TagasiTagasi
Supluskoht
Supluskoha nimetus
Nõo Veskijärv
Aadress
Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond
Veekogu liik
tehisjärv
Veekogu nimi
Nõo veskijärv
Suplusvee profiil
Valdaja andmed
Nimi
Nõo Vallavalitsus
Aadress
Voika 23, Nõo alevik, Nõo vald, Tartu maakond
Telefon
07 455 108
Veebiaadress
www.nvv.ee
E-post
vald@nvv.ee
Lisainfo
Supluskoha nõuete kohta täpsemalt vaata SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
40 proovivõttu (lehekülg 1/4)
21 august 2018 Nõo Veskijärve supluskoht Soole enterokokid PMÜ/100 ml 16 Väga hea veekvaliteet 100
21 august 2018 Nõo Veskijärve supluskoht Escherichia coli PMÜ/100 ml 28 Väga hea veekvaliteet 1000
15 august 2018 Nõo Veskijärve supluskoht Soole enterokokid PMÜ/100 ml 23 Väga hea veekvaliteet 100
15 august 2018 Nõo Veskijärve supluskoht Escherichia coli PMÜ/100 ml 15 Väga hea veekvaliteet 1000
18 juuli 2018 Nõo Veskijärve supluskoht Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 1000
18 juuli 2018 Nõo Veskijärve supluskoht Soole enterokokid PMÜ/100 ml <4 Väga hea veekvaliteet 100
19 juuni 2018 Nõo Veskijärve supluskoht Escherichia coli PMÜ/100 ml <4 Väga hea veekvaliteet 1000
19 juuni 2018 Nõo Veskijärve supluskoht Soole enterokokid PMÜ/100 ml <4 Väga hea veekvaliteet 100
22 mai 2018 Nõo Veskijärve supluskoht Soole enterokokid PMÜ/100 ml <4 Väga hea veekvaliteet 100
22 mai 2018 Nõo Veskijärve supluskoht Escherichia coli PMÜ/100 ml <4 Väga hea veekvaliteet 1000
16 august 2017 Nõo Veskijärve supluskoht Escherichia coli PMÜ/100 ml <4 Väga hea veekvaliteet 1000
16 august 2017 Nõo Veskijärve supluskoht Soole enterokokid PMÜ/100 ml <4 Väga hea veekvaliteet 100
1 august 2017 Nõo Veskijärve supluskoht Soole enterokokid PMÜ/100 ml <4 Väga hea veekvaliteet 100
1 august 2017 Nõo Veskijärve supluskoht Escherichia coli PMÜ/100 ml 20 Väga hea veekvaliteet 1000
4 juuli 2017 Nõo Veskijärve supluskoht Soole enterokokid PMÜ/100 ml <4 Väga hea veekvaliteet 100
4 juuli 2017 Nõo Veskijärve supluskoht Escherichia coli PMÜ/100 ml 11 Väga hea veekvaliteet 1000
7 juuni 2017 Nõo Veskijärve supluskoht Escherichia coli PMÜ/100 ml 6 Väga hea veekvaliteet 1000
7 juuni 2017 Nõo Veskijärve supluskoht Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 100
16 mai 2017 Nõo Veskijärve supluskoht Soole enterokokid PMÜ/100 ml 8 Väga hea veekvaliteet 100
16 mai 2017 Nõo Veskijärve supluskoht Escherichia coli PMÜ/100 ml 4 Väga hea veekvaliteet 1000