TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Polesno veevärk
Aadressid
  • Kalda tn 12e, 20103 Narva linn
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Polesno Vesi OÜ
Aadress
Kalda tn 12e, 20103 Narva linn
Telefon
+372 5517419
Veebiaadress
E-post
polesno@rambler.ru
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
40 proovivõttu (lehekülg 1/4)
30 mai 2019 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Kolooniate arv 22 °C (villitavas vees) PMÜ/ 1ml 0 100
30 mai 2019 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Pseudomonas aeruginosa (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
30 mai 2019 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Escherichia coli (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
30 mai 2019 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Coli-laadsed bakterid (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
30 mai 2019 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Elektrijuhtivus μS/cm 362 2500
30 mai 2019 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn pH pH ühik 7.23 6.5 kuni 9.5
30 mai 2019 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Hägusus (NTU) NTU <0.75
30 mai 2019 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <6
30 mai 2019 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Maitse (pallides) pall 1
30 mai 2019 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Lõhn (pallides) pall 0
28 juuni 2018 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Kolooniate arv 22 °C (villitavas vees) PMÜ/ 1ml 0 100
28 juuni 2018 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Pseudomonas aeruginosa (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
28 juuni 2018 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Escherichia coli (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
28 juuni 2018 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Coli-laadsed bakterid (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
28 juuni 2018 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Elektrijuhtivus μS/cm 368 2500
28 juuni 2018 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn pH pH ühik 7.14 6.5 kuni 9.5
28 juuni 2018 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Hägusus (NTU) NTU <0.75
28 juuni 2018 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <6
28 juuni 2018 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Maitse (pallides) pall 1
28 juuni 2018 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Lõhn (pallides) pall 0
29 detsember 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Coli-laadsed bakterid (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
29 detsember 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Escherichia coli (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
29 detsember 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Enterokokid (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
29 detsember 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Clostridium perfringens (koos eostega) PMÜ/100ml 0 0
29 detsember 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Kolooniate arv 22 °C (villitavas vees) PMÜ/ 1ml 0 100
29 detsember 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Kolooniate arv 37 °C (villitavas vees) PMÜ/ 1ml 0 20
29 detsember 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Pseudomonas aeruginosa (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
29 detsember 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Elektrijuhtivus μS/cm 324 2500
29 detsember 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Ammoonium mg/l 0.06 0.50
29 detsember 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn pH pH ühik 7.28 6.5 kuni 9.5
29 detsember 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Jääkkloor (üld) mg/l 0.2 0.2 kuni 0.5
29 detsember 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Hägusus (NTU) NTU <0.75
29 detsember 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <6
29 detsember 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Maitse (pallides) pall 1
29 detsember 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Lõhn (pallides) pall 0
29 detsember 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Raud µg/l <60 200
29 detsember 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Alumiinium µg/l 30 200
29 detsember 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Oksüdeeritavus mg/l O2 1.89 5.0
27 detsember 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
27 detsember 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Benseen µg/l <0.1 1.0
27 detsember 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
27 detsember 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
27 detsember 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Trihalometaanide summa µg/l <1.0 100
27 detsember 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
27 detsember 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
27 detsember 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Aldriin µg/l ei leitud 0.03
27 detsember 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
27 detsember 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
27 detsember 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Endriin µg/l ei leitud 0.1
27 detsember 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
27 detsember 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
27 detsember 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
27 detsember 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
27 detsember 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
27 detsember 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
27 detsember 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
27 detsember 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
27 detsember 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
27 detsember 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
27 detsember 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
27 detsember 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
27 detsember 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
27 detsember 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
27 detsember 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
27 detsember 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
27 detsember 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Triallaat µg/l ei leitud 0.1
27 detsember 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
27 detsember 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
27 detsember 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
27 detsember 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
27 detsember 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
27 detsember 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
27 detsember 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Malatioon µg/l ei leitud 0.1
27 detsember 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
27 detsember 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
27 detsember 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
27 detsember 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
27 detsember 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
27 detsember 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
27 detsember 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
27 detsember 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
27 detsember 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
15 detsember 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Seleen µg/l 0.2 10
15 detsember 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Antimon µg/l <5 5.0
15 detsember 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Plii µg/l <2 10
15 detsember 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Nikkel µg/l <5 20
15 detsember 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Naatrium mg/l 13 200
15 detsember 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Elavhõbe µg/l <0.5 1.0
15 detsember 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Vask mg/l <0.02 2.0
15 detsember 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Kroom µg/l <1 50
15 detsember 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Kaadmium µg/l <0.2 5.0
15 detsember 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Tsüaniid µg/l <7 50
15 detsember 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Fluoriid mg/l 0.321 1.5
15 detsember 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Boor mg/l <0.007 1.0
15 detsember 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Arseen µg/l <6 10
29 märts 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Pseudomonas aeruginosa (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
29 märts 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Clostridium perfringens (koos eostega) PMÜ/100ml 0 0
29 märts 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Escherichia coli (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
29 märts 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Coli-laadsed bakterid (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
29 märts 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Jääkkloor (üld) mg/l <0.2 0.2 kuni 0.5
29 märts 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Elektrijuhtivus μS/cm 362 2500
29 märts 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Ammoonium mg/l 0.06 0.50
29 märts 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn pH pH ühik 7.02 6.5 kuni 9.5
29 märts 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Hägusus (NTU) NTU <0.75
29 märts 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <6
29 märts 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Maitse (pallides) pall 1
29 märts 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Lõhn (pallides) pall 0
29 märts 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Kolooniate arv 37 °C (villitavas vees) PMÜ/ 1ml 0 20
29 märts 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Kolooniate arv 22 °C (villitavas vees) PMÜ/ 1ml 0 100
28 märts 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Jääkkloor (üld) mg/l 0.06 0.2 kuni 0.5
28 märts 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Escherichia coli (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
28 märts 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Coli-laadsed bakterid (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
28 märts 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Enterokokid (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
28 märts 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Kolooniate arv 22 °C (villitavas vees) PMÜ/ 1ml 30 100
28 märts 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Kolooniate arv 37 °C (villitavas vees) PMÜ/ 1ml 0 20
28 märts 2017 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Pseudomonas aeruginosa (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
29 detsember 2016 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
29 detsember 2016 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Aldriin µg/l ei leitud 0.03
29 detsember 2016 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
29 detsember 2016 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
29 detsember 2016 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Endriin µg/l ei leitud 0.1
29 detsember 2016 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
29 detsember 2016 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
29 detsember 2016 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
29 detsember 2016 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
29 detsember 2016 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
29 detsember 2016 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
29 detsember 2016 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
29 detsember 2016 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
29 detsember 2016 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
29 detsember 2016 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
29 detsember 2016 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
29 detsember 2016 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
29 detsember 2016 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
29 detsember 2016 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
29 detsember 2016 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
29 detsember 2016 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
29 detsember 2016 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Triallaat µg/l ei leitud 0.1
29 detsember 2016 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
29 detsember 2016 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
29 detsember 2016 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
29 detsember 2016 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
29 detsember 2016 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
29 detsember 2016 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
29 detsember 2016 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Malatioon µg/l ei leitud 0.1
29 detsember 2016 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
29 detsember 2016 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
29 detsember 2016 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
29 detsember 2016 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
29 detsember 2016 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
29 detsember 2016 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
29 detsember 2016 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
29 detsember 2016 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
29 detsember 2016 Polesno Vesi OÜ tsehhis Kalda tn 12e, 20103 Narva linn Propikonasool µg/l ei leitud 0.1