TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Saka Mõisa veevärk
Aadressid
  • Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Saka Mõis OÜ
Aadress
Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond
Telefon
+372 3364902
Veebiaadress
www.saka.ee
E-post
saka@saka.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
17 proovivõttu (lehekülg 1/2)
30 aprill 2019 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
23 oktoober 2018 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.21 0.50
23 oktoober 2018 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 884 2500
23 oktoober 2018 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
23 oktoober 2018 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
23 oktoober 2018 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
23 oktoober 2018 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond pH pH ühik 8.02 6.5 kuni 9.5
23 oktoober 2018 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 8.7
23 oktoober 2018 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
23 oktoober 2018 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
20 detsember 2017 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
20 detsember 2017 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
20 detsember 2017 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
31 oktoober 2017 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
31 oktoober 2017 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
31 oktoober 2017 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 6.4
31 oktoober 2017 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond pH pH ühik 7.47 6.5 kuni 9.5
31 oktoober 2017 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
31 oktoober 2017 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
31 oktoober 2017 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
31 oktoober 2017 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 889 2500
31 oktoober 2017 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.22 0.50
31 oktoober 2017 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
31 oktoober 2017 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
31 oktoober 2017 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
31 oktoober 2017 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
31 oktoober 2017 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
31 oktoober 2017 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Naatrium mg/l 94.4 200
31 oktoober 2017 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
31 oktoober 2017 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
31 oktoober 2017 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
31 oktoober 2017 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
31 oktoober 2017 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
31 oktoober 2017 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Endriin µg/l ei leitud 0.1
31 oktoober 2017 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
31 oktoober 2017 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
31 oktoober 2017 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
31 oktoober 2017 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Aldriin µg/l ei leitud 0.03
31 oktoober 2017 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
31 oktoober 2017 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
31 oktoober 2017 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
31 oktoober 2017 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
31 oktoober 2017 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
31 oktoober 2017 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
31 oktoober 2017 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
31 oktoober 2017 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
31 oktoober 2017 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
31 oktoober 2017 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
31 oktoober 2017 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Malatioon µg/l ei leitud 0.1
31 oktoober 2017 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
31 oktoober 2017 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
31 oktoober 2017 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Triallaat µg/l ei leitud 0.1
31 oktoober 2017 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
31 oktoober 2017 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
31 oktoober 2017 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
31 oktoober 2017 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
31 oktoober 2017 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
31 oktoober 2017 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
31 oktoober 2017 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
31 oktoober 2017 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
31 oktoober 2017 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
31 oktoober 2017 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
31 oktoober 2017 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
31 oktoober 2017 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
31 oktoober 2017 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
31 oktoober 2017 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
31 oktoober 2017 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
31 oktoober 2017 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
27 september 2016 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
27 september 2016 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
27 september 2016 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.24 0.50
27 september 2016 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 891 2500
27 september 2016 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
27 september 2016 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 4
27 september 2016 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 4
27 september 2016 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond pH pH ühik 7.67 6.5 kuni 9.5
27 september 2016 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 6.2
15 detsember 2015 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 882 2500
15 detsember 2015 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
15 detsember 2015 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Kloriid mg/l 181 250
15 detsember 2015 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
15 detsember 2015 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Mangaan µg/l <30 50
15 detsember 2015 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.47 5.0
15 detsember 2015 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond pH pH ühik 7.72 6.5 kuni 9.5
15 detsember 2015 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Raud µg/l <100 200
15 detsember 2015 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Sulfaat mg/l <2 250
15 detsember 2015 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 8.8
15 detsember 2015 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
15 detsember 2015 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
15 detsember 2015 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
15 detsember 2015 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.23 0.50
29 september 2015 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
29 september 2015 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Nitraat mg/l <1 50
29 september 2015 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Nitrit mg/l <0.004 0.5
29 september 2015 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.44 5.0
29 september 2015 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond pH pH ühik 7.91 6.5 kuni 9.5
29 september 2015 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Raud µg/l <100 200
29 september 2015 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 8.4
29 september 2015 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Ammoonium mg/l 0.22 0.50
29 september 2015 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Elektrijuhtivus μS/cm 887 2500
29 september 2015 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Fluoriid mg/l 0.72 1.5
29 september 2015 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Hägusus (NTU) NTU <0.5
29 september 2015 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
29 september 2015 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
29 september 2015 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 3 ebaloomulike muutusteta
29 september 2015 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
29 september 2015 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
29 september 2015 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Kroom µg/l <0.1 50
29 september 2015 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Seleen µg/l <1.0 10
29 september 2015 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Kaadmium µg/l <0.05 5.0
29 september 2015 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Nikkel µg/l <1.2 20
29 september 2015 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Vask mg/l <0.01 2.0
29 september 2015 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Tsüaniid µg/l <3 50
29 september 2015 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Alumiinium µg/l 10 200
29 september 2015 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
29 september 2015 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Boor mg/l 0.17 1.0
29 september 2015 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Arseen µg/l <0.1 10
29 september 2015 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
29 september 2015 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Plii µg/l 0.2 10
20 mai 2015 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
20 mai 2015 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
20 mai 2015 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0