TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Leie küla veevärk, Viljandi vald
Aadressid
  • Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Põltsamaa Varahalduse OÜ
Aadress
Pärna tn 1, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Telefon
+372 7762260
Veebiaadress
http://www.poltsamaavh.ee/
E-post
info@poltsamaavh.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
16 proovivõttu (lehekülg 1/2)
8 oktoober 2019 Leie küla Perearstikeskus Pihlaka tn 25, Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Fluoriid mg/l 1.0 1.5
8 oktoober 2019 Leie küla Perearstikeskus Pihlaka tn 25, Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Elektrijuhtivus μS/cm 310 2500
8 oktoober 2019 Leie küla Perearstikeskus Pihlaka tn 25, Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
8 oktoober 2019 Leie küla Perearstikeskus Pihlaka tn 25, Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Hägusus (NTU) NTU <1
8 oktoober 2019 Leie küla Perearstikeskus Pihlaka tn 25, Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
8 oktoober 2019 Leie küla Perearstikeskus Pihlaka tn 25, Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
8 oktoober 2019 Leie küla Perearstikeskus Pihlaka tn 25, Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
8 oktoober 2019 Leie küla Perearstikeskus Pihlaka tn 25, Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Raud µg/l <20 200
8 oktoober 2019 Leie küla Perearstikeskus Pihlaka tn 25, Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
8 oktoober 2019 Leie küla Perearstikeskus Pihlaka tn 25, Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
8 oktoober 2019 Leie küla Perearstikeskus Pihlaka tn 25, Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
18 juuli 2018 Leie küla, Leie VTJ, peale filtrit Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Fluoriid mg/l <0.04 1.5
21 veebruar 2018 Leie küla Perearstikeskus Pihlaka tn 25, Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
21 veebruar 2018 Leie küla Perearstikeskus Pihlaka tn 25, Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Endriin µg/l Ei leitud 0.1
21 veebruar 2018 Leie küla Perearstikeskus Pihlaka tn 25, Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
21 veebruar 2018 Leie küla Perearstikeskus Pihlaka tn 25, Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
21 veebruar 2018 Leie küla Perearstikeskus Pihlaka tn 25, Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Fluoriid mg/l 1.6 1.5
21 veebruar 2018 Leie küla Perearstikeskus Pihlaka tn 25, Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
21 veebruar 2018 Leie küla Perearstikeskus Pihlaka tn 25, Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
21 veebruar 2018 Leie küla Perearstikeskus Pihlaka tn 25, Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
21 veebruar 2018 Leie küla Perearstikeskus Pihlaka tn 25, Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
21 veebruar 2018 Leie küla Perearstikeskus Pihlaka tn 25, Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
21 veebruar 2018 Leie küla Perearstikeskus Pihlaka tn 25, Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
21 veebruar 2018 Leie küla Perearstikeskus Pihlaka tn 25, Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
21 veebruar 2018 Leie küla Perearstikeskus Pihlaka tn 25, Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
21 veebruar 2018 Leie küla Perearstikeskus Pihlaka tn 25, Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
21 veebruar 2018 Leie küla Perearstikeskus Pihlaka tn 25, Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
21 veebruar 2018 Leie küla Perearstikeskus Pihlaka tn 25, Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
21 veebruar 2018 Leie küla Perearstikeskus Pihlaka tn 25, Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
21 veebruar 2018 Leie küla Perearstikeskus Pihlaka tn 25, Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
21 veebruar 2018 Leie küla Perearstikeskus Pihlaka tn 25, Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
21 veebruar 2018 Leie küla Perearstikeskus Pihlaka tn 25, Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
21 veebruar 2018 Leie küla Perearstikeskus Pihlaka tn 25, Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
21 veebruar 2018 Leie küla Perearstikeskus Pihlaka tn 25, Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
21 veebruar 2018 Leie küla Perearstikeskus Pihlaka tn 25, Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
21 veebruar 2018 Leie küla Perearstikeskus Pihlaka tn 25, Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
21 veebruar 2018 Leie küla Perearstikeskus Pihlaka tn 25, Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
21 veebruar 2018 Leie küla Perearstikeskus Pihlaka tn 25, Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
21 veebruar 2018 Leie küla Perearstikeskus Pihlaka tn 25, Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
21 veebruar 2018 Leie küla Perearstikeskus Pihlaka tn 25, Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
21 veebruar 2018 Leie küla Perearstikeskus Pihlaka tn 25, Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 52 ebaloomulike muutusteta
21 veebruar 2018 Leie küla Perearstikeskus Pihlaka tn 25, Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Naatrium mg/l 33.7 200
21 veebruar 2018 Leie küla Perearstikeskus Pihlaka tn 25, Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Nitrit mg/l 0.002 0.5
21 veebruar 2018 Leie küla Perearstikeskus Pihlaka tn 25, Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Nitraat mg/l <1.0 50
21 veebruar 2018 Leie küla Perearstikeskus Pihlaka tn 25, Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Kloriid mg/l 12 250
21 veebruar 2018 Leie küla Perearstikeskus Pihlaka tn 25, Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
21 veebruar 2018 Leie küla Perearstikeskus Pihlaka tn 25, Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Hägusus (NTU) NTU <1
21 veebruar 2018 Leie küla Perearstikeskus Pihlaka tn 25, Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
21 veebruar 2018 Leie küla Perearstikeskus Pihlaka tn 25, Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
21 veebruar 2018 Leie küla Perearstikeskus Pihlaka tn 25, Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
21 veebruar 2018 Leie küla Perearstikeskus Pihlaka tn 25, Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Sulfaat mg/l 6.9 250
21 veebruar 2018 Leie küla Perearstikeskus Pihlaka tn 25, Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.7 5.0
21 veebruar 2018 Leie küla Perearstikeskus Pihlaka tn 25, Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Raud µg/l <20 200
21 veebruar 2018 Leie küla Perearstikeskus Pihlaka tn 25, Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Mangaan µg/l <10 50
