TagasiTagasi
Ujula
Nimetus
Tervise Paradiisi veekeskus
Aadress
Side tn 14, Pärnu linn, Pärnu linn
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
OÜ Tervise Paradiis
Aadress
Side tn 14, Pärnu linn, Pärnu linn
Telefon
+372 4451666
Veebiaadress
E-post
veekeskus@spa.ee
Lisainfo
Basseinivee nõuete kohta täpsemalt vaata SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Bassein Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
76 proovivõttu (lehekülg 1/8)
03. veebruar 2021 Tervise Paradiisi Jaapani vann
Seotud kloor (>31 °C) mg/l 0.1 Väga hea veekvaliteet 0.5
Värvus mg/l Pt <2 Väga hea veekvaliteet 15
Vaba kloor mg/l 0.53 Väga hea veekvaliteet 0.5 kuni 1.5
Stafülokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 0
pH pH 7.4 Väga hea veekvaliteet 6.7 kuni 8.0
Oksüdeeritavus (veevõrgus) mg/l O2 1.0 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus (vahe) mg/l O2 3.2 Halb veekvaliteet 3
Oksüdeeritavus mg/l O2 4.2 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon (veevõrgus) mg/l 0.67 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon (vahe) mg/l 14.33 Väga hea veekvaliteet 20
Nitraatioon mg/l 15 Väga hea veekvaliteet
Kolooniate arv 37 °C juures PMÜ/ml 0 Väga hea veekvaliteet 100
Hägusus NHÜ 0.56 Väga hea veekvaliteet 2
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 Väga hea veekvaliteet 20
Ammooniumioon mg/l 0.022 Väga hea veekvaliteet 0.5
13. jaanuar 2021 Tervise Paradiisi Jaapani vann
Värvus mg/l Pt <2 Väga hea veekvaliteet 15
Vaba kloor mg/l 0.5 Väga hea veekvaliteet 0.5 kuni 1.5
Stafülokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 0
pH pH 7.2 Väga hea veekvaliteet 6.7 kuni 8.0
Oksüdeeritavus (veevõrgus) mg/l O2 1.0 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus (vahe) mg/l O2 4.6 Halb veekvaliteet 3
Oksüdeeritavus mg/l O2 5.6 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon (veevõrgus) mg/l 0.67 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon (vahe) mg/l 18.33 Väga hea veekvaliteet 20
Nitraatioon mg/l 19 Väga hea veekvaliteet
Kolooniate arv 37 °C juures PMÜ/ml 190 Halb veekvaliteet 100
Hägusus NHÜ <0.5 Väga hea veekvaliteet 2
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 Väga hea veekvaliteet 20
Seotud kloor (>31 °C) mg/l 0.1 Väga hea veekvaliteet 0.5
Ammooniumioon mg/l <0.011 Väga hea veekvaliteet 0.5
02. detsember 2020 Tervise Paradiisi Jaapani vann
Oksüdeeritavus mg/l O2 2.7 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon (veevõrgus) mg/l 0.67 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon (vahe) mg/l 9.33 Väga hea veekvaliteet 20
Nitraatioon mg/l 10 Väga hea veekvaliteet
Kolooniate arv 37 °C juures PMÜ/ml 20 Väga hea veekvaliteet 100
Hägusus NHÜ <0.5 Väga hea veekvaliteet 2
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 Väga hea veekvaliteet 20
Ammooniumioon mg/l <0.011 Väga hea veekvaliteet 0.5
Seotud kloor (>31 °C) mg/l 0.1 Väga hea veekvaliteet 0.5
Värvus mg/l Pt <2 Väga hea veekvaliteet 15
Vaba kloor mg/l 0.77 Väga hea veekvaliteet 0.5 kuni 1.5
Stafülokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 0
pH pH 7.4 Väga hea veekvaliteet 6.7 kuni 8.0
Oksüdeeritavus (veevõrgus) mg/l O2 1.0 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus (vahe) mg/l O2 1.7 Väga hea veekvaliteet 3
03. november 2020 Tervise Paradiisi Jaapani vann
Nitraatioon mg/l 10.6 Väga hea veekvaliteet
Ammooniumioon mg/l 0.09 Väga hea veekvaliteet 0.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 3.8 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon (vahe) mg/l 9.93 Väga hea veekvaliteet 20
Nitraatioon (veevõrgus) mg/l 0.67 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus (vahe) mg/l O2 2.8 Väga hea veekvaliteet 3
Oksüdeeritavus (veevõrgus) mg/l O2 1.0 Väga hea veekvaliteet
Värvus mg/l Pt 3 Väga hea veekvaliteet 15
pH pH 7.3 Väga hea veekvaliteet 6.7 kuni 8.0
Seotud kloor (>31 °C) mg/l 0.3 Väga hea veekvaliteet 0.5
Hägusus NHÜ <1.0 Väga hea veekvaliteet 2
Vaba kloor mg/l 0.1 Halb veekvaliteet 0.5 kuni 1.5
Kolooniate arv 37 °C juures PMÜ/ml 0 Väga hea veekvaliteet 100
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 Väga hea veekvaliteet 20
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 0
Stafülokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
