TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Sillamäe linna veevärk
Aadressid
  • Sillamäe linn
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Sillamäe-Veevärk
Aadress
Ranna 5, Sillamäe linn
Telefon
+372 392 4077
Veebiaadress
www.silveevark.ee
E-post
sil.veevark@neti.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
1036 proovivõttu (lehekülg 1/104)
26 august 2019 Kannuka Kooli söökla, Sillamäe linn Geoloogia tn 13, Sillamäe linn Raud µg/l <50 200
26 august 2019 Kannuka Kooli söökla, Sillamäe linn Geoloogia tn 13, Sillamäe linn Elektrijuhtivus μS/cm 897 2500
26 august 2019 Kannuka Kooli söökla, Sillamäe linn Geoloogia tn 13, Sillamäe linn Kloriid mg/l 237 250
26 august 2019 Kannuka Kooli söökla, Sillamäe linn Geoloogia tn 13, Sillamäe linn pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
26 august 2019 Kannuka Kooli söökla, Sillamäe linn Geoloogia tn 13, Sillamäe linn Ammoonium mg/l <0.1 0.50
26 august 2019 Kannuka Kooli söökla, Sillamäe linn Geoloogia tn 13, Sillamäe linn Hägusus (NTU) NTU <0.5
26 august 2019 Kannuka Kooli söökla, Sillamäe linn Geoloogia tn 13, Sillamäe linn Lõhn (pallides) pall 0
26 august 2019 Kannuka Kooli söökla, Sillamäe linn Geoloogia tn 13, Sillamäe linn Maitse (pallides) pall 0
26 august 2019 Kannuka Kooli söökla, Sillamäe linn Geoloogia tn 13, Sillamäe linn Värvus (kraadides) kraadi <2.5
26 august 2019 Kannuka Kooli söökla, Sillamäe linn Geoloogia tn 13, Sillamäe linn Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
26 august 2019 Kannuka Kooli söökla, Sillamäe linn Geoloogia tn 13, Sillamäe linn Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
26 august 2019 Kannuka Kooli söökla, Sillamäe linn Geoloogia tn 13, Sillamäe linn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
26 august 2019 Kannuka Kooli söökla, Sillamäe linn Geoloogia tn 13, Sillamäe linn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
26 august 2019 Vanalinna Kool Sillamäe linn V. Tškalovi tn, Sillamäe linn Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 7 ebaloomulike muutusteta
26 august 2019 Vanalinna Kool Sillamäe linn V. Tškalovi tn, Sillamäe linn Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
26 august 2019 Vanalinna Kool Sillamäe linn V. Tškalovi tn, Sillamäe linn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
26 august 2019 Vanalinna Kool Sillamäe linn V. Tškalovi tn, Sillamäe linn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
26 august 2019 Lasteaed Pääsupesa V. Tškalovi tn 23, Sillamäe linn Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 17 ebaloomulike muutusteta
26 august 2019 Lasteaed Pääsupesa V. Tškalovi tn 23, Sillamäe linn Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
26 august 2019 Lasteaed Pääsupesa V. Tškalovi tn 23, Sillamäe linn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
26 august 2019 Lasteaed Pääsupesa V. Tškalovi tn 23, Sillamäe linn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
26 august 2019 Lasteaed Pääsupesa söökla V. Tškalovi tn 23, Sillamäe linn Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 11 ebaloomulike muutusteta
26 august 2019 Lasteaed Pääsupesa söökla V. Tškalovi tn 23, Sillamäe linn Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
26 august 2019 Lasteaed Pääsupesa söökla V. Tškalovi tn 23, Sillamäe linn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
26 august 2019 Lasteaed Pääsupesa söökla V. Tškalovi tn 23, Sillamäe linn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
26 august 2019 Sillamäe lasteaed Rukkilill V. Majakovski tn 8, Sillamäe linn Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 1 ebaloomulike muutusteta
26 august 2019 Sillamäe lasteaed Rukkilill V. Majakovski tn 8, Sillamäe linn Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
26 august 2019 Sillamäe lasteaed Rukkilill V. Majakovski tn 8, Sillamäe linn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
26 august 2019 Sillamäe lasteaed Rukkilill V. Majakovski tn 8, Sillamäe linn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
