TagasiTagasi
Supluskoht
Supluskoha nimetus
Nõo Veskijärv
Aadress
Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond
Veekogu liik
tehisjärv
Veekogu nimi
Nõo veskijärv
Suplusvee profiil
Valdaja andmed
Nimi
Nõo Vallavalitsus
Aadress
Voika 23, Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond
Telefon
07 455 108
Veebiaadress
www.nvv.ee
E-post
vald@nvv.ee
Lisainfo
Kvaliteediklass
Väga hea 

Supluskoha nõuete kohta täpsemalt vaata SIIT

Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Näitaja Väärtus Kontrollväärtused Märkused
51 proovivõttu (lehekülg 1/6)
18. august 2020 Nõo Veskijärve supluskoht, suplusvee seirepunkt
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 33 Väga hea veekvaliteet 100
Escherichia coli PMÜ/100 ml 366 Väga hea veekvaliteet 1000
05. august 2020 Nõo Veskijärve supluskoht, suplusvee seirepunkt
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 14 Väga hea veekvaliteet 100
Escherichia coli PMÜ/100 ml 136 Väga hea veekvaliteet 1000
07. juuli 2020 Nõo Veskijärve supluskoht, suplusvee seirepunkt
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 5 Väga hea veekvaliteet 100
Escherichia coli PMÜ/100 ml 33 Väga hea veekvaliteet 1000
18. juuni 2020 Nõo Veskijärve supluskoht, suplusvee seirepunkt
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 18 Väga hea veekvaliteet 100
Escherichia coli PMÜ/100 ml 26 Väga hea veekvaliteet 1000
10. juuni 2020 Nõo Veskijärve supluskoht, suplusvee seirepunkt
Escherichia coli PMÜ/100 ml 12 Väga hea veekvaliteet 1000
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 32 Väga hea veekvaliteet 100
13. mai 2020 Nõo Veskijärve supluskoht, suplusvee seirepunkt
Escherichia coli PMÜ/100 ml 5 Väga hea veekvaliteet 1000
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 100
06. august 2019 Nõo Veskijärve supluskoht, suplusvee seirepunkt
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 100
Escherichia coli PMÜ/100 ml 16 Väga hea veekvaliteet 1000
09. juuli 2019 Nõo Veskijärve supluskoht, suplusvee seirepunkt
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 85 Väga hea veekvaliteet 100
Escherichia coli PMÜ/100 ml 233 Väga hea veekvaliteet 1000
11. juuni 2019 Nõo Veskijärve supluskoht, suplusvee seirepunkt
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 4 Väga hea veekvaliteet 100
Escherichia coli PMÜ/100 ml 8 Väga hea veekvaliteet 1000
28. mai 2019 Nõo Veskijärve supluskoht, suplusvee seirepunkt
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 7 Väga hea veekvaliteet 100
Escherichia coli PMÜ/100 ml <4 Väga hea veekvaliteet 1000