TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Külalistemaja Katariina veevärk
Aadressid
  • Männi tn 2, Alajõe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Tamara Matvijuk
Aadress
Toom-Kuninga 20D-2, Tallinn
Telefon
+372 5158252
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
20 proovivõttu (lehekülg 1/2)
24 juuli 2019 Külalistemaja Katarina köök Männi tn 2a, Alajõe küla, Alajõe vald, Ida-Viru maakond Sulfaat mg/l <2.8 250
24 juuli 2019 Külalistemaja Katarina köök Männi tn 2a, Alajõe küla, Alajõe vald, Ida-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
24 juuli 2019 Külalistemaja Katarina köök Männi tn 2a, Alajõe küla, Alajõe vald, Ida-Viru maakond Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml 0 0
24 juuli 2019 Külalistemaja Katarina köök Männi tn 2a, Alajõe küla, Alajõe vald, Ida-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
24 juuli 2019 Külalistemaja Katarina köök Männi tn 2a, Alajõe küla, Alajõe vald, Ida-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 13.3
24 juuli 2019 Külalistemaja Katarina köök Männi tn 2a, Alajõe küla, Alajõe vald, Ida-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
24 juuli 2019 Külalistemaja Katarina köök Männi tn 2a, Alajõe küla, Alajõe vald, Ida-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU 0.7
24 juuli 2019 Külalistemaja Katarina köök Männi tn 2a, Alajõe küla, Alajõe vald, Ida-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.21 0.50
24 juuli 2019 Külalistemaja Katarina köök Männi tn 2a, Alajõe küla, Alajõe vald, Ida-Viru maakond pH pH ühik 7.47 6.5 kuni 9.5
24 juuli 2019 Külalistemaja Katarina köök Männi tn 2a, Alajõe küla, Alajõe vald, Ida-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 448 2500
24 juuli 2019 Külalistemaja Katarina köök Männi tn 2a, Alajõe küla, Alajõe vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
24 juuli 2019 Külalistemaja Katarina köök Männi tn 2a, Alajõe küla, Alajõe vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
24 juuli 2019 Külalistemaja Katarina köök Männi tn 2a, Alajõe küla, Alajõe vald, Ida-Viru maakond PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
24 juuli 2019 Külalistemaja Katarina köök Männi tn 2a, Alajõe küla, Alajõe vald, Ida-Viru maakond Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
24 juuli 2019 Külalistemaja Katarina köök Männi tn 2a, Alajõe küla, Alajõe vald, Ida-Viru maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
24 juuli 2019 Külalistemaja Katarina köök Männi tn 2a, Alajõe küla, Alajõe vald, Ida-Viru maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
24 juuli 2019 Külalistemaja Katarina köök Männi tn 2a, Alajõe küla, Alajõe vald, Ida-Viru maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
24 juuli 2019 Külalistemaja Katarina köök Männi tn 2a, Alajõe küla, Alajõe vald, Ida-Viru maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
19 juuli 2019 Külalistemaja Katarina köök Männi tn 2a, Alajõe küla, Alajõe vald, Ida-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
19 juuli 2019 Külalistemaja Katarina köök Männi tn 2a, Alajõe küla, Alajõe vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
19 juuli 2019 Külalistemaja Katarina köök Männi tn 2a, Alajõe küla, Alajõe vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
21 august 2018 Külalistemaja Katarina köök Männi tn 2a, Alajõe küla, Alajõe vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
21 august 2018 Külalistemaja Katarina köök Männi tn 2a, Alajõe küla, Alajõe vald, Ida-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
21 august 2018 Külalistemaja Katarina köök Männi tn 2a, Alajõe küla, Alajõe vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml <4 0
9 juuli 2018 Külalistemaja Katarina köök Männi tn 2a, Alajõe küla, Alajõe vald, Ida-Viru maakond pH pH ühik 7.34 6.5 kuni 9.5
9 juuli 2018 Külalistemaja Katarina köök Männi tn 2a, Alajõe küla, Alajõe vald, Ida-Viru maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 2.9 5.0
9 juuli 2018 Külalistemaja Katarina köök Männi tn 2a, Alajõe küla, Alajõe vald, Ida-Viru maakond Nitrit mg/l <0.004 0.5
9 juuli 2018 Külalistemaja Katarina köök Männi tn 2a, Alajõe küla, Alajõe vald, Ida-Viru maakond Nitraat mg/l <1 50
9 juuli 2018 Külalistemaja Katarina köök Männi tn 2a, Alajõe küla, Alajõe vald, Ida-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
