TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Valge Hobu Trahter OÜ veevärk
Aadressid
  • Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
VALGE HOBU TRAHTER OÜ
Aadress
Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond
Telefon
+372 3370522
Veebiaadress
E-post
valgehobu@hot.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
16 proovivõttu (lehekülg 1/2)
3 detsember 2018 Valge Hobu Trahter 16, Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond Raud µg/l <40 200
3 detsember 2018 Valge Hobu Trahter 16, Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
3 detsember 2018 Valge Hobu Trahter 16, Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 6.9
3 detsember 2018 Valge Hobu Trahter 16, Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 585 2500
3 detsember 2018 Valge Hobu Trahter 16, Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU 2.0
3 detsember 2018 Valge Hobu Trahter 16, Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond Kloriid mg/l 2.7 250
3 detsember 2018 Valge Hobu Trahter 16, Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 3
3 detsember 2018 Valge Hobu Trahter 16, Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 3
3 detsember 2018 Valge Hobu Trahter 16, Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond pH pH ühik 7.39 6.5 kuni 9.5
3 detsember 2018 Valge Hobu Trahter 16, Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
3 detsember 2018 Valge Hobu Trahter 16, Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
3 detsember 2018 Valge Hobu Trahter 16, Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
3 detsember 2018 Valge Hobu Trahter 16, Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond Naatrium mg/l 164.6 200
3 detsember 2018 Valge Hobu Trahter 16, Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond Seleen µg/l <1.0 10
3 detsember 2018 Valge Hobu Trahter 16, Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
3 detsember 2018 Valge Hobu Trahter 16, Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond Arseen µg/l <0.1 10
3 detsember 2018 Valge Hobu Trahter 16, Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond Tsüaniid µg/l <3 50
18 detsember 2017 Valge Hobu Trahter 16, Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
18 detsember 2017 Valge Hobu Trahter 16, Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond pH pH ühik 7.08 6.5 kuni 9.5
18 detsember 2017 Valge Hobu Trahter 16, Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 4
18 detsember 2017 Valge Hobu Trahter 16, Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 4
18 detsember 2017 Valge Hobu Trahter 16, Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
18 detsember 2017 Valge Hobu Trahter 16, Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 625 2500
18 detsember 2017 Valge Hobu Trahter 16, Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.27 0.50
18 detsember 2017 Valge Hobu Trahter 16, Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
18 detsember 2017 Valge Hobu Trahter 16, Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
18 detsember 2017 Valge Hobu Trahter 16, Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
18 detsember 2017 Valge Hobu Trahter 16, Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond Alumiinium µg/l 16 200
18 detsember 2017 Valge Hobu Trahter 16, Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond Kaadmium µg/l <0.1 5.0
18 detsember 2017 Valge Hobu Trahter 16, Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond Nikkel µg/l <1 20
18 detsember 2017 Valge Hobu Trahter 16, Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond Kroom µg/l <0.2 50
18 detsember 2017 Valge Hobu Trahter 16, Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond Plii µg/l 0.1 10
18 detsember 2017 Valge Hobu Trahter 16, Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
18 detsember 2017 Valge Hobu Trahter 16, Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond Vask mg/l 0.003 2.0
4 mai 2017 Valge Hobu Trahter 16, Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
4 mai 2017 Valge Hobu Trahter 16, Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
4 mai 2017 Valge Hobu Trahter 16, Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
5 detsember 2016 Valge Hobu Trahter 16, Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
5 detsember 2016 Valge Hobu Trahter 16, Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
5 detsember 2016 Valge Hobu Trahter 16, Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <3
5 detsember 2016 Valge Hobu Trahter 16, Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
5 detsember 2016 Valge Hobu Trahter 16, Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 <0.3 5.0
5 detsember 2016 Valge Hobu Trahter 16, Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 3
5 detsember 2016 Valge Hobu Trahter 16, Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 3
5 detsember 2016 Valge Hobu Trahter 16, Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
5 detsember 2016 Valge Hobu Trahter 16, Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 629 2500
5 detsember 2016 Valge Hobu Trahter 16, Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
1 juuni 2016 Valge Hobu Trahter 16, Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
1 juuni 2016 Valge Hobu Trahter 16, Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
1 juuni 2016 Valge Hobu Trahter 16, Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
7 detsember 2015 Valge Hobu Trahter 16, Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
7 detsember 2015 Valge Hobu Trahter 16, Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond Fluoriid mg/l 0.39 1.5
7 detsember 2015 Valge Hobu Trahter 16, Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
7 detsember 2015 Valge Hobu Trahter 16, Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
7 detsember 2015 Valge Hobu Trahter 16, Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
7 detsember 2015 Valge Hobu Trahter 16, Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond Boor mg/l 0.59 1.0
9 juuni 2015 Valge Hobu Trahter 16, Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
9 juuni 2015 Valge Hobu Trahter 16, Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
9 juuni 2015 Valge Hobu Trahter 16, Edise küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0