TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Saaremaa Veetehase veevärk
Aadressid
  • Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Saaremaa Vesi OÜ
Aadress
Kauba 12, Kuressaare linn
Telefon
+372 4536680
Veebiaadress
E-post
info@saaremaavesi.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
100 proovivõttu (lehekülg 1/10)
13 juuni 2019 Kraan enne villimist Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
13 juuni 2019 Kraan enne villimist Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Pseudomonas aeruginosa (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
13 juuni 2019 Kraan enne villimist Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Kolooniate arv 22 °C (villitavas vees) PMÜ/ 1ml 0 100
13 juuni 2019 Kraan enne villimist Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Escherichia coli (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
13 juuni 2019 Kraan enne villimist Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
13 juuni 2019 Villitud joogivesi Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Kolooniate arv 37 °C (villitavas vees) PMÜ/ 1ml 0 20
21 mai 2019 Kraan enne villimist Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Pseudomonas aeruginosa (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
21 mai 2019 Kraan enne villimist Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
21 mai 2019 Kraan enne villimist Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Lõhn (pallides) pall 0
21 mai 2019 Kraan enne villimist Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Maitse (pallides) pall 0
21 mai 2019 Kraan enne villimist Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik 5
21 mai 2019 Kraan enne villimist Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
21 mai 2019 Kraan enne villimist Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Elektrijuhtivus μS/cm 514 2500
9 mai 2019 Villitud joogivesi Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml <0 0
9 mai 2019 Villitud joogivesi Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Elektrijuhtivus μS/cm 550 2500
9 mai 2019 Villitud joogivesi Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Escherichia coli (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
9 mai 2019 Villitud joogivesi Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Kolooniate arv 22 °C (villitavas vees) PMÜ/ 1ml 0 100
9 mai 2019 Villitud joogivesi Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Kolooniate arv 37 °C (villitavas vees) PMÜ/ 1ml 0 20
9 mai 2019 Villitud joogivesi Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
9 mai 2019 Villitud joogivesi Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Pseudomonas aeruginosa (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
9 mai 2019 Villitud joogivesi Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Clostridium perfringens (koos eostega) PMÜ/100ml 0 0
9 mai 2019 Villitud joogivesi Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Raud µg/l <10 200
9 mai 2019 Villitud joogivesi Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Hägusus (NTU) NTU <0.3
9 mai 2019 Villitud joogivesi Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Lõhn (pallides) pall 0
9 mai 2019 Villitud joogivesi Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 1.3
9 mai 2019 Villitud joogivesi Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik 5
9 mai 2019 Villitud joogivesi Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Maitse (pallides) pall 0
25 märts 2019 Villitud joogivesi Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
5 märts 2019 Villitud joogivesi Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Ammoonium mg/l 0.05 0.50
5 märts 2019 Villitud joogivesi Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 2.8
5 märts 2019 Villitud joogivesi Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik 5
5 märts 2019 Villitud joogivesi Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Maitse (pallides) pall 0
5 märts 2019 Villitud joogivesi Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Lõhn (pallides) pall 0
5 märts 2019 Villitud joogivesi Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Hägusus (NTU) NTU 0.4
5 märts 2019 Villitud joogivesi Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Raud µg/l 17 200
5 märts 2019 Villitud joogivesi Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Clostridium perfringens (koos eostega) PMÜ/100ml 0 0
5 märts 2019 Villitud joogivesi Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Pseudomonas aeruginosa (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
5 märts 2019 Villitud joogivesi Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
5 märts 2019 Villitud joogivesi Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Kolooniate arv 37 °C (villitavas vees) PMÜ/ 1ml 0 20
5 märts 2019 Villitud joogivesi Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Kolooniate arv 22 °C (villitavas vees) PMÜ/ 1ml 0 100
5 märts 2019 Villitud joogivesi Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Escherichia coli (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
5 märts 2019 Villitud joogivesi Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Elektrijuhtivus μS/cm 521 2500
5 märts 2019 Villitud joogivesi Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
15 jaanuar 2019 Villitud joogivesi Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Hägusus (NTU) NTU 0.4
15 jaanuar 2019 Villitud joogivesi Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Raud µg/l <10 200
