TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Valge Hobu Trahter OÜ veevärk
Aadressid
  • Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
VALGE HOBU TRAHTER OÜ
Aadress
Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond
Telefon
+372 3370522
Veebiaadress
E-post
valgehobu@hot.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
19 proovivõttu (lehekülg 1/2)
20. jaanuar 2021 Valge Hobu Trahter Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 6 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Elektrijuhtivus μS/cm 652 2500
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.31 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 6.2
09. detsember 2019 Valge Hobu Trahter Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5.4
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Elektrijuhtivus μS/cm 635 2500
Ammoonium mg/l 0.12 0.50
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
pH pH ühik 7.34 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
09. detsember 2019 Valge Hobu Trahter Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond
Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
03. detsember 2018 Valge Hobu Trahter Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond
Raud µg/l <40 200
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 6.9
Elektrijuhtivus μS/cm 585 2500
Hägusus (NTU) NTU 2.0
Kloriid mg/l 2.7 250
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 3
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 3
pH pH ühik 7.39 6.5 kuni 9.5
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
03. detsember 2018 Valge Hobu Trahter Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond
Naatrium mg/l 164.6 200
Seleen µg/l <1.0 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Arseen µg/l <0.1 10
Tsüaniid µg/l <3 50
18. detsember 2017 Valge Hobu Trahter Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
pH pH ühik 7.08 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Elektrijuhtivus μS/cm 625 2500
Ammoonium mg/l 0.27 0.50
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
18. detsember 2017 Valge Hobu Trahter Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond
Alumiinium µg/l 16 200
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
Nikkel µg/l <1 20
Kroom µg/l <0.2 50
Plii µg/l 0.1 10
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Vask mg/l 0.003 2.0
04. mai 2017 Valge Hobu Trahter Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
05. detsember 2016 Valge Hobu Trahter Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 <0.3 5.0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 3
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 3
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Elektrijuhtivus μS/cm 629 2500
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
01. juuni 2016 Valge Hobu Trahter Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0