TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Tudulinna aleviku veevärk
Aadressid
  • Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
ALUTAGUSE HALDUS OÜ
Aadress
Kooli tn 7, 41301 Mäetaguse alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Telefon
+372 3366930
Veebiaadress
www.alutagusehaldus.ee
E-post
info@alutagusehaldus.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
30 proovivõttu (lehekülg 1/3)
24 aprill 2019 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
24 aprill 2019 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Sulfaat mg/l 11.5 250
24 aprill 2019 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml 0 0
21 mai 2018 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Vask mg/l 0.012 2.0
21 mai 2018 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
21 mai 2018 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Boor mg/l <0.06 1.0
21 mai 2018 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Arseen µg/l 0.1 10
21 mai 2018 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
21 mai 2018 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Plii µg/l <0.1 10
21 mai 2018 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Kroom µg/l <0.2 50
21 mai 2018 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Nikkel µg/l <1.0 20
21 mai 2018 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Seleen µg/l <1.0 10
21 mai 2018 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Kaadmium µg/l <0.1 5.0
21 mai 2018 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
21 mai 2018 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
21 mai 2018 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
21 mai 2018 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
21 mai 2018 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
21 mai 2018 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Endriin µg/l ei leitud 0.1
21 mai 2018 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
21 mai 2018 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
21 mai 2018 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
21 mai 2018 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
21 mai 2018 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
21 mai 2018 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
21 mai 2018 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Aldriin µg/l ei leitud 0.03
21 mai 2018 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
21 mai 2018 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
21 mai 2018 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
21 mai 2018 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
21 mai 2018 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
21 mai 2018 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
21 mai 2018 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
21 mai 2018 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
21 mai 2018 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Malatioon µg/l ei leitud 0.1
21 mai 2018 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
21 mai 2018 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
21 mai 2018 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Triallaat µg/l ei leitud 0.1
21 mai 2018 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
21 mai 2018 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
21 mai 2018 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
21 mai 2018 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
21 mai 2018 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
21 mai 2018 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
21 mai 2018 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
21 mai 2018 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
21 mai 2018 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
21 mai 2018 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
21 mai 2018 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
21 mai 2018 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
21 mai 2018 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
21 mai 2018 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
21 mai 2018 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
21 mai 2018 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
21 mai 2018 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Naatrium mg/l 7.5 200
21 mai 2018 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
21 mai 2018 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
21 mai 2018 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Tsüaniid µg/l <3 50
21 mai 2018 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Alumiinium µg/l <10 200
21 mai 2018 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
21 mai 2018 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
20 november 2017 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Raud µg/l <100 200
20 november 2017 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 7.2
20 november 2017 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
20 november 2017 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
20 november 2017 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ammoonium mg/l <0.08 0.50
20 november 2017 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 499 2500
20 november 2017 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
20 november 2017 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
20 november 2017 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Mangaan µg/l <30 50
20 november 2017 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
20 november 2017 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond pH pH ühik 7.34 6.5 kuni 9.5
3 oktoober 2017 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
3 oktoober 2017 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
3 oktoober 2017 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
25 jaanuar 2017 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Efektiivdoos mSv/aastas <0.013 0.10
25 jaanuar 2017 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ra-228 efektiivdoos mSv/a <0.013
25 jaanuar 2017 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ra-226 efektiivdoos mSv/a <0.013
25 jaanuar 2017 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ra-228 mBq/l <25
25 jaanuar 2017 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ra-226 mBq/l <15
30 november 2016 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
30 november 2016 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Mangaan µg/l <30 50
30 november 2016 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond pH pH ühik 7.17 6.5 kuni 9.5
30 november 2016 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Raud µg/l <100 200
30 november 2016 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 6.6
30 november 2016 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
30 november 2016 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
30 november 2016 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
30 november 2016 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 555 2500
30 november 2016 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.19 0.50
30 november 2016 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
18 oktoober 2016 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
18 oktoober 2016 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
18 oktoober 2016 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
18 oktoober 2016 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Raud µg/l 138 200
12 september 2016 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Mangaan µg/l <30 50
12 september 2016 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Raud µg/l <100 200
4 november 2015 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
4 november 2015 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
4 november 2015 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
4 november 2015 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 554 2500
4 november 2015 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.23 0.50
4 november 2015 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
4 november 2015 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
4 november 2015 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Raud µg/l <100 200
4 november 2015 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond pH pH ühik 7.54 6.5 kuni 9.5
4 november 2015 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Mangaan µg/l 50 50
4 november 2015 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 7.6
13 oktoober 2015 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
13 oktoober 2015 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
13 oktoober 2015 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
13 oktoober 2015 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond Raud µg/l 101 200