21 veebruar 2018 Leie küla Perearstikeskus Pihlaka tn 25, Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Alumiinium µg/l <10 200
21 veebruar 2018 Leie küla Perearstikeskus Pihlaka tn 25, Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Boor mg/l 0.3 1.0
21 veebruar 2018 Leie küla Perearstikeskus Pihlaka tn 25, Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
21 veebruar 2018 Leie küla Perearstikeskus Pihlaka tn 25, Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Elektrijuhtivus μS/cm 403 2500
21 veebruar 2018 Leie küla Perearstikeskus Pihlaka tn 25, Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
21 veebruar 2018 Leie küla Perearstikeskus Pihlaka tn 25, Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
21 veebruar 2018 Leie küla Perearstikeskus Pihlaka tn 25, Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Tsüaniid µg/l <3 50
21 veebruar 2018 Leie küla Perearstikeskus Pihlaka tn 25, Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
21 veebruar 2018 Leie küla Perearstikeskus Pihlaka tn 25, Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Trihalometaanide summa µg/l 1 100
21 veebruar 2018 Leie küla Perearstikeskus Pihlaka tn 25, Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
21 veebruar 2018 Leie küla Perearstikeskus Pihlaka tn 25, Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
21 veebruar 2018 Leie küla Perearstikeskus Pihlaka tn 25, Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Kaadmium µg/l <0.1 5.0
21 veebruar 2018 Leie küla Perearstikeskus Pihlaka tn 25, Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Seleen µg/l <1 10
21 veebruar 2018 Leie küla Perearstikeskus Pihlaka tn 25, Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Nikkel µg/l <1 20
21 veebruar 2018 Leie küla Perearstikeskus Pihlaka tn 25, Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Kroom µg/l <0.1 50
21 veebruar 2018 Leie küla Perearstikeskus Pihlaka tn 25, Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Plii µg/l <0.1 10
21 veebruar 2018 Leie küla Perearstikeskus Pihlaka tn 25, Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
21 veebruar 2018 Leie küla Perearstikeskus Pihlaka tn 25, Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Arseen µg/l <0.1 10
21 veebruar 2018 Leie küla Perearstikeskus Pihlaka tn 25, Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
21 veebruar 2018 Leie küla Perearstikeskus Pihlaka tn 25, Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Vask mg/l 0.01 2.0
21 september 2017 Sõbra pood Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
21 september 2017 Sõbra pood Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Raud µg/l <20 200
21 september 2017 Sõbra pood Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
21 september 2017 Sõbra pood Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
21 september 2017 Sõbra pood Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Fluoriid mg/l 1.5 1.5
14 veebruar 2017 OÜ Levax kauplus Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Raud µg/l <20 200
14 veebruar 2017 OÜ Levax kauplus Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
14 veebruar 2017 OÜ Levax kauplus Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
14 veebruar 2017 OÜ Levax kauplus Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
14 veebruar 2017 OÜ Levax kauplus Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
14 veebruar 2017 OÜ Levax kauplus Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
14 veebruar 2017 OÜ Levax kauplus Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Hägusus (NTU) NTU <1
14 veebruar 2017 OÜ Levax kauplus Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
14 veebruar 2017 OÜ Levax kauplus Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
14 veebruar 2017 OÜ Levax kauplus Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Elektrijuhtivus μS/cm 347 2500
4 oktoober 2016 Sõbra pood Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
4 oktoober 2016 Sõbra pood Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Elektrijuhtivus μS/cm 446 2500
4 oktoober 2016 Sõbra pood Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
4 oktoober 2016 Sõbra pood Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Hägusus (NTU) NTU <1
4 oktoober 2016 Sõbra pood Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
4 oktoober 2016 Sõbra pood Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
4 oktoober 2016 Sõbra pood Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
4 oktoober 2016 Sõbra pood Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
4 oktoober 2016 Sõbra pood Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
4 oktoober 2016 Sõbra pood Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Raud µg/l <20 200
12 juuli 2016 Sõbra pood Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
12 juuli 2016 Sõbra pood Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
12 juuli 2016 Sõbra pood Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
12 juuli 2016 Sõbra pood Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Raud µg/l <20 200
12 juuli 2016 Sõbra pood Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Fluoriid mg/l 1.5 1.5
5 oktoober 2015 Sõbra pood Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Fluoriid mg/l 1.4 1.5
5 oktoober 2015 Sõbra pood Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
5 oktoober 2015 Sõbra pood Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
5 oktoober 2015 Sõbra pood Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
5 oktoober 2015 Sõbra pood Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Nitrit mg/l <0.002 0.5
5 oktoober 2015 Sõbra pood Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Nitraat mg/l 1.2 50
5 oktoober 2015 Sõbra pood Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Raud µg/l <20 200
3 veebruar 2015 Sõbra pood Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
3 veebruar 2015 Sõbra pood Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Hägusus (NTU) NTU <1
3 veebruar 2015 Sõbra pood Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
3 veebruar 2015 Sõbra pood Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
3 veebruar 2015 Sõbra pood Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
3 veebruar 2015 Sõbra pood Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
3 veebruar 2015 Sõbra pood Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Fluoriid mg/l 1.3 1.5
3 veebruar 2015 Sõbra pood Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Elektrijuhtivus μS/cm 411 2500
3 veebruar 2015 Sõbra pood Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
3 veebruar 2015 Sõbra pood Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
3 veebruar 2015 Sõbra pood Leie küla, Viljandi vald, Viljandi maakond Raud µg/l <20 200