TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Kääpa küla veevärk
Aadressid
  • Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS EMAJÕE VEEVÄRK
Aadress
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
evv@evv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
11 proovivõttu (lehekülg 1/2)
5 märts 2019 Peale veepuhastusseadmeid Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 488 2500
5 märts 2019 Peale veepuhastusseadmeid Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
5 märts 2019 Peale veepuhastusseadmeid Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Raud µg/l <20 200
5 märts 2019 Peale veepuhastusseadmeid Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
5 märts 2019 Peale veepuhastusseadmeid Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
5 märts 2019 Peale veepuhastusseadmeid Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
5 märts 2019 Peale veepuhastusseadmeid Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
5 märts 2019 Peale veepuhastusseadmeid Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
5 märts 2019 Peale veepuhastusseadmeid Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 5.4
5 märts 2019 Peale veepuhastusseadmeid Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
5 märts 2019 Peale veepuhastusseadmeid Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
5 märts 2019 Peale veepuhastusseadmeid Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
11 veebruar 2019 Kääpa küla, Sooja kinnistu uus puurkaev trassi minev vesi Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
11 veebruar 2019 Kääpa küla, Sooja kinnistu uus puurkaev trassi minev vesi Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
11 veebruar 2019 Kääpa küla, Sooja kinnistu uus puurkaev trassi minev vesi Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 63 ebaloomulike muutusteta
11 veebruar 2019 Kääpa küla, Sooja kinnistu uus puurkaev trassi minev vesi Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
11 veebruar 2019 Kääpa küla, Sooja kinnistu uus puurkaev trassi minev vesi Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
11 veebruar 2019 Kääpa küla, Sooja kinnistu uus puurkaev trassi minev vesi Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
11 veebruar 2019 Kääpa küla, Sooja kinnistu uus puurkaev trassi minev vesi Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Ühealuselised fenoolid µg/l <0.5
11 veebruar 2019 Kääpa küla, Sooja kinnistu uus puurkaev trassi minev vesi Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Tsüaniid µg/l <3 50
11 veebruar 2019 Kääpa küla, Sooja kinnistu uus puurkaev trassi minev vesi Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
11 veebruar 2019 Kääpa küla, Sooja kinnistu uus puurkaev trassi minev vesi Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
11 veebruar 2019 Kääpa küla, Sooja kinnistu uus puurkaev trassi minev vesi Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
11 veebruar 2019 Kääpa küla, Sooja kinnistu uus puurkaev trassi minev vesi Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
11 veebruar 2019 Kääpa küla, Sooja kinnistu uus puurkaev trassi minev vesi Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Kaltsium mg/l 58.0
11 veebruar 2019 Kääpa küla, Sooja kinnistu uus puurkaev trassi minev vesi Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Kaadmium µg/l <0.1 5.0
11 veebruar 2019 Kääpa küla, Sooja kinnistu uus puurkaev trassi minev vesi Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Seleen µg/l <1.0 10
11 veebruar 2019 Kääpa küla, Sooja kinnistu uus puurkaev trassi minev vesi Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Nikkel µg/l <1.0 20
11 veebruar 2019 Kääpa küla, Sooja kinnistu uus puurkaev trassi minev vesi Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Kaalium mg/l 6.0
11 veebruar 2019 Kääpa küla, Sooja kinnistu uus puurkaev trassi minev vesi Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Naatrium mg/l 13.6 200
11 veebruar 2019 Kääpa küla, Sooja kinnistu uus puurkaev trassi minev vesi Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Magneesium mg/l 28.7
11 veebruar 2019 Kääpa küla, Sooja kinnistu uus puurkaev trassi minev vesi Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Kroom µg/l <0.2 50
11 veebruar 2019 Kääpa küla, Sooja kinnistu uus puurkaev trassi minev vesi Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Baarium mg/l 0.318
11 veebruar 2019 Kääpa küla, Sooja kinnistu uus puurkaev trassi minev vesi Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Plii µg/l <0.1 10
11 veebruar 2019 Kääpa küla, Sooja kinnistu uus puurkaev trassi minev vesi Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Antimon µg/l 0.9 5.0
11 veebruar 2019 Kääpa küla, Sooja kinnistu uus puurkaev trassi minev vesi Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Arseen µg/l 0.9 10
11 veebruar 2019 Kääpa küla, Sooja kinnistu uus puurkaev trassi minev vesi Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Sulfaat mg/l <3 250
11 veebruar 2019 Kääpa küla, Sooja kinnistu uus puurkaev trassi minev vesi Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
11 veebruar 2019 Kääpa küla, Sooja kinnistu uus puurkaev trassi minev vesi Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 505 2500
11 veebruar 2019 Kääpa küla, Sooja kinnistu uus puurkaev trassi minev vesi Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Kloriid mg/l <3 250
11 veebruar 2019 Kääpa küla, Sooja kinnistu uus puurkaev trassi minev vesi Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Leelisus (mg-ekv/l) mg-ekv/l 5.4
11 veebruar 2019 Kääpa küla, Sooja kinnistu uus puurkaev trassi minev vesi Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 4.5
11 veebruar 2019 Kääpa küla, Sooja kinnistu uus puurkaev trassi minev vesi Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Nitrit mg/l <0.010 0.5
11 veebruar 2019 Kääpa küla, Sooja kinnistu uus puurkaev trassi minev vesi Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l 0.32 0.50
11 veebruar 2019 Kääpa küla, Sooja kinnistu uus puurkaev trassi minev vesi Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 0.8 5.0
11 veebruar 2019 Kääpa küla, Sooja kinnistu uus puurkaev trassi minev vesi Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Raud µg/l 280 200
11 veebruar 2019 Kääpa küla, Sooja kinnistu uus puurkaev trassi minev vesi Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU 3.7
11 veebruar 2019 Kääpa küla, Sooja kinnistu uus puurkaev trassi minev vesi Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Nitraat mg/l <0.45 50
