TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Külalistemaja Katariina veevärk
Aadressid
  • Männi tn 2, Alajõe küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Tamara Matvijuk
Aadress
Toom-Kuninga tn 20d-2, Kesklinna linnaosa, Tallinn
Telefon
+372 5158252
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
22 proovivõttu (lehekülg 1/3)
29. juuli 2020 Külalistemaja Katarina köök Männi tn 2a, Alajõe küla, Alajõe vald, Ida-Viru maakond
Mangaan µg/l <30 50
Raud µg/l 81.2 200
15. juuni 2020 Külalistemaja Katarina köök Männi tn 2a, Alajõe küla, Alajõe vald, Ida-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l 0.24 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 440 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
pH pH ühik 7.46 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 12.3
24. juuli 2019 Külalistemaja Katarina köök Männi tn 2a, Alajõe küla, Alajõe vald, Ida-Viru maakond
Sulfaat mg/l <2.8 250
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml 0 0
24. juuli 2019 Külalistemaja Katarina köök Männi tn 2a, Alajõe küla, Alajõe vald, Ida-Viru maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 13.3
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 0.7
Ammoonium mg/l 0.21 0.50
pH pH ühik 7.47 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 448 2500
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
24. juuli 2019 Külalistemaja Katarina köök Männi tn 2a, Alajõe küla, Alajõe vald, Ida-Viru maakond
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Benseen µg/l <0.1 1.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
19. juuli 2019 Külalistemaja Katarina köök Männi tn 2a, Alajõe küla, Alajõe vald, Ida-Viru maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
21. august 2018 Külalistemaja Katarina köök Männi tn 2a, Alajõe küla, Alajõe vald, Ida-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml <4 0
09. juuli 2018 Külalistemaja Katarina köök Männi tn 2a, Alajõe küla, Alajõe vald, Ida-Viru maakond
pH pH ühik 7.34 6.5 kuni 9.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 2.9 5.0
Nitrit mg/l <0.004 0.5
Nitraat mg/l <1 50
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Sulfaat mg/l <2.8 250
Ammoonium mg/l 0.26 0.50
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 8.5
Elektrijuhtivus μS/cm 430 2500
Fluoriid mg/l 0.7 1.5
Kloriid mg/l <5 250
09. juuli 2018 Külalistemaja Katarina köök Männi tn 2a, Alajõe küla, Alajõe vald, Ida-Viru maakond
Alumiinium µg/l 20 200
Tsüaniid µg/l <3 50
Naatrium mg/l 10.6 200
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
Seleen µg/l <1.0 10
Nikkel µg/l <1.0 20
Kroom µg/l <0.2 50
Plii µg/l <0.1 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Arseen µg/l 0.2 10
Boor mg/l 0.09 1.0
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Vask mg/l 0.001 2.0
17. juuli 2017 Külalistemaja Katarina köök Männi tn 2a, Alajõe küla, Alajõe vald, Ida-Viru maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0