20. oktoober 2020 Tervise Paradiisi Jaapani vann
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 0
Vaba kloor mg/l 0.3 Halb veekvaliteet 0.5 kuni 1.5
Seotud kloor (>31 °C) mg/l 0.5 Väga hea veekvaliteet 0.5
07. oktoober 2020 Tervise Paradiisi Jaapani vann
Seotud kloor (>31 °C) mg/l 0.2 Väga hea veekvaliteet 0.5
Värvus mg/l Pt <2 Väga hea veekvaliteet 15
Vaba kloor mg/l 0.2 Halb veekvaliteet 0.5 kuni 1.5
Stafülokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/100 ml 5 Halb veekvaliteet 0
pH pH 7.5 Väga hea veekvaliteet 6.7 kuni 8.0
Oksüdeeritavus (veevõrgus) mg/l O2 1.4 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus (vahe) mg/l O2 4.3 Halb veekvaliteet 3
Oksüdeeritavus mg/l O2 5.7 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon (veevõrgus) mg/l 1.2 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon (vahe) mg/l 7.7 Väga hea veekvaliteet 20
Nitraatioon mg/l 8.9 Väga hea veekvaliteet
Kolooniate arv 37 °C juures PMÜ/ml 150 Halb veekvaliteet 100
Hägusus NHÜ <0.5 Väga hea veekvaliteet 2
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 Väga hea veekvaliteet 20
Ammooniumioon mg/l <0.011 Väga hea veekvaliteet 0.5
08. september 2020 Tervise Paradiisi Jaapani vann
Seotud kloor (>31 °C) mg/l 0.1 Väga hea veekvaliteet 0.5
Värvus mg/l Pt <2 Väga hea veekvaliteet 15
Vaba kloor mg/l 1.1 Väga hea veekvaliteet 0.5 kuni 1.5
Stafülokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 0
pH pH 7.6 Väga hea veekvaliteet 6.7 kuni 8.0
Oksüdeeritavus (veevõrgus) mg/l O2 1.4 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus (vahe) mg/l O2 2.7 Väga hea veekvaliteet 3
Oksüdeeritavus mg/l O2 4.1 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon (veevõrgus) mg/l 1.2 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon (vahe) mg/l 10.8 Väga hea veekvaliteet 20
Nitraatioon mg/l 12 Väga hea veekvaliteet
Kolooniate arv 37 °C juures PMÜ/ml 0 Väga hea veekvaliteet 100
Hägusus NHÜ <0.5 Väga hea veekvaliteet 2
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 Väga hea veekvaliteet 20
Ammooniumioon mg/l 0.1 Väga hea veekvaliteet 0.5
18. august 2020 Tervise Paradiisi Jaapani vann
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 0
Kolooniate arv 37 °C juures PMÜ/ml 0 Väga hea veekvaliteet 100
Vaba kloor mg/l 0.5 Väga hea veekvaliteet 0.5 kuni 1.5
05. august 2020 Tervise Paradiisi Jaapani vann
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 Väga hea veekvaliteet 20
Ammooniumioon mg/l 0.013 Väga hea veekvaliteet 0.5
Seotud kloor (>31 °C) mg/l 0.4 Väga hea veekvaliteet 0.5
Värvus mg/l Pt <2 Väga hea veekvaliteet 15
Vaba kloor mg/l 0.17 Halb veekvaliteet 0.5 kuni 1.5
Stafülokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/100 ml 3 Halb veekvaliteet 0
pH pH 7.6 Väga hea veekvaliteet 6.7 kuni 8.0
Oksüdeeritavus (veevõrgus) mg/l O2 1.4 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus (vahe) mg/l O2 7.5 Halb veekvaliteet 3
Oksüdeeritavus mg/l O2 8.9 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon (veevõrgus) mg/l 1.2 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon (vahe) mg/l 13.8 Väga hea veekvaliteet 20
Nitraatioon mg/l 15 Väga hea veekvaliteet
Kolooniate arv 37 °C juures PMÜ/ml >300 Halb veekvaliteet 100
Hägusus NHÜ 0.53 Väga hea veekvaliteet 2
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
08. juuli 2020 Tervise Paradiisi Jaapani vann
Seotud kloor (>31 °C) mg/l 0.1 Väga hea veekvaliteet 0.5
Värvus mg/l Pt 3.6 Väga hea veekvaliteet 15
Vaba kloor mg/l 0.5 Väga hea veekvaliteet 0.5 kuni 1.5
Stafülokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 0
pH pH 7.2 Väga hea veekvaliteet 6.7 kuni 8.0
Oksüdeeritavus (veevõrgus) mg/l O2 1.4 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus (vahe) mg/l O2 4 Halb veekvaliteet 3
Oksüdeeritavus mg/l O2 5.4 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon (veevõrgus) mg/l 1.2 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon (vahe) mg/l 11.8 Väga hea veekvaliteet 20
Nitraatioon mg/l 13 Väga hea veekvaliteet
Kolooniate arv 37 °C juures PMÜ/ml 0 Väga hea veekvaliteet 100
Hägusus NHÜ 0.5 Väga hea veekvaliteet 2
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 Väga hea veekvaliteet 20
Ammooniumioon mg/l 0.011 Väga hea veekvaliteet 0.5