TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Kääpa küla veevärk
Aadressid
  • Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS EMAJÕE VEEVÄRK
Aadress
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
evv@evv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
8 proovivõttu
18 juuli 2018 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 12 ebaloomulike muutusteta
18 juuli 2018 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
18 juuli 2018 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
18 juuli 2018 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 5.6
18 juuli 2018 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Raud µg/l <20 200
18 juuli 2018 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
18 juuli 2018 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
18 juuli 2018 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
18 juuli 2018 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
18 juuli 2018 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
18 juuli 2018 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 476 2500
18 juuli 2018 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
6 juuli 2017 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
6 juuli 2017 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Raud µg/l <20 200
6 juuli 2017 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
6 juuli 2017 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 452 2500
6 juuli 2017 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
6 juuli 2017 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
6 juuli 2017 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
6 juuli 2017 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
6 juuli 2017 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
6 juuli 2017 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Endriin µg/l Ei leitud 0.1
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Nitrit mg/l <0.002 0.5
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Naatrium mg/l 10.5 200
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Mangaan µg/l <10 50
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.6 5.0
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Sulfaat mg/l 2.5 250
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Kloriid mg/l 1.6 250
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Fluoriid mg/l 0.7 1.5
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 453 2500
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Boor mg/l <0.1 1.0
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Nitraat mg/l 1.6 50
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Alumiinium µg/l <10 200
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Raud µg/l <20 200
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Arseen µg/l <0.2 10
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Plii µg/l 4.9 10
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Nikkel µg/l <1.0 20
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Vask mg/l 0.03 2.0
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
3 mai 2016 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Tsüaniid µg/l <3 50
13 mai 2015 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
13 mai 2015 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 398 2500
13 mai 2015 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
13 mai 2015 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
13 mai 2015 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
13 mai 2015 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
13 mai 2015 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
13 mai 2015 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Raud µg/l <20 200
13 mai 2015 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
13 mai 2015 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
6 mai 2014 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
6 mai 2014 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Raud µg/l <20 200
6 mai 2014 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
6 mai 2014 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 452 2500
6 mai 2014 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
6 mai 2014 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
6 mai 2014 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
6 mai 2014 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
6 mai 2014 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
6 mai 2014 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
27 mai 2013 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
27 mai 2013 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
27 mai 2013 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
27 mai 2013 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
27 mai 2013 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
27 mai 2013 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Raud µg/l <20 200
27 mai 2013 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
27 mai 2013 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
27 mai 2013 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
27 mai 2013 Saare Vallavalitsus-vallamaja Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 466 2500
2 mai 2012 Saare Valla Lasteaed Siilike - Kääpa küla Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 465 2500
2 mai 2012 Saare Valla Lasteaed Siilike - Kääpa küla Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
2 mai 2012 Saare Valla Lasteaed Siilike - Kääpa küla Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
2 mai 2012 Saare Valla Lasteaed Siilike - Kääpa küla Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
2 mai 2012 Saare Valla Lasteaed Siilike - Kääpa küla Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Raud µg/l <20 200
2 mai 2012 Saare Valla Lasteaed Siilike - Kääpa küla Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
2 mai 2012 Saare Valla Lasteaed Siilike - Kääpa küla Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
2 mai 2012 Saare Valla Lasteaed Siilike - Kääpa küla Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
2 mai 2012 Saare Valla Lasteaed Siilike - Kääpa küla Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
2 mai 2012 Saare Valla Lasteaed Siilike - Kääpa küla Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1