TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Atsalama küla veevärk
Aadressid
  • Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
ALUTAGUSE HALDUS OÜ
Aadress
Kooli tn 7, 41301 Mäetaguse alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Telefon
+372 3366930
Veebiaadress
www.alutagusehaldus.ee
E-post
info@alutagusehaldus.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
15 proovivõttu (lehekülg 1/2)
10 juuni 2019 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml 0 0
21 august 2017 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ra-228 efektiivdoos mSv/a 0.044
21 august 2017 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ra-226 efektiivdoos mSv/a 0.062
21 august 2017 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ra-228 mBq/l 86
21 august 2017 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ra-226 mBq/l 303
21 august 2017 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Efektiivdoos mSv/aastas 0.105 0.10
13 veebruar 2017 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
13 veebruar 2017 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 575 2500
13 veebruar 2017 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
13 veebruar 2017 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 3
13 veebruar 2017 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 3
13 veebruar 2017 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond pH pH ühik 7.82 6.5 kuni 9.5
13 veebruar 2017 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
13 veebruar 2017 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
13 veebruar 2017 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
29 september 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
29 september 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
29 september 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
29 september 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
29 september 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
29 september 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
29 september 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Raud µg/l <100 200
29 september 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Mangaan µg/l <30 50
12 september 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Mangaan µg/l <30 50
1 august 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <1 ebaloomulike muutusteta
1 august 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
1 august 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
1 august 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
1 august 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 7.3
1 august 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Sulfaat mg/l 2.87 250
1 august 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Raud µg/l <100 200
1 august 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond pH pH ühik 7.77 6.5 kuni 9.5
1 august 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.07 5.0
1 august 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Nitrit mg/l <0.004 0.5
1 august 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Nitraat mg/l <1 50
1 august 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Mangaan µg/l 81.7 50
1 august 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
1 august 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
1 august 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Kloriid mg/l 18.7 250
1 august 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
1 august 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Fluoriid mg/l 0.51 1.5
1 august 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 579 2500
1 august 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.12 0.50
1 august 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Malatioon µg/l ei leitud 0.1
1 august 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
1 august 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
1 august 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
1 august 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Endriin µg/l ei leitud 0.1
1 august 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
1 august 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
1 august 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
1 august 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Aldriin µg/l ei leitud 0.03
1 august 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
1 august 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
1 august 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
1 august 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
1 august 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
1 august 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
1 august 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
1 august 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
1 august 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
1 august 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
1 august 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
1 august 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
1 august 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Boor mg/l 0.87 1.0
1 august 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Arseen µg/l <0.2 10
1 august 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Plii µg/l <0.1 10
1 august 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Kroom µg/l <0.4 50
1 august 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Nikkel µg/l <1.0 20
1 august 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Seleen µg/l <1.0 10
1 august 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Kaadmium µg/l <0.05 5.0
1 august 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Vask mg/l <0.01 2.0
1 august 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Naatrium mg/l 67.9 200
1 august 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
1 august 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
1 august 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
1 august 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
1 august 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Tsüaniid µg/l <3 50
1 august 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Alumiinium µg/l 22 200
1 august 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
1 august 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
1 august 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
1 august 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
1 august 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
1 august 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
1 august 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
1 august 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Triallaat µg/l ei leitud 0.1
1 august 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
1 august 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
1 august 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
1 august 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
1 august 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
1 august 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
1 august 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
1 august 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
1 august 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
1 august 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
1 august 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
1 august 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
1 august 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
1 august 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
15 veebruar 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
15 veebruar 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
15 veebruar 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
15 veebruar 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond pH pH ühik 7.67 6.5 kuni 9.5
15 veebruar 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3.3
15 veebruar 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 570 2500
15 veebruar 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
15 veebruar 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 3
15 veebruar 2016 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 3
28 september 2015 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
28 september 2015 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
28 september 2015 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
13 aprill 2015 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
13 aprill 2015 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
13 aprill 2015 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond pH pH ühik 7.94 6.5 kuni 9.5
13 aprill 2015 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 3
13 aprill 2015 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 3
13 aprill 2015 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
13 aprill 2015 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 582 2500
13 aprill 2015 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.18 0.50
13 aprill 2015 Atsalama küla veevärk Atsalama küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3