TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Taali elamud
Aadressid
  • Taali küla, Tori vald, Pärnu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Tori Haldus OÜ
Aadress
Selja mnt 2, 86801 Tori alevik, Tori vald, Pärnu maakond
Telefon
+372 5228189
Veebiaadress
E-post
torihaldus@torivald.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
16 proovivõttu (lehekülg 1/2)
20 november 2018 Taali pumplast väljuv vesi Taali küla, Tori vald, Pärnu maakond Raud µg/l 10 200
15 november 2018 Taali pumplast väljuv vesi Taali küla, Tori vald, Pärnu maakond maitseläve indeks TFN 1
15 november 2018 Taali pumplast väljuv vesi Taali küla, Tori vald, Pärnu maakond Lõhnaläve indeks TON 1
15 november 2018 Taali pumplast väljuv vesi Taali küla, Tori vald, Pärnu maakond Hägusus (NTU) NTU 2.7
15 november 2018 Taali pumplast väljuv vesi Taali küla, Tori vald, Pärnu maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
15 november 2018 Taali pumplast väljuv vesi Taali küla, Tori vald, Pärnu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
15 november 2018 Taali pumplast väljuv vesi Taali küla, Tori vald, Pärnu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 704 2500
15 november 2018 Taali pumplast väljuv vesi Taali küla, Tori vald, Pärnu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
15 november 2018 Taali pumplast väljuv vesi Taali küla, Tori vald, Pärnu maakond Ammoonium mg/l 0.024 0.50
15 november 2018 Taali pumplast väljuv vesi Taali küla, Tori vald, Pärnu maakond Raud µg/l 290 200
15 november 2018 Taali pumplast väljuv vesi Taali küla, Tori vald, Pärnu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 4
15 november 2018 Taali kortermaja Saare 4, Taali küla, Tori vald, Pärnu maakond Raud µg/l 10 200
15 november 2018 Taali kortermaja Saare 4, Taali küla, Tori vald, Pärnu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3.6
15 november 2018 Taali kortermaja Saare 4, Taali küla, Tori vald, Pärnu maakond maitseläve indeks TFN 1
15 november 2018 Taali kortermaja Saare 4, Taali küla, Tori vald, Pärnu maakond Lõhnaläve indeks TON 1
15 november 2018 Taali kortermaja Saare 4, Taali küla, Tori vald, Pärnu maakond Hägusus (NTU) NTU 0.5
15 november 2018 Taali kortermaja Saare 4, Taali küla, Tori vald, Pärnu maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
15 november 2018 Taali kortermaja Saare 4, Taali küla, Tori vald, Pärnu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
15 november 2018 Taali kortermaja Saare 4, Taali küla, Tori vald, Pärnu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 703 2500
15 november 2018 Taali kortermaja Saare 4, Taali küla, Tori vald, Pärnu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
15 november 2018 Taali kortermaja Saare 4, Taali küla, Tori vald, Pärnu maakond Ammoonium mg/l 0.011 0.50
26 juuni 2017 Taali pumplast väljuv vesi Taali küla, Tori vald, Pärnu maakond Fluoriid mg/l 0.93 1.5
26 juuni 2017 Taali pumplast väljuv vesi Taali küla, Tori vald, Pärnu maakond Raud µg/l 20 200
26 juuni 2017 Taali pumplast väljuv vesi Taali küla, Tori vald, Pärnu maakond Hägusus (NTU) NTU 0.5
26 juuni 2017 Taali pumplast väljuv vesi Taali küla, Tori vald, Pärnu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3
26 juuni 2017 Taali pumplast väljuv vesi Taali küla, Tori vald, Pärnu maakond Maitse (pallides) pall 1
26 juuni 2017 Taali pumplast väljuv vesi Taali küla, Tori vald, Pärnu maakond Lõhn (pallides) pall 1
26 juuni 2017 Taali pumplast väljuv vesi Taali küla, Tori vald, Pärnu maakond pH pH ühik 7.34 6.5 kuni 9.5
26 juuni 2017 Taali pumplast väljuv vesi Taali küla, Tori vald, Pärnu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
26 juuni 2017 Taali pumplast väljuv vesi Taali küla, Tori vald, Pärnu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 670 2500
26 juuni 2017 Taali pumplast väljuv vesi Taali küla, Tori vald, Pärnu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
26 juuni 2017 Taali pumplast väljuv vesi Taali küla, Tori vald, Pärnu maakond Ammoonium mg/l 0.11 0.50
26 juuni 2017 Taali kortermaja Saare 4, Taali küla, Tori vald, Pärnu maakond Lõhn (pallides) pall 1
26 juuni 2017 Taali kortermaja Saare 4, Taali küla, Tori vald, Pärnu maakond pH pH ühik 7.38 6.5 kuni 9.5
26 juuni 2017 Taali kortermaja Saare 4, Taali küla, Tori vald, Pärnu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