26 august 2019 Sillamäe lasteaed Rukkilill V. Majakovski tn 8, Sillamäe linn Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 43 ebaloomulike muutusteta
26 august 2019 Sillamäe lasteaed Rukkilill V. Majakovski tn 8, Sillamäe linn Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
26 august 2019 Sillamäe lasteaed Rukkilill V. Majakovski tn 8, Sillamäe linn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
26 august 2019 Sillamäe lasteaed Rukkilill V. Majakovski tn 8, Sillamäe linn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
26 august 2019 Eesti Põhikool, Sillamäe linn V. Tškalovi tn 21, Sillamäe linn Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
26 august 2019 Eesti Põhikool, Sillamäe linn V. Tškalovi tn 21, Sillamäe linn Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
26 august 2019 Eesti Põhikool, Sillamäe linn V. Tškalovi tn 21, Sillamäe linn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
26 august 2019 Eesti Põhikool, Sillamäe linn V. Tškalovi tn 21, Sillamäe linn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
26 august 2019 Eesti Põhikooli söökla, Sillamäe linn V. Tškalovi tn 21, Sillamäe linn Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
26 august 2019 Eesti Põhikooli söökla, Sillamäe linn V. Tškalovi tn 21, Sillamäe linn Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
26 august 2019 Eesti Põhikooli söökla, Sillamäe linn V. Tškalovi tn 21, Sillamäe linn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
26 august 2019 Eesti Põhikooli söökla, Sillamäe linn V. Tškalovi tn 21, Sillamäe linn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
26 august 2019 Sillamäe Keskpumbajaam I. Pavlovi tn 12b, Sillamäe linn Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
26 august 2019 Sillamäe Keskpumbajaam I. Pavlovi tn 12b, Sillamäe linn Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
26 august 2019 Sillamäe Keskpumbajaam I. Pavlovi tn 12b, Sillamäe linn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
26 august 2019 Sillamäe Keskpumbajaam I. Pavlovi tn 12b, Sillamäe linn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
26 august 2019 Sillamäe Mikrorajooni pumbajaam Viru pst 39b, Sillamäe linn Hägusus (NTU) NTU <0.5
26 august 2019 Sillamäe Mikrorajooni pumbajaam Viru pst 39b, Sillamäe linn Lõhn (pallides) pall 0
26 august 2019 Sillamäe Mikrorajooni pumbajaam Viru pst 39b, Sillamäe linn Maitse (pallides) pall 0
26 august 2019 Sillamäe Mikrorajooni pumbajaam Viru pst 39b, Sillamäe linn Värvus (kraadides) kraadi <2.5
26 august 2019 Sillamäe Mikrorajooni pumbajaam Viru pst 39b, Sillamäe linn Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
26 august 2019 Sillamäe Mikrorajooni pumbajaam Viru pst 39b, Sillamäe linn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
26 august 2019 Sillamäe Mikrorajooni pumbajaam Viru pst 39b, Sillamäe linn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
26 august 2019 Sillamäe Mikrorajooni pumbajaam Viru pst 39b, Sillamäe linn Ammoonium mg/l <0.1 0.50
26 august 2019 Sillamäe Mikrorajooni pumbajaam Viru pst 39b, Sillamäe linn Raud µg/l <=50 200
26 august 2019 Sillamäe Mikrorajooni pumbajaam Viru pst 39b, Sillamäe linn Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
26 august 2019 Sillamäe Mikrorajooni pumbajaam Viru pst 39b, Sillamäe linn Fluoriid mg/l 0.62 1.5
26 august 2019 Sillamäe Mikrorajooni pumbajaam Viru pst 39b, Sillamäe linn Sulfaat mg/l <1 250
26 august 2019 Sillamäe Mikrorajooni pumbajaam Viru pst 39b, Sillamäe linn Elektrijuhtivus μS/cm 986 2500
26 august 2019 Sillamäe Mikrorajooni pumbajaam Viru pst 39b, Sillamäe linn Nitraat mg/l <=1 50
26 august 2019 Sillamäe Mikrorajooni pumbajaam Viru pst 39b, Sillamäe linn Kloriid mg/l 198 250
26 august 2019 Sillamäe Mikrorajooni pumbajaam Viru pst 39b, Sillamäe linn Nitrit mg/l <0.003 0.5
26 august 2019 Sillamäe Mikrorajooni pumbajaam Viru pst 39b, Sillamäe linn Mangaan µg/l <10 50
26 august 2019 Sillamäe Mikrorajooni pumbajaam Viru pst 39b, Sillamäe linn pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
26 august 2019 Sillamäe Mikrorajooni pumbajaam Viru pst 39b, Sillamäe linn Oksüdeeritavus mg/l O2 2.1 5.0