TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
SA Lõhavere Ravi-ja Hooldekeskuse veevärk
Aadressid
  • Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
SA Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskus
Aadress
Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond
Telefon
+372 4372103, 53094055
Veebiaadress
E-post
ravikeskus@suure-jaani.ee, marika@suure-jaani.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
15 proovivõttu (lehekülg 1/2)
26 juuni 2019 SA Lõhavere ravi ja hooldekeskuse köögist Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
26 juuni 2019 SA Lõhavere ravi ja hooldekeskuse köögist Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
26 juuni 2019 SA Lõhavere ravi ja hooldekeskuse köögist Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
26 juuni 2019 SA Lõhavere ravi ja hooldekeskuse köögist Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
26 juuni 2019 SA Lõhavere ravi ja hooldekeskuse köögist Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond Boor mg/l 0.1 1.0
26 juuni 2019 SA Lõhavere ravi ja hooldekeskuse köögist Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond Alumiinium µg/l <10 200
26 juuni 2019 SA Lõhavere ravi ja hooldekeskuse köögist Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond Mangaan µg/l <10 50
26 juuni 2019 SA Lõhavere ravi ja hooldekeskuse köögist Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond Raud µg/l 177 200
26 juuni 2019 SA Lõhavere ravi ja hooldekeskuse köögist Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.1 5.0
26 juuni 2019 SA Lõhavere ravi ja hooldekeskuse köögist Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond Sulfaat mg/l 5.6 250
26 juuni 2019 SA Lõhavere ravi ja hooldekeskuse köögist Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond Kloriid mg/l 2.5 250
26 juuni 2019 SA Lõhavere ravi ja hooldekeskuse köögist Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond Nitraat mg/l <1 50
26 juuni 2019 SA Lõhavere ravi ja hooldekeskuse köögist Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond Nitrit mg/l <0.002 0.5
26 juuni 2019 SA Lõhavere ravi ja hooldekeskuse köögist Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond Naatrium mg/l 12 200
26 juuni 2019 SA Lõhavere ravi ja hooldekeskuse köögist Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond Fluoriid mg/l 1.1 1.5
26 juuni 2019 SA Lõhavere ravi ja hooldekeskuse köögist Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
26 juuni 2019 SA Lõhavere ravi ja hooldekeskuse köögist Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
26 juuni 2019 SA Lõhavere ravi ja hooldekeskuse köögist Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond Hägusus (NTU) NTU <1
26 juuni 2019 SA Lõhavere ravi ja hooldekeskuse köögist Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
26 juuni 2019 SA Lõhavere ravi ja hooldekeskuse köögist Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond Ammoonium mg/l 0.23 0.50
26 juuni 2019 SA Lõhavere ravi ja hooldekeskuse köögist Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond Elektrijuhtivus μS/cm 336 2500
28 november 2017 SA Lõhavere ravi ja hooldekeskuse köögist Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
28 november 2017 SA Lõhavere ravi ja hooldekeskuse köögist Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
28 november 2017 SA Lõhavere ravi ja hooldekeskuse köögist Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond Ammoonium mg/l 0.07 0.50
28 november 2017 SA Lõhavere ravi ja hooldekeskuse köögist Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond pH pH ühik 8.4 6.5 kuni 9.5
28 november 2017 SA Lõhavere ravi ja hooldekeskuse köögist Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond Elektrijuhtivus μS/cm 363 2500
28 november 2017 SA Lõhavere ravi ja hooldekeskuse köögist Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond Maitse (pallides) pall 0
28 november 2017 SA Lõhavere ravi ja hooldekeskuse köögist Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond Lõhn (pallides) pall 0
28 november 2017 SA Lõhavere ravi ja hooldekeskuse köögist Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond Hägusus (NTU) NTU 1.8
28 november 2017 SA Lõhavere ravi ja hooldekeskuse köögist Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik 5.2
17 aprill 2017 SA Lõhavere ravi ja hooldekeskuse köögist Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
17 aprill 2017 SA Lõhavere ravi ja hooldekeskuse köögist Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
17 aprill 2017 SA Lõhavere ravi ja hooldekeskuse köögist Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
15 november 2016 SA Lõhavere ravi ja hooldekeskuse köögist Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond Mangaan µg/l 22 50
