TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Paistu Kooli veevärk
Aadressid
  • Sultsi küla, Viljandi vald, Viljandi maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Paistu Kool
Aadress
Sultsi küla, Viljandi vald, Viljandi maakond
Telefon
5277893, 4351467
Veebiaadress
E-post
majandus@holstrekool.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
19 proovivõttu (lehekülg 1/2)
24 oktoober 2018 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond Mangaan µg/l <20 50
25 september 2018 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond Mangaan µg/l 259 50
25 september 2018 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond Raud µg/l 71 200
10 september 2018 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond Mangaan µg/l 422 50
10 september 2018 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond Raud µg/l 206 200
10 september 2018 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond Ammoonium mg/l 0.17 0.50
10 september 2018 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
10 september 2018 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond Elektrijuhtivus μS/cm 552 2500
10 september 2018 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond Maitse (pallides) pall 0
10 september 2018 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond Lõhn (pallides) pall 0
10 september 2018 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond Hägusus (NTU) NTU 0.8
10 september 2018 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik 2.7
12 september 2017 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik 2.4
12 september 2017 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond Mangaan µg/l 48 50
12 september 2017 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond Raud µg/l 58 200
12 september 2017 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond Ammoonium mg/l 0.13 0.50
12 september 2017 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
12 september 2017 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond Elektrijuhtivus μS/cm 521 2500
12 september 2017 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond Maitse (pallides) pall 0
12 september 2017 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond Lõhn (pallides) pall 0
12 september 2017 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond Hägusus (NTU) NTU <0.2
5 september 2017 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
5 september 2017 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
5 september 2017 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
16 november 2016 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond Raud µg/l 97 200
3 november 2016 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond Mangaan µg/l 25 50
3 november 2016 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond Raud µg/l 626 200
3 november 2016 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond Ammoonium mg/l 0.23 0.50
3 november 2016 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
3 november 2016 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond Elektrijuhtivus μS/cm 543 2500
3 november 2016 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond Maitse (pallides) pall 0
3 november 2016 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond Lõhn (pallides) pall 0
3 november 2016 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond Hägusus (NTU) NTU 2.5
3 november 2016 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik 3.3
1 november 2016 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
1 november 2016 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
1 november 2016 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
14 september 2016 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
14 september 2016 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
8 september 2015 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
8 september 2015 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.2 5.0
8 september 2015 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond Sulfaat mg/l 12 250
8 september 2015 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
8 september 2015 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond Elektrijuhtivus μS/cm 569 2500
8 september 2015 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
8 september 2015 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond Hägusus (NTU) NTU <1
8 september 2015 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond Naatrium mg/l 4.1 200
8 september 2015 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond Nitrit mg/l 0.009 0.5
8 september 2015 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
8 september 2015 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond Fluoriid mg/l 0.2 1.5
8 september 2015 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond Alumiinium µg/l <10 200
8 september 2015 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
8 september 2015 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
8 september 2015 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
8 september 2015 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
8 september 2015 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
8 september 2015 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
8 september 2015 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
8 september 2015 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
8 september 2015 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
8 september 2015 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
8 september 2015 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
8 september 2015 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
8 september 2015 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
8 september 2015 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
8 september 2015 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
8 september 2015 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
8 september 2015 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
8 september 2015 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
8 september 2015 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
8 september 2015 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
8 september 2015 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
8 september 2015 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
8 september 2015 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
8 september 2015 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond Boor mg/l <0.1 1.0
8 september 2015 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
8 september 2015 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
8 september 2015 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond Endriin µg/l Ei leitud 0.1
8 september 2015 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond Kloriid mg/l 20 250
8 september 2015 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
8 september 2015 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
8 september 2015 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond Mangaan µg/l <10 50
8 september 2015 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond Raud µg/l <20 200
8 september 2015 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond Nitraat mg/l 4.3 50
8 september 2015 Paistu kooli köögist Sultsi küla, Paistu vald, Viljandi maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03