11 veebruar 2019 Kääpa küla, Sooja kinnistu uus puurkaev trassi minev vesi Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Kuivjääk mg/l 258
11 veebruar 2019 Kääpa küla, Sooja kinnistu uus puurkaev trassi minev vesi Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 4
11 veebruar 2019 Kääpa küla, Sooja kinnistu uus puurkaev trassi minev vesi Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Vesinikkarbonaadid (mg/l) mg/l 329.5
11 veebruar 2019 Kääpa küla, Sooja kinnistu uus puurkaev trassi minev vesi Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 4
11 veebruar 2019 Kääpa küla, Sooja kinnistu uus puurkaev trassi minev vesi Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5
11 veebruar 2019 Kääpa küla, Sooja kinnistu uus puurkaev trassi minev vesi Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Boor mg/l 0.089 1.0
11 veebruar 2019 Kääpa küla, Sooja kinnistu uus puurkaev trassi minev vesi Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
11 veebruar 2019 Kääpa küla, Sooja kinnistu uus puurkaev trassi minev vesi Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Vask mg/l <1.0 2.0
11 veebruar 2019 Kääpa küla, Sooja kinnistu uus puurkaev trassi minev vesi Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Mangaan µg/l 8.9 50
11 veebruar 2019 Kääpa küla, Sooja kinnistu uus puurkaev trassi minev vesi Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Fluoriid mg/l 0.26 1.5
11 veebruar 2019 Kääpa küla, Sooja kinnistu uus puurkaev trassi minev vesi Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Alumiinium µg/l 26.0 200
18 juuli 2018 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 12 ebaloomulike muutusteta
18 juuli 2018 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
18 juuli 2018 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
18 juuli 2018 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 5.6
18 juuli 2018 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Raud µg/l <20 200
18 juuli 2018 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
18 juuli 2018 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
18 juuli 2018 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
18 juuli 2018 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
18 juuli 2018 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
18 juuli 2018 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 476 2500
18 juuli 2018 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
6 juuli 2017 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
6 juuli 2017 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Raud µg/l <20 200
6 juuli 2017 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
6 juuli 2017 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 452 2500
6 juuli 2017 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
6 juuli 2017 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
6 juuli 2017 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
6 juuli 2017 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
6 juuli 2017 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
6 juuli 2017 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Endriin µg/l Ei leitud 0.1
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Nitrit mg/l <0.002 0.5
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Naatrium mg/l 10.5 200
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Mangaan µg/l <10 50
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.6 5.0
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Sulfaat mg/l 2.5 250
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Kloriid mg/l 1.6 250
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Fluoriid mg/l 0.7 1.5
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 453 2500
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Boor mg/l <0.1 1.0
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Nitraat mg/l 1.6 50
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Alumiinium µg/l <10 200
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Raud µg/l <20 200
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Arseen µg/l <0.2 10
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Plii µg/l 4.9 10
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Nikkel µg/l <1.0 20
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Vask mg/l 0.03 2.0
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Tsüaniid µg/l <3 50
13 mai 2015 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
13 mai 2015 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 398 2500
13 mai 2015 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
13 mai 2015 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
13 mai 2015 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
13 mai 2015 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
13 mai 2015 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
13 mai 2015 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Raud µg/l <20 200
13 mai 2015 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
13 mai 2015 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
6 mai 2014 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
6 mai 2014 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Raud µg/l <20 200
6 mai 2014 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
6 mai 2014 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 452 2500
6 mai 2014 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
6 mai 2014 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
6 mai 2014 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
6 mai 2014 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
6 mai 2014 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
6 mai 2014 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
27 mai 2013 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
27 mai 2013 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
27 mai 2013 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
27 mai 2013 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
27 mai 2013 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
27 mai 2013 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Raud µg/l <20 200
27 mai 2013 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
27 mai 2013 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
27 mai 2013 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
27 mai 2013 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 466 2500