 aprill 2015 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
13 aprill 2015 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond pH pH ühik 7.72 6.5 kuni 9.5
13 aprill 2015 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
13 aprill 2015 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
19 märts 2014 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
19 märts 2014 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
19 märts 2014 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.14 0.50
19 märts 2014 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 580 2500
19 märts 2014 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
19 märts 2014 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
19 märts 2014 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
19 märts 2014 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
19 märts 2014 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
5 november 2013 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
5 november 2013 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
5 november 2013 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
29 jaanuar 2013 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond pH pH ühik 7.74 6.5 kuni 9.5
29 jaanuar 2013 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
29 jaanuar 2013 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
29 jaanuar 2013 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU 0.92
29 jaanuar 2013 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 567 2500
29 jaanuar 2013 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
29 jaanuar 2013 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
29 jaanuar 2013 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
29 jaanuar 2013 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3