TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Ämmuste Kooli veevärk
Aadressid
  • Kuressaare küla, Viljandi vald, Viljandi maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Ämmuste Kool
Aadress
Ämmuste küla, Viljandi vald, Viljandi maakond
Telefon
436 8274
Veebiaadress
E-post
ammuste@viljandimaa.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
24 proovivõttu (lehekülg 1/3)
5 november 2018 Ämmuste Kooli köögist Kuressaare küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
5 november 2018 Ämmuste Kooli köögist Kuressaare küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Raud µg/l 21 200
5 november 2018 Ämmuste Kooli köögist Kuressaare küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
5 november 2018 Ämmuste Kooli köögist Kuressaare küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
5 november 2018 Ämmuste Kooli köögist Kuressaare küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Hägusus (NTU) NTU <1
5 november 2018 Ämmuste Kooli köögist Kuressaare küla, Viljandi vald, Viljandi maakond pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
5 november 2018 Ämmuste Kooli köögist Kuressaare küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Elektrijuhtivus μS/cm 415 2500
5 november 2018 Ämmuste Kooli köögist Kuressaare küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Mangaan µg/l <10 50
5 november 2018 Ämmuste Kooli köögist Kuressaare küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 113 ebaloomulike muutusteta
5 november 2018 Ämmuste Kooli köögist Kuressaare küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
5 november 2018 Ämmuste Kooli köögist Kuressaare küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
8 november 2017 Ämmuste Kooli köögist Kuressaare küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
8 november 2017 Ämmuste Kooli köögist Kuressaare küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
7 november 2017 Ämmuste Kooli köögist Kuressaare küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Mangaan µg/l <10 50
7 november 2017 Ämmuste Kooli köögist Kuressaare küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Raud µg/l 40 200
7 november 2017 Ämmuste Kooli köögist Kuressaare küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik <5
7 november 2017 Ämmuste Kooli köögist Kuressaare küla, Viljandi vald, Viljandi maakond pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
7 november 2017 Ämmuste Kooli köögist Kuressaare küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Hägusus (NTU) NTU 2.2
7 november 2017 Ämmuste Kooli köögist Kuressaare küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Elektrijuhtivus μS/cm 506 2500
7 november 2017 Ämmuste Kooli köögist Kuressaare küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Ammoonium mg/l 0.075 0.50
29 august 2017 Ämmuste Kooli köögist Kuressaare küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
29 august 2017 Ämmuste Kooli köögist Kuressaare küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
29 august 2017 Ämmuste Kooli köögist Kuressaare küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Raud µg/l 263 200
29 august 2017 Ämmuste Kooli köögist Kuressaare küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
29 august 2017 Ämmuste Kooli köögist Kuressaare küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Mangaan µg/l <10 50
24 november 2016 Ämmuste Kooli köögist Kuressaare küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Raud µg/l 54 200
1 november 2016 Ämmuste Kooli köögist Kuressaare küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Mangaan µg/l <10 50
1 november 2016 Ämmuste Kooli köögist Kuressaare küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
1 november 2016 Ämmuste Kooli köögist Kuressaare küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
1 november 2016 Ämmuste Kooli köögist Kuressaare küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Raud µg/l 434 200
1 november 2016 Ämmuste Kooli köögist Kuressaare küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
24 mai 2016 Ämmuste Kooli köögist Kuressaare küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Ammoonium mg/l <0.03 0.50
24 mai 2016 Ämmuste Kooli köögist Kuressaare küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Elektrijuhtivus μS/cm 488 2500
24 mai 2016 Ämmuste Kooli köögist Kuressaare küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
24 mai 2016 Ämmuste Kooli köögist Kuressaare küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Lõhnaläve indeks TON 0
24 mai 2016 Ämmuste Kooli köögist Kuressaare küla, Viljandi vald, Viljandi maakond maitseläve indeks TFN 0
24 mai 2016 Ämmuste Kooli köögist Kuressaare küla, Viljandi vald, Viljandi maakond pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
24 mai 2016 Ämmuste Kooli köögist Kuressaare küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik <5
24 mai 2016 Ämmuste Kooli köögist Kuressaare küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Raud µg/l 52 200
24 mai 2016 Ämmuste Kooli köögist Kuressaare küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Mangaan µg/l 15 50
24 mai 2016 Ämmuste Kooli köögist Kuressaare küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
24 mai 2016 Ämmuste Kooli köögist Kuressaare küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
20 mai 2015 Ämmuste Kooli köögist Kuressaare küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Ammoonium mg/l 0.03 0.50
20 mai 2015 Ämmuste Kooli köögist Kuressaare küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Mangaan µg/l 0.55 50
20 mai 2015 Ämmuste Kooli köögist Kuressaare küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
20 mai 2015 Ämmuste Kooli köögist Kuressaare küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
20 mai 2015 Ämmuste Kooli köögist Kuressaare küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Raud µg/l 47 200
20 mai 2015 Ämmuste Kooli köögist Kuressaare küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Värvus (tarbija hinnang) tarbijale vastuvõetav, ebaharilike muutusteta 0 tarbijale vastuvõetav. ebaharilike muutusteta
20 mai 2015 Ämmuste Kooli köögist Kuressaare küla, Viljandi vald, Viljandi maakond pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
20 mai 2015 Ämmuste Kooli köögist Kuressaare küla, Viljandi vald, Viljandi maakond maitseläve indeks TFN 4
20 mai 2015 Ämmuste Kooli köögist Kuressaare küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Lõhnaläve indeks TON 4
20 mai 2015 Ämmuste Kooli köögist Kuressaare küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Hägusus (NTU) NTU 0.5
20 mai 2015 Ämmuste Kooli köögist Kuressaare küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Elektrijuhtivus μS/cm 491 2500
12 mai 2015 Ämmuste Kooli köögist Kuressaare küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Mangaan µg/l <10 50
12 mai 2015 Ämmuste Kooli köögist Kuressaare küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Fluoriid mg/l 0.4 1.5
12 mai 2015 Ämmuste Kooli köögist Kuressaare küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Raud µg/l 79 200
12 mai 2015 Ämmuste Kooli köögist Kuressaare küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
12 mai 2015 Ämmuste Kooli köögist Kuressaare küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
12 mai 2015 Ämmuste Kooli köögist Kuressaare küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0