26 juuni 2017 Taali kortermaja Saare 4, Taali küla, Tori vald, Pärnu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 688 2500
26 juuni 2017 Taali kortermaja Saare 4, Taali küla, Tori vald, Pärnu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
26 juuni 2017 Taali kortermaja Saare 4, Taali küla, Tori vald, Pärnu maakond Ammoonium mg/l 0.05 0.50
26 juuni 2017 Taali kortermaja Saare 4, Taali küla, Tori vald, Pärnu maakond Fluoriid mg/l 0.96 1.5
26 juuni 2017 Taali kortermaja Saare 4, Taali küla, Tori vald, Pärnu maakond Raud µg/l 40 200
26 juuni 2017 Taali kortermaja Saare 4, Taali küla, Tori vald, Pärnu maakond Hägusus (NTU) NTU 0.5
26 juuni 2017 Taali kortermaja Saare 4, Taali küla, Tori vald, Pärnu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 6
26 juuni 2017 Taali kortermaja Saare 4, Taali küla, Tori vald, Pärnu maakond Maitse (pallides) pall 1
15 november 2016 Taali kortermaja Saare 4, Taali küla, Tori vald, Pärnu maakond Lõhn (pallides) pall 1
15 november 2016 Taali kortermaja Saare 4, Taali küla, Tori vald, Pärnu maakond Maitse (pallides) pall 2
15 november 2016 Taali kortermaja Saare 4, Taali küla, Tori vald, Pärnu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 7
15 november 2016 Taali kortermaja Saare 4, Taali küla, Tori vald, Pärnu maakond Hägusus (NTU) NTU 0.5
15 november 2016 Taali kortermaja Saare 4, Taali küla, Tori vald, Pärnu maakond Ammoonium mg/l 0.08 0.50
15 november 2016 Taali kortermaja Saare 4, Taali küla, Tori vald, Pärnu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
15 november 2016 Taali kortermaja Saare 4, Taali küla, Tori vald, Pärnu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 698 2500
15 november 2016 Taali kortermaja Saare 4, Taali küla, Tori vald, Pärnu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
15 november 2016 Taali kortermaja Saare 4, Taali küla, Tori vald, Pärnu maakond pH pH ühik 7.33 6.5 kuni 9.5
15 november 2016 Taali kortermaja Saare 4, Taali küla, Tori vald, Pärnu maakond Raud µg/l 20 200
15 november 2016 Taali pumplast väljuv vesi Taali küla, Tori vald, Pärnu maakond Ammoonium mg/l 0.14 0.50
15 november 2016 Taali pumplast väljuv vesi Taali küla, Tori vald, Pärnu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
15 november 2016 Taali pumplast väljuv vesi Taali küla, Tori vald, Pärnu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 700 2500
15 november 2016 Taali pumplast väljuv vesi Taali küla, Tori vald, Pärnu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
15 november 2016 Taali pumplast väljuv vesi Taali küla, Tori vald, Pärnu maakond pH pH ühik 7.38 6.5 kuni 9.5
15 november 2016 Taali pumplast väljuv vesi Taali küla, Tori vald, Pärnu maakond Raud µg/l 20 200
15 november 2016 Taali pumplast väljuv vesi Taali küla, Tori vald, Pärnu maakond Lõhn (pallides) pall 1
15 november 2016 Taali pumplast väljuv vesi Taali küla, Tori vald, Pärnu maakond Maitse (pallides) pall 1
15 november 2016 Taali pumplast väljuv vesi Taali küla, Tori vald, Pärnu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 3
15 november 2016 Taali pumplast väljuv vesi Taali küla, Tori vald, Pärnu maakond Hägusus (NTU) NTU 0.5
26 oktoober 2016 Taali pumplast väljuv vesi Taali küla, Tori vald, Pärnu maakond Raud µg/l 21 200
26 oktoober 2016 Taali pumplast väljuv vesi Taali küla, Tori vald, Pärnu maakond Mangaan µg/l 50 50
26 oktoober 2016 Taali pumplast väljuv vesi Taali küla, Tori vald, Pärnu maakond Fluoriid mg/l 0.61 1.5
26 oktoober 2016 Taali pumplast väljuv vesi Taali küla, Tori vald, Pärnu maakond Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 6.65
2 detsember 2015 Taali kortermaja Saare 4, Taali küla, Tori vald, Pärnu maakond Fluoriid mg/l 2.1 1.5
9 veebruar 2015 Taali kortermaja Saare 4, Taali küla, Tori vald, Pärnu maakond Mangaan µg/l <5 50
9 veebruar 2015 Taali kortermaja Saare 4, Taali küla, Tori vald, Pärnu maakond Fluoriid mg/l 2.1 1.5
9 veebruar 2015 Taali kortermaja Saare 4, Taali küla, Tori vald, Pärnu maakond Raud µg/l 76 200
9 veebruar 2015 Taali kortermaja Saare 4, Taali küla, Tori vald, Pärnu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
9 veebruar 2015 Taali kortermaja Saare 4, Taali küla, Tori vald, Pärnu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
9 veebruar 2015 Taali kortermaja Saare 4, Taali küla, Tori vald, Pärnu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0