15 jaanuar 2019 Villitud joogivesi Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Clostridium perfringens (koos eostega) PMÜ/100ml 0 0
15 jaanuar 2019 Villitud joogivesi Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Pseudomonas aeruginosa (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
15 jaanuar 2019 Villitud joogivesi Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
15 jaanuar 2019 Villitud joogivesi Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Kolooniate arv 37 °C (villitavas vees) PMÜ/ 1ml 0 20
15 jaanuar 2019 Villitud joogivesi Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Kolooniate arv 22 °C (villitavas vees) PMÜ/ 1ml 0 100
15 jaanuar 2019 Villitud joogivesi Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Escherichia coli (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
15 jaanuar 2019 Villitud joogivesi Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Elektrijuhtivus μS/cm 522 2500
15 jaanuar 2019 Villitud joogivesi Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
15 jaanuar 2019 Villitud joogivesi Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Ammoonium mg/l 0.08 0.50
15 jaanuar 2019 Villitud joogivesi Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 3.7
15 jaanuar 2019 Villitud joogivesi Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik 5
15 jaanuar 2019 Villitud joogivesi Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Maitse (pallides) pall 0
15 jaanuar 2019 Villitud joogivesi Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Lõhn (pallides) pall 0
12 detsember 2018 Kraan enne filtreid Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
12 detsember 2018 Kraan enne filtreid Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Alumiinium µg/l <4.0 200
12 detsember 2018 Kraan enne filtreid Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Fluoriid mg/l 0.58 1.5
12 detsember 2018 Kraan enne filtreid Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Mangaan µg/l 12.7 50
12 detsember 2018 Kraan enne filtreid Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Vask mg/l 0.014 2.0
12 detsember 2018 Kraan enne filtreid Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
12 detsember 2018 Kraan enne filtreid Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
12 detsember 2018 Kraan enne filtreid Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Sulfaat mg/l 32 250
12 detsember 2018 Kraan enne filtreid Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Boor mg/l 0.07 1.0
12 detsember 2018 Kraan enne filtreid Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 12
12 detsember 2018 Kraan enne filtreid Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Hägusus (NTU) NTU <1.0
12 detsember 2018 Kraan enne filtreid Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Elektrijuhtivus μS/cm 538 2500
12 detsember 2018 Kraan enne filtreid Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Kloriid mg/l 13 250
12 detsember 2018 Kraan enne filtreid Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Raud µg/l 21 200
12 detsember 2018 Kraan enne filtreid Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Ammoonium mg/l 0.21 0.50
12 detsember 2018 Kraan enne filtreid Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 3.6 5.0
12 detsember 2018 Kraan enne filtreid Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Nitraat mg/l <0.45 50
12 detsember 2018 Kraan enne filtreid Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Nitrit mg/l <0.010 0.5
12 detsember 2018 Kraan enne filtreid Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
12 detsember 2018 Kraan enne filtreid Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Arseen µg/l 0.2 10
12 detsember 2018 Kraan enne filtreid Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Nikkel µg/l 1.2 20
12 detsember 2018 Kraan enne filtreid Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
12 detsember 2018 Kraan enne filtreid Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Seleen µg/l <1.0 10
12 detsember 2018 Kraan enne filtreid Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Plii µg/l 0.5 10
12 detsember 2018 Kraan enne filtreid Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Kroom µg/l <0.2 50
12 detsember 2018 Kraan enne filtreid Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Kaadmium µg/l <0.1 5.0
12 detsember 2018 Kraan enne filtreid Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Naatrium mg/l 69.1 200
12 detsember 2018 Kraan enne filtreid Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
12 detsember 2018 Kraan enne filtreid Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
12 detsember 2018 Kraan enne filtreid Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
12 detsember 2018 Kraan enne filtreid Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
12 detsember 2018 Kraan enne filtreid Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Tsüaniid µg/l <3 50
12 detsember 2018 Kraan enne filtreid Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
12 detsember 2018 Kraan enne filtreid Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
12 detsember 2018 Kraan enne filtreid Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
12 detsember 2018 Kraan enne filtreid Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
12 detsember 2018 Kraan enne filtreid Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
12 detsember 2018 Kraan enne filtreid Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
