TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Avinurme aleviku veevärk
Aadressid
  • Avinurme alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS EMAJÕE VEEVÄRK
Aadress
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
evv@evv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
27 proovivõttu (lehekülg 1/3)
25 aprill 2019 Avinurme lasteaed Põllu tn 1, Avinurme alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
25 aprill 2019 Avinurme lasteaed Põllu tn 1, Avinurme alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
25 aprill 2019 Avinurme lasteaed Põllu tn 1, Avinurme alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
25 aprill 2019 Avinurme lasteaed Põllu tn 1, Avinurme alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
25 aprill 2019 Avinurme lasteaed Põllu tn 1, Avinurme alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond Raud µg/l 33 200
25 aprill 2019 Avinurme lasteaed Põllu tn 1, Avinurme alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
25 aprill 2019 Avinurme lasteaed Põllu tn 1, Avinurme alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
25 aprill 2019 Avinurme lasteaed Põllu tn 1, Avinurme alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
25 aprill 2019 Avinurme lasteaed Põllu tn 1, Avinurme alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
25 aprill 2019 Avinurme lasteaed Põllu tn 1, Avinurme alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
25 aprill 2019 Avinurme lasteaed Põllu tn 1, Avinurme alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 602 2500
9 mai 2018 Avinurme Gümnaasium Võidu tn 16, Avinurme alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond Raud µg/l 127 200
9 mai 2018 Avinurme peale veepuhastusseadmeid Avinurme alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond Raud µg/l 66 200
11 aprill 2018 Avinurme Gümnaasium Võidu tn 16, Avinurme alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l 0.06 0.50
11 aprill 2018 Avinurme Gümnaasium Võidu tn 16, Avinurme alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 534 2500
11 aprill 2018 Avinurme Gümnaasium Võidu tn 16, Avinurme alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond Raud µg/l 464 200
11 aprill 2018 Avinurme Gümnaasium Võidu tn 16, Avinurme alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond Mangaan µg/l 39 50
11 aprill 2018 Avinurme Gümnaasium Võidu tn 16, Avinurme alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond Üldkaredus (mmol) mmol/l 3.3
11 aprill 2018 Avinurme Gümnaasium Võidu tn 16, Avinurme alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
11 aprill 2018 Avinurme Gümnaasium Võidu tn 16, Avinurme alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
11 aprill 2018 Avinurme Gümnaasium Võidu tn 16, Avinurme alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU 1.1
11 aprill 2018 Avinurme Gümnaasium Võidu tn 16, Avinurme alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
11 aprill 2018 Avinurme Gümnaasium Võidu tn 16, Avinurme alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
11 aprill 2018 Avinurme Gümnaasium Võidu tn 16, Avinurme alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
11 aprill 2018 Avinurme Gümnaasium Võidu tn 16, Avinurme alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
11 aprill 2018 Avinurme Gümnaasium Võidu tn 16, Avinurme alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
9 oktoober 2017 Avinurme peale veepuhastusseadmeid Avinurme alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
9 oktoober 2017 Avinurme peale veepuhastusseadmeid Avinurme alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
9 oktoober 2017 Avinurme peale veepuhastusseadmeid Avinurme alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
9 oktoober 2017 Avinurme peale veepuhastusseadmeid Avinurme alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
9 oktoober 2017 Avinurme peale veepuhastusseadmeid Avinurme alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
9 oktoober 2017 Avinurme peale veepuhastusseadmeid Avinurme alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
9 oktoober 2017 Avinurme Gümnaasium Võidu tn 16, Avinurme alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
9 oktoober 2017 Avinurme Gümnaasium Võidu tn 16, Avinurme alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
9 oktoober 2017 Avinurme Gümnaasium Võidu tn 16, Avinurme alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
9 oktoober 2017 Avinurme lasteaed Põllu tn 1, Avinurme alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
9 oktoober 2017 Avinurme lasteaed Põllu tn 1, Avinurme alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
9 oktoober 2017 Avinurme lasteaed Põllu tn 1, Avinurme alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
3 oktoober 2017 Avinurme Gümnaasium Võidu tn 16, Avinurme alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
3 oktoober 2017 Avinurme Gümnaasium Võidu tn 16, Avinurme alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml <4 0
3 oktoober 2017 Avinurme Gümnaasium Võidu tn 16, Avinurme alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
10 mai 2017 Avinurme Gümnaasium Võidu tn 16, Avinurme alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond Raud µg/l <20 200
10 mai 2017 Avinurme Gümnaasium Võidu tn 16, Avinurme alevik, Mustvee vald, Jõgeva maakond Mangaan µg/l 28 50