TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Värska aleviku ühisveevärk
Aadressid
  • Kalda tn 4, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
OÜ Setomaa Haldus
Aadress
Pikk tn 30, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Telefon
+372 7964754
Veebiaadress
E-post
verska.calor@setomaa.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
21 proovivõttu (lehekülg 1/3)
11. november 2020 Värska Pikk tänava veetrass Pikk tn 1, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
05. märts 2020 Värska Gümnaasium Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Mangaan µg/l <10 50
Raud µg/l <20 200
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 185 2500
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 87 ebaloomulike muutusteta
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
03. aprill 2019 Värska Gümnaasium Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Mangaan µg/l <10 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 552 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Raud µg/l <20 200
16. oktoober 2018 Värska Gümnaasium Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 590 2500
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Naatrium mg/l 17 200
Sulfaat mg/l 77 250
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.0 5.0
Raud µg/l 34 200
Mangaan µg/l <10 50
05. aprill 2018 Värska Gümnaasium Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Sulfaat mg/l 80 250
Kloriid mg/l 28 250
Alumiinium µg/l <10 200
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 517 2500
Boor mg/l 0.2 1.0
Mangaan µg/l <10 50
Nitraat mg/l <1.0 50
Nitrit mg/l 0.03 0.5
pH pH ühik 7.1 6.5 kuni 9.5
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 39 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Fluoriid mg/l 0.3 1.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Oksüdeeritavus mg/l O2 2.3 5.0
Raud µg/l <20 200
Naatrium mg/l 14.9 200
17. oktoober 2017 Värska Gümnaasium Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 620 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Nitrit mg/l 0.004 0.5
Nitraat mg/l <1 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Mangaan µg/l <10 50
Raud µg/l 25 200
12. aprill 2017 Värska Gümnaasium Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Mangaan µg/l <10 50
Elektrijuhtivus μS/cm 653 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
18. mai 2016 Värska Gümnaasium Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Raud µg/l <20 200
21. aprill 2016 Värska Gümnaasium Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Raud µg/l 222 200
Mangaan µg/l 23 50
Ammoonium mg/l 0.15 0.50
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Elektrijuhtivus μS/cm 567 2500
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
07. märts 2016 Värska Gümnaasium Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l 118 200
Mangaan µg/l 16 50