TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Obinitsa küla ühisveevärk
Aadressid
  • Obinitsa rannaala, Obinitsa küla, Setomaa vald, Võru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
OÜ Setomaa Haldus
Aadress
Pikk tn 30, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Telefon
+372 7964754
Veebiaadress
E-post
verska.calor@setomaa.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
16 proovivõttu (lehekülg 1/2)
05. märts 2020 Obinitsa lasteaed Obinitsa küla, Setomaa vald, Võru maakond
Hägusus (NTU) NTU 2.9
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l 60 200
Mangaan µg/l <10 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 592 2500
pH pH ühik 7.1 6.5 kuni 9.5
07. veebruar 2019 Obinitsa lasteaed Obinitsa küla, Setomaa vald, Võru maakond
Mangaan µg/l 17 50
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l 44 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
pH pH ühik 7.0 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 159 2500
14. veebruar 2018 Obinitsa lasteaed Obinitsa küla, Setomaa vald, Võru maakond
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Elektrijuhtivus μS/cm 177 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Hägusus (NTU) NTU <1
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l <10 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
13. september 2017 Obinitsa lasteaed Obinitsa küla, Setomaa vald, Võru maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
15. veebruar 2017 Obinitsa lasteaed Obinitsa küla, Setomaa vald, Võru maakond
Mangaan µg/l <10 50
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 153 2500
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l <20 200
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
03. november 2016 Obinitsa lasteaed Obinitsa küla, Setomaa vald, Võru maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
20. jaanuar 2016 Obinitsa lasteaed Obinitsa küla, Setomaa vald, Võru maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 180 2500
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
20. jaanuar 2016 Obinitsa lasteaed Obinitsa küla, Setomaa vald, Võru maakond
Tsüaniid µg/l <3 50
Benseen µg/l <0.1 1.0
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Vask mg/l 0.02 2.0
Kaadmium µg/l <0.05 5.0
Seleen µg/l <1.0 10
Nikkel µg/l <1.0 20
Kroom µg/l <0.4 50
Plii µg/l 0.3 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Arseen µg/l <0.1 10
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
30. september 2015 Obinitsa lasteaed Obinitsa küla, Setomaa vald, Võru maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l <20 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
11. veebruar 2015 Obinitsa kauplus A ja O Obinitsa küla, Setomaa vald, Võru maakond
Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 167 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
Üldkaredus (mmol) mmol/l 0.7
pH pH ühik 7.1 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
Raud µg/l 48 200
Mangaan µg/l 14 50
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Elektrijuhtivus μS/cm 184 2500
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
Endriin µg/l Ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1