TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Saduküla Lasteaed
Aadressid
  • Saduküla kool, 49011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Siimusti Lasteaed-Algkool
Aadress
Kaave tee 10, 48444 Siimusti alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond
Telefon
+372 7762090
Veebiaadress
E-post
kool@siimustilak.edu.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
28 proovivõttu (lehekülg 1/3)
23 aprill 2019 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
23 aprill 2019 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 758 2500
23 aprill 2019 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 7.39 6.5 kuni 9.5
23 aprill 2019 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
23 aprill 2019 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
23 aprill 2019 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
23 aprill 2019 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
23 aprill 2019 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Raud µg/l 46 200
23 aprill 2019 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Mangaan µg/l <10 50
23 aprill 2019 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml >100 0
23 aprill 2019 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
23 aprill 2019 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta
7 november 2018 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
14 august 2018 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 5 0
14 august 2018 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Boor mg/l <0.1 1.0
14 august 2018 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Alumiinium µg/l <10 200
14 august 2018 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Mangaan µg/l <10 50
14 august 2018 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Nitrit mg/l <0.002 0.5
14 august 2018 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Fluoriid mg/l 0.2 1.5
14 august 2018 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Naatrium mg/l 170 200
14 august 2018 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Nitraat mg/l <1 50
14 august 2018 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Kloriid mg/l 12 250
14 august 2018 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Sulfaat mg/l 31 250
14 august 2018 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.1 5.0
14 august 2018 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
14 august 2018 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
14 august 2018 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
14 august 2018 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
14 august 2018 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
14 august 2018 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
14 august 2018 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
14 august 2018 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
14 august 2018 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
14 august 2018 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
14 august 2018 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
14 august 2018 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
14 august 2018 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
14 august 2018 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
14 august 2018 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
14 august 2018 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
14 august 2018 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Endriin µg/l Ei leitud 0.1
14 august 2018 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
14 august 2018 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
14 august 2018 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
14 august 2018 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
14 august 2018 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
14 august 2018 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
14 august 2018 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
14 august 2018 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
14 august 2018 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
14 august 2018 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Tsüaniid µg/l <3 50
14 august 2018 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
14 august 2018 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
14 august 2018 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
14 august 2018 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
14 august 2018 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Kaadmium µg/l <0.1 5.0
14 august 2018 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Seleen µg/l <1.0 10
14 august 2018 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Nikkel µg/l <1.0 20
14 august 2018 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Kroom µg/l 0.4 50
14 august 2018 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Plii µg/l <0.1 10
14 august 2018 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
14 august 2018 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Arseen µg/l 2.1 10
14 august 2018 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
14 august 2018 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Vask mg/l 0.005 2.0
17 aprill 2018 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
17 aprill 2018 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
17 aprill 2018 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 22 ebaloomulike muutusteta
17 aprill 2018 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
17 aprill 2018 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 744 2500
17 aprill 2018 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
17 aprill 2018 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
17 aprill 2018 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
17 aprill 2018 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
17 aprill 2018 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
17 aprill 2018 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Raud µg/l 20 200
17 aprill 2018 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Mangaan µg/l <10 50
19 oktoober 2017 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
19 oktoober 2017 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
28 september 2017 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
28 september 2017 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml <4 0
28 september 2017 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 107 0
28 september 2017 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Mangaan µg/l <10 50
28 september 2017 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Raud µg/l <20 200
9 märts 2017 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Mangaan µg/l <10 50
9 märts 2017 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Raud µg/l <20 200
9 märts 2017 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
9 märts 2017 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
9 märts 2017 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
9 märts 2017 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 7.1 6.5 kuni 9.5
9 märts 2017 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 470 2500
9 märts 2017 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
9 märts 2017 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
15 veebruar 2017 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
15 veebruar 2017 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
1 august 2016 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond Mangaan µg/l <10 50