TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Verska Mineraalvee OÜ joogivee ühisveevärk
Aadressid
  • 18179 Värska sanatooriumi tee, Väike-Rõsna küla, Setomaa vald, Võru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
VERSKA MINERAALVEE OÜ
Aadress
Väike-Rõsna küla, Setomaa vald, Võru maakond, 64001 Väike-Rõsna küla, Setomaa vald, Võru maakond
Telefon
+372 5037616
Veebiaadress
E-post
varska@varska.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
12 proovivõttu (lehekülg 1/2)
19. mai 2020 joogivesi / tarbevesi (Sanatooriumi kaev) 64001 Väike-Rõsna küla, Setomaa vald, Võru maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Mangaan µg/l 51 50
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5
Hägusus (NTU) NTU 12
Elektrijuhtivus μS/cm 441 2500
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Raud µg/l 1010 200
13. juuni 2018 joogivesi / tarbevesi (Sanatooriumi kaev) 64001 Väike-Rõsna küla, Setomaa vald, Võru maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l 24 50
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 581 2500
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Hägusus (NTU) NTU <1
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
04. mai 2016 joogivesi / tarbevesi (Sanatooriumi kaev) 64001 Väike-Rõsna küla, Setomaa vald, Võru maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 474 2500
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 273 ebaloomulike muutusteta
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l <10 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
27. mai 2015 joogivesi / tarbevesi (Sanatooriumi kaev) 64001 Väike-Rõsna küla, Setomaa vald, Võru maakond
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Baarium mg/l 1.58
Arseen µg/l <0.1 10
Nikkel µg/l <0.3 20
Antimon µg/l <0.1 5.0
Seleen µg/l <1.0 10
Plii µg/l <0.1 10
Vask mg/l 0.01 2.0
Kroom µg/l <0.1 50
Kaadmium µg/l <0.05 5.0
Tsüaniid µg/l <3 50
26. märts 2015 joogivesi / tarbevesi (Sanatooriumi kaev) 64001 Väike-Rõsna küla, Setomaa vald, Võru maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
07. oktoober 2014 joogivesi / tarbevesi (Sanatooriumi kaev) 64001 Väike-Rõsna küla, Setomaa vald, Võru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
21. mai 2014 joogivesi / tarbevesi (Sanatooriumi kaev) 64001 Väike-Rõsna küla, Setomaa vald, Võru maakond
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l 41 200
Mangaan µg/l 31 50
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 842 2500
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Hägusus (NTU) NTU <1
31. oktoober 2013 joogivesi / tarbevesi (Sanatooriumi kaev) 64001 Väike-Rõsna küla, Setomaa vald, Võru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
08. mai 2013 joogivesi / tarbevesi (Sanatooriumi kaev) 64001 Väike-Rõsna küla, Setomaa vald, Võru maakond
Ammoonium mg/l 0.12 0.50
Hägusus (NTU) NTU <1
Raud µg/l 46 200
Mangaan µg/l 176 50
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 566 2500
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 4 ebaloomulike muutusteta
25. juuni 2012 joogivesi / tarbevesi (Sanatooriumi kaev) 64001 Väike-Rõsna küla, Setomaa vald, Võru maakond
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Elektrijuhtivus μS/cm 476 2500
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
Ammoonium mg/l 0.14 0.50
pH pH ühik 6.6 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l 507 200
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Mangaan µg/l 759 50