9 juuli 2018 Külalistemaja Katarina köök Männi tn 2a, Alajõe küla, Alajõe vald, Ida-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
9 juuli 2018 Külalistemaja Katarina köök Männi tn 2a, Alajõe küla, Alajõe vald, Ida-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
9 juuli 2018 Külalistemaja Katarina köök Männi tn 2a, Alajõe küla, Alajõe vald, Ida-Viru maakond Sulfaat mg/l <2.8 250
9 juuli 2018 Külalistemaja Katarina köök Männi tn 2a, Alajõe küla, Alajõe vald, Ida-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.26 0.50
9 juuli 2018 Külalistemaja Katarina köök Männi tn 2a, Alajõe küla, Alajõe vald, Ida-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 8.5
9 juuli 2018 Külalistemaja Katarina köök Männi tn 2a, Alajõe küla, Alajõe vald, Ida-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 430 2500
9 juuli 2018 Külalistemaja Katarina köök Männi tn 2a, Alajõe küla, Alajõe vald, Ida-Viru maakond Fluoriid mg/l 0.7 1.5
9 juuli 2018 Külalistemaja Katarina köök Männi tn 2a, Alajõe küla, Alajõe vald, Ida-Viru maakond Kloriid mg/l <5 250
9 juuli 2018 Külalistemaja Katarina köök Männi tn 2a, Alajõe küla, Alajõe vald, Ida-Viru maakond Alumiinium µg/l 20 200
9 juuli 2018 Külalistemaja Katarina köök Männi tn 2a, Alajõe küla, Alajõe vald, Ida-Viru maakond Tsüaniid µg/l <3 50
9 juuli 2018 Külalistemaja Katarina köök Männi tn 2a, Alajõe küla, Alajõe vald, Ida-Viru maakond Naatrium mg/l 10.6 200
9 juuli 2018 Külalistemaja Katarina köök Männi tn 2a, Alajõe küla, Alajõe vald, Ida-Viru maakond Kaadmium µg/l <0.1 5.0
9 juuli 2018 Külalistemaja Katarina köök Männi tn 2a, Alajõe küla, Alajõe vald, Ida-Viru maakond Seleen µg/l <1.0 10
9 juuli 2018 Külalistemaja Katarina köök Männi tn 2a, Alajõe küla, Alajõe vald, Ida-Viru maakond Nikkel µg/l <1.0 20
9 juuli 2018 Külalistemaja Katarina köök Männi tn 2a, Alajõe küla, Alajõe vald, Ida-Viru maakond Kroom µg/l <0.2 50
9 juuli 2018 Külalistemaja Katarina köök Männi tn 2a, Alajõe küla, Alajõe vald, Ida-Viru maakond Plii µg/l <0.1 10
9 juuli 2018 Külalistemaja Katarina köök Männi tn 2a, Alajõe küla, Alajõe vald, Ida-Viru maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
9 juuli 2018 Külalistemaja Katarina köök Männi tn 2a, Alajõe küla, Alajõe vald, Ida-Viru maakond Arseen µg/l 0.2 10
9 juuli 2018 Külalistemaja Katarina köök Männi tn 2a, Alajõe küla, Alajõe vald, Ida-Viru maakond Boor mg/l 0.09 1.0
9 juuli 2018 Külalistemaja Katarina köök Männi tn 2a, Alajõe küla, Alajõe vald, Ida-Viru maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
9 juuli 2018 Külalistemaja Katarina köök Männi tn 2a, Alajõe küla, Alajõe vald, Ida-Viru maakond Vask mg/l 0.001 2.0
17 juuli 2017 Külalistemaja Katarina köök Männi tn 2a, Alajõe küla, Alajõe vald, Ida-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
10 juuli 2017 Külalistemaja Katarina köök Männi tn 2a, Alajõe küla, Alajõe vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
10 juuli 2017 Külalistemaja Katarina köök Männi tn 2a, Alajõe küla, Alajõe vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
10 juuli 2017 Külalistemaja Katarina köök Männi tn 2a, Alajõe küla, Alajõe vald, Ida-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml <4 0
10 juuli 2017 Külalistemaja Katarina köök Männi tn 2a, Alajõe küla, Alajõe vald, Ida-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
10 juuli 2017 Külalistemaja Katarina köök Männi tn 2a, Alajõe küla, Alajõe vald, Ida-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
10 juuli 2017 Külalistemaja Katarina köök Männi tn 2a, Alajõe küla, Alajõe vald, Ida-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 425 2500
10 juuli 2017 Külalistemaja Katarina köök Männi tn 2a, Alajõe küla, Alajõe vald, Ida-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.25 0.50
10 juuli 2017 Külalistemaja Katarina köök Männi tn 2a, Alajõe küla, Alajõe vald, Ida-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
10 juuli 2017 Külalistemaja Katarina köök Männi tn 2a, Alajõe küla, Alajõe vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
10 juuli 2017 Külalistemaja Katarina köök Männi tn 2a, Alajõe küla, Alajõe vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 94 0
10 juuli 2017 Külalistemaja Katarina köök Männi tn 2a, Alajõe küla, Alajõe vald, Ida-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 11
10 juuli 2017 Külalistemaja Katarina köök Männi tn 2a, Alajõe küla, Alajõe vald, Ida-Viru maakond pH pH ühik 6.99 6.5 kuni 9.5