TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Atsalama II küla veevärk
Aadressid
  • Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
ALUTAGUSE HALDUS OÜ
Aadress
Kooli tn 7, 41301 Mäetaguse alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Telefon
+372 3366930
Veebiaadress
www.alutagusehaldus.ee
E-post
info@alutagusehaldus.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
18 proovivõttu (lehekülg 1/2)
10. mai 2021 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5.8
pH pH ühik 7.73 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 0.65
Elektrijuhtivus μS/cm 582 2500
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
13. mai 2020 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
pH pH ühik 7.69 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Elektrijuhtivus μS/cm 578 2500
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3.8
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 6 ebaloomulike muutusteta
10. juuni 2019 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 586 2500
Hägusus (NTU) NTU 1.03
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 6.0
pH pH ühik 7.72 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
10. juuni 2019 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml 0 0
Sulfaat mg/l 2.87 250
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
17. september 2018 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
03. september 2018 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
Sulfaat mg/l 6.2 250
Raud µg/l 50.6 200
pH pH ühik 7.74 6.5 kuni 9.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.7 5.0
Nitrit mg/l <0.004 0.5
Nitraat mg/l <1 50
Mangaan µg/l <30 50
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Kloriid mg/l 16.4 250
Hägusus (NTU) NTU 1.38
Ammoonium mg/l 0.16 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 575 2500
Fluoriid mg/l 0.66 1.5
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml <4 0
03. september 2018 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Alumiinium µg/l 14 200
Benseen µg/l <0.1 1.0
Trihalometaanide summa µg/l <1.0 100
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Vask mg/l 0.002 2.0
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Boor mg/l 0.94 1.0
Arseen µg/l 0.3 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Plii µg/l 0.8 10
Kroom µg/l <0.2 50
Nikkel µg/l <1.0 20
Seleen µg/l <1.0 10
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
Naatrium mg/l 71.9 200
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Tsüaniid µg/l <3 50
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
03. september 2018 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Efektiivdoos mSv/aastas 0.125 0.10
Ra-228 efektiivdoos mSv/a 0.082
Ra-226 efektiivdoos mSv/a 0.043
12. märts 2018 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Ammoonium mg/l 0.084 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 568 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
13. veebruar 2017 Atsalama II küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 572 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5.1
pH pH ühik 7.65 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0