12 detsember 2018 Kraan enne filtreid Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
12 detsember 2018 Kraan enne filtreid Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
12 detsember 2018 Kraan enne filtreid Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
12 detsember 2018 Kraan enne filtreid Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Malatioon µg/l ei leitud 0.1
12 detsember 2018 Kraan enne filtreid Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
12 detsember 2018 Kraan enne filtreid Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
12 detsember 2018 Kraan enne filtreid Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
12 detsember 2018 Kraan enne filtreid Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
12 detsember 2018 Kraan enne filtreid Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
12 detsember 2018 Kraan enne filtreid Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
12 detsember 2018 Kraan enne filtreid Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Triallaat µg/l ei leitud 0.1
12 detsember 2018 Kraan enne filtreid Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
12 detsember 2018 Kraan enne filtreid Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
12 detsember 2018 Kraan enne filtreid Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
12 detsember 2018 Kraan enne filtreid Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
12 detsember 2018 Kraan enne filtreid Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
12 detsember 2018 Kraan enne filtreid Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
12 detsember 2018 Kraan enne filtreid Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
12 detsember 2018 Kraan enne filtreid Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
12 detsember 2018 Kraan enne filtreid Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
12 detsember 2018 Kraan enne filtreid Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
12 detsember 2018 Kraan enne filtreid Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
12 detsember 2018 Kraan enne filtreid Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
12 detsember 2018 Kraan enne filtreid Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
12 detsember 2018 Kraan enne filtreid Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
12 detsember 2018 Kraan enne filtreid Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
12 detsember 2018 Kraan enne filtreid Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
12 detsember 2018 Kraan enne filtreid Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Endriin µg/l ei leitud 0.1
12 detsember 2018 Kraan enne filtreid Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
12 detsember 2018 Kraan enne filtreid Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
12 detsember 2018 Kraan enne filtreid Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Aldriin µg/l ei leitud 0.03
12 detsember 2018 Kraan enne filtreid Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
12 detsember 2018 Villitud joogivesi Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 3.0
12 detsember 2018 Villitud joogivesi Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik 5
12 detsember 2018 Villitud joogivesi Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Maitse (pallides) pall 0
12 detsember 2018 Villitud joogivesi Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Lõhn (pallides) pall 0
12 detsember 2018 Villitud joogivesi Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Hägusus (NTU) NTU 0.3
12 detsember 2018 Villitud joogivesi Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Raud µg/l <10 200
12 detsember 2018 Villitud joogivesi Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Pseudomonas aeruginosa (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
12 detsember 2018 Villitud joogivesi Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
12 detsember 2018 Villitud joogivesi Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Kolooniate arv 37 °C (villitavas vees) PMÜ/ 1ml 0 20
12 detsember 2018 Villitud joogivesi Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Kolooniate arv 22 °C (villitavas vees) PMÜ/ 1ml 0 100
12 detsember 2018 Villitud joogivesi Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Escherichia coli (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
12 detsember 2018 Villitud joogivesi Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Elektrijuhtivus μS/cm 520 2500
12 detsember 2018 Villitud joogivesi Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
12 detsember 2018 Villitud joogivesi Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Ammoonium mg/l 0.05 0.50
7 november 2018 Kraan enne filtreid Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Kolooniate arv 22 °C (villitavas vees) PMÜ/ 1ml 0 100
7 november 2018 Kraan enne filtreid Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Escherichia coli (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
7 november 2018 Kraan enne filtreid Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Coli-laadsed bakterid (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
7 november 2018 Kraan enne filtreid Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Enterokokid (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
7 november 2018 Kraan enne filtreid Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond Pseudomonas aeruginosa (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0