15 november 2016 SA Lõhavere ravi ja hooldekeskuse köögist Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l <1.7
15 november 2016 SA Lõhavere ravi ja hooldekeskuse köögist Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond Raud µg/l 33 200
8 november 2016 SA Lõhavere ravi ja hooldekeskuse köögist Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
8 november 2016 SA Lõhavere ravi ja hooldekeskuse köögist Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
8 november 2016 SA Lõhavere ravi ja hooldekeskuse köögist Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
8 november 2016 SA Lõhavere ravi ja hooldekeskuse köögist Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond pH pH ühik 8.1 6.5 kuni 9.5
8 november 2016 SA Lõhavere ravi ja hooldekeskuse köögist Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond Elektrijuhtivus μS/cm 361 2500
8 november 2016 SA Lõhavere ravi ja hooldekeskuse köögist Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond Maitse (pallides) pall 0
8 november 2016 SA Lõhavere ravi ja hooldekeskuse köögist Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond Lõhn (pallides) pall 0
8 november 2016 SA Lõhavere ravi ja hooldekeskuse köögist Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond Hägusus (NTU) NTU <0.2
8 november 2016 SA Lõhavere ravi ja hooldekeskuse köögist Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik 7.5
26 mai 2016 SA Lõhavere ravi ja hooldekeskuse köögist Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
26 mai 2016 SA Lõhavere ravi ja hooldekeskuse köögist Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
26 mai 2016 SA Lõhavere ravi ja hooldekeskuse köögist Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
29 detsember 2015 SA Lõhavere ravi ja hooldekeskuse köögist Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik 1.5
29 detsember 2015 SA Lõhavere ravi ja hooldekeskuse köögist Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond Hägusus (NTU) NTU 0.2
29 detsember 2015 SA Lõhavere ravi ja hooldekeskuse köögist Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond Lõhn (pallides) pall 0
29 detsember 2015 SA Lõhavere ravi ja hooldekeskuse köögist Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond Maitse (pallides) pall 0
29 detsember 2015 SA Lõhavere ravi ja hooldekeskuse köögist Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond Elektrijuhtivus μS/cm 354 2500
29 detsember 2015 SA Lõhavere ravi ja hooldekeskuse köögist Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
29 detsember 2015 SA Lõhavere ravi ja hooldekeskuse köögist Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond Ammoonium mg/l 0.05 0.50
29 detsember 2015 SA Lõhavere ravi ja hooldekeskuse köögist Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
26 mai 2015 SA Lõhavere ravi ja hooldekeskuse köögist Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
26 mai 2015 SA Lõhavere ravi ja hooldekeskuse köögist Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
26 mai 2015 SA Lõhavere ravi ja hooldekeskuse köögist Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
20 oktoober 2014 SA Lõhavere ravi ja hooldekeskuse köögist Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 1.2
20 oktoober 2014 SA Lõhavere ravi ja hooldekeskuse köögist Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond Hägusus (NTU) NTU 0.3
20 oktoober 2014 SA Lõhavere ravi ja hooldekeskuse köögist Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond Lõhn (pallides) pall 0
20 oktoober 2014 SA Lõhavere ravi ja hooldekeskuse köögist Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond Maitse (pallides) pall 0
20 oktoober 2014 SA Lõhavere ravi ja hooldekeskuse köögist Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond Elektrijuhtivus μS/cm 356 2500
20 oktoober 2014 SA Lõhavere ravi ja hooldekeskuse köögist Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond pH pH ühik 8 6.5 kuni 9.5
20 oktoober 2014 SA Lõhavere ravi ja hooldekeskuse köögist Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond Ammoonium mg/l 0.39 0.50
20 oktoober 2014 SA Lõhavere ravi ja hooldekeskuse köögist Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond Raud µg/l 55 200
20 oktoober 2014 SA Lõhavere ravi ja hooldekeskuse köögist Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
20 oktoober 2014 SA Lõhavere ravi ja hooldekeskuse köögist Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
2 aprill 2014 SA Lõhavere ravi ja hooldekeskuse köögist Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
2 aprill 2014 SA Lõhavere ravi ja hooldekeskuse köögist Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
2 aprill 2014 SA Lõhavere ravi ja hooldekeskuse köögist Lõhavere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0