TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Sillamäe linna veevärk
Aadressid
  • Sillamäe linn
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Sillamäe-Veevärk
Aadress
Ranna 5, Sillamäe linn
Telefon
+372 392 4077
Veebiaadress
www.silveevark.ee
E-post
sil.veevark@neti.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
1120 proovivõttu (lehekülg 1/112)
09. veebruar 2021 Kesk 1, Sillamäe linn Kesk tn 1, Sillamäe linn
Naatrium mg/l 200 200
09. veebruar 2021 Sillamäe Keskpumbajaam I. Pavlovi tn 12b, Sillamäe linn
Naatrium mg/l 200 200
02. detsember 2020 Kannuka Kooli söökla, Sillamäe linn Geoloogia tn 13, Sillamäe linn
pH pH ühik 8.01 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l 93.7 200
Sulfaat mg/l <2.8 250
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 13.2
Oksüdeeritavus mg/l O2 2.37 5.0
Mangaan µg/l <30 50
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 5
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 982 2500
Hägusus (NTU) NTU 1.24
Kloriid mg/l 183 250
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 96 ebaloomulike muutusteta
02. detsember 2020 Kannuka Kooli, Sillamäe linn Geoloogia tn 13, Sillamäe linn
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 143 ebaloomulike muutusteta
02. detsember 2020 Sillamäe Gümnaasiumi söökla, Sillamäe linna Viru pst 26, Sillamäe linn
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
pH pH ühik 7.96 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 12.6
Sulfaat mg/l <2.8 250
Raud µg/l 84.7 200
Oksüdeeritavus mg/l O2 2.43 5.0
Mangaan µg/l <30 50
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 35 ebaloomulike muutusteta
Kloriid mg/l 189 250
Hägusus (NTU) NTU 0.95
Elektrijuhtivus μS/cm 986 2500
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
02. detsember 2020 Sillamäe Gümnaasium, Sillamäe linn Viru pst 26, Sillamäe linn
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 68 ebaloomulike muutusteta
02. detsember 2020 Vanalinna Kool Sillamäe linn V. Tškalovi tn 25, Sillamäe linn
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 14.6
Sulfaat mg/l <2.8 250
Raud µg/l 186.7 200
pH pH ühik 8.13 6.5 kuni 9.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 2.72 5.0
Mangaan µg/l <30 50
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 5
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Kloriid mg/l 250 250
Hägusus (NTU) NTU 1.62
Elektrijuhtivus μS/cm 1178 2500
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
02. detsember 2020 Vanalinna Kool Sillamäe linn V. Tškalovi tn 25, Sillamäe linn
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
02. detsember 2020 Eesti Põhikooli söökla, Sillamäe linn V. Tškalovi tn 21, Sillamäe linn
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 4 ebaloomulike muutusteta
Hägusus (NTU) NTU 1.19
Elektrijuhtivus μS/cm 1180 2500
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kloriid mg/l 250 250
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Mangaan µg/l <30 50
Oksüdeeritavus mg/l O2 2.37 5.0
pH pH ühik 8.08 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l 88 200
Sulfaat mg/l <2.8 250
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 11.3
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
02. detsember 2020 Eesti Põhikool, Sillamäe linn V. Tškalovi tn 21, Sillamäe linn
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 4 ebaloomulike muutusteta