TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Mikitamäe küla ühisveevärk
Aadressid
  • Tobra, Mikitamäe küla, Setomaa vald, Võru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
OÜ Setomaa Haldus
Aadress
Pikk tn 30, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Telefon
+372 7964754
Veebiaadress
E-post
verska.calor@setomaa.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
14 proovivõttu (lehekülg 1/2)
25. oktoober 2019 Mikitamäe Soelaane 11- keldri kraan Mikitamäe küla, Setomaa vald, Võru maakond
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Elektrijuhtivus μS/cm 990 2500
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l 30 200
Mangaan µg/l 12 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 6.8 6.5 kuni 9.5
13. september 2018 Mikitamäe elamu Soelaane 2 Mikitamäe küla, Setomaa vald, Võru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Mangaan µg/l <10 50
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 1146 2500
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l 29 200
27. september 2017 Mikitamäe elamu Soelaane 2 Mikitamäe küla, Setomaa vald, Võru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.0 6.5 kuni 9.5
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Mangaan µg/l <10 50
Raud µg/l <20 200
Elektrijuhtivus μS/cm 1130 2500
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
26. aprill 2017 Mikitamäe Hooldekodu Mikitamäe küla, Setomaa vald, Võru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Mangaan µg/l <10 50
Raud µg/l <20 200
02. september 2016 Mikitamäe elamu Soelaane 2 Mikitamäe küla, Setomaa vald, Võru maakond
Mangaan µg/l <10 50
pH pH ühik 6.6 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l 49 200
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
Elektrijuhtivus μS/cm 1122 2500
07. märts 2016 Mikitamäe Hooldekodu Mikitamäe küla, Setomaa vald, Võru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Nitraat mg/l <1 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 387 2500
16. september 2015 Mikitamäe elamu Soelaane 2 Mikitamäe küla, Setomaa vald, Võru maakond
Raud µg/l 108 200
Mangaan µg/l <10 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Elektrijuhtivus μS/cm 1126 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
10. september 2015 Mikitamäe Hooldekodu Mikitamäe küla, Setomaa vald, Võru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
07. oktoober 2014 Mikitamäe Hooldekodu Mikitamäe küla, Setomaa vald, Võru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
17. september 2014 Mikitamäe elamu Soelaane 2 Mikitamäe küla, Setomaa vald, Võru maakond
Hägusus (NTU) NTU <1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 933 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Mangaan µg/l <10 50
Raud µg/l <20 200