TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Adavere Tuuliku veevärk
Aadressid
  • Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Ülle Soll
Aadress
Ropka tn 18-1, Tartu linn, Tartu linn
Telefon
5060688
Veebiaadress
www.adaveretuulik.com
E-post
ullesoll@gmail.com
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
13 proovivõttu (lehekülg 1/2)
27 märts 2018 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Raud µg/l <20 200
27 märts 2018 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Fluoriid mg/l 0.1 1.5
15 märts 2018 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
15 märts 2018 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
15 märts 2018 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
15 märts 2018 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
15 märts 2018 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Raud µg/l 331 200
15 märts 2018 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.5 5.0
15 märts 2018 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Sulfaat mg/l 17 250
15 märts 2018 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Nitraat mg/l <1.0 50
15 märts 2018 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Nitrit mg/l <0.002 0.5
15 märts 2018 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Fluoriid mg/l 4.7 1.5
15 märts 2018 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Naatrium mg/l 80.8 200
15 märts 2018 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Mangaan µg/l <10 50
15 märts 2018 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
15 märts 2018 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
15 märts 2018 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l 0.11 0.50
15 märts 2018 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 444 2500
15 märts 2018 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 8.0 6.5 kuni 9.5
15 märts 2018 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
9 mai 2017 Adavere Tuuliku puurkaev, peale hüdrofoori Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
30 märts 2017 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Vask mg/l 0.001 2.0
30 märts 2017 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Arseen µg/l <0.2 10
30 märts 2017 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
30 märts 2017 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Plii µg/l <0.1 10
30 märts 2017 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Kroom µg/l <0.4 50
30 märts 2017 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Nikkel µg/l <1 20
30 märts 2017 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Seleen µg/l <1 10
30 märts 2017 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
30 märts 2017 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Kaadmium µg/l <0.05 5.0
30 märts 2017 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
30 märts 2017 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
30 märts 2017 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
30 märts 2017 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
30 märts 2017 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Tsüaniid µg/l <3 50
30 märts 2017 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Alumiinium µg/l <10 200
30 märts 2017 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
30 märts 2017 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 38 2500
30 märts 2017 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Mangaan µg/l <10 50
30 märts 2017 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Raud µg/l <20 200
30 märts 2017 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Nitrit mg/l <0.002 0.5
30 märts 2017 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Nitraat mg/l <1 50
30 märts 2017 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Kloriid mg/l 5.1 250
30 märts 2017 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Sulfaat mg/l <1 250
30 märts 2017 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 0.6 5.0
30 märts 2017 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
30 märts 2017 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
30 märts 2017 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Fluoriid mg/l 0.2 1.5
30 märts 2017 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Naatrium mg/l 7.1 200
30 märts 2017 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
30 märts 2017 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta
30 märts 2017 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
30 märts 2017 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
30 märts 2017 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Triasulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
30 märts 2017 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Metüül-tiofeensulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
30 märts 2017 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Tebukonasool µg/l Ei leitud 0.1
30 märts 2017 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Prokloraas µg/l Ei leitud 0.1
30 märts 2017 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Pendimetaliin µg/l Ei leitud 0.1
30 märts 2017 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
30 märts 2017 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
30 märts 2017 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Tsüanasiin µg/l Ei leitud 0.1
30 märts 2017 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 8.3 6.5 kuni 9.5
30 märts 2017 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Metüül-metsulfuroon µg/l Ei leitud 0.1
30 märts 2017 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond MCPP-p µg/l Ei leitud 0.1
30 märts 2017 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond MCPB µg/l Ei leitud 0.1
30 märts 2017 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond MCPA µg/l Ei leitud 0.1
30 märts 2017 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Fluroksüpüür µg/l Ei leitud 0.1
30 märts 2017 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Etofumesaat µg/l Ei leitud 0.1
30 märts 2017 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Klopüraliid µg/l Ei leitud 0.1
30 märts 2017 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Bentasoon µg/l Ei leitud 0.1
30 märts 2017 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond 2,4-D µg/l Ei leitud 0.1
30 märts 2017 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Propikonasool µg/l Ei leitud 0.1
30 märts 2017 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
30 märts 2017 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
30 märts 2017 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
30 märts 2017 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond HCH, beeta µg/l 0.1
30 märts 2017 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond HCH, delta µg/l 0.1
30 märts 2017 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Endriin µg/l 0.1
30 märts 2017 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l 0.1
30 märts 2017 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l 0.1
30 märts 2017 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond p,p-DDE µg/l 0.1
30 märts 2017 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond o,p-DDD µg/l 0.1
30 märts 2017 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Endosulfaansulfaat µg/l 0.1
30 märts 2017 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond alfa-Endosulfaan µg/l 0.1
30 märts 2017 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l 0.03
30 märts 2017 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Dieldriin µg/l 0.03
30 märts 2017 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond p,p-DDT µg/l 0.1
30 märts 2017 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Dikofool µg/l 0.1
30 märts 2017 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Kaptafool µg/l 0.1
30 märts 2017 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond p,p-DDD µg/l 0.1
30 märts 2017 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond o,p-DDT µg/l 0.1
30 märts 2017 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond o,p-DDE µg/l 0.1
30 märts 2017 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond HCH, alfa µg/l 0.1
30 märts 2017 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Boor mg/l 0.8 1.0
30 märts 2017 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
30 märts 2017 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Heptakloor µg/l 0.03
30 märts 2017 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l 0.03
30 märts 2017 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond beeta-Endosulfaan µg/l 0.1
13 juuni 2016 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Fluoriid mg/l 0.3 1.5
13 juuni 2016 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Nitrit mg/l 0.003 0.5
13 juuni 2016 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Nitraat mg/l <1 50
13 juuni 2016 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Raud µg/l <20 200
13 juuni 2016 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
13 juuni 2016 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
13 juuni 2016 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
7 september 2015 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
7 september 2015 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
7 september 2015 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Nitrit mg/l 0.003 0.5
7 september 2015 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Nitraat mg/l <1 50
7 september 2015 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Fluoriid mg/l 0.5 1.5
7 september 2015 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
27 mai 2015 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
27 mai 2015 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
27 mai 2015 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
27 mai 2015 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
27 mai 2015 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 57 2500
27 mai 2015 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 8.3 6.5 kuni 9.5
27 mai 2015 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Fluoriid mg/l 0.3 1.5
26 mai 2014 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
26 mai 2014 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
26 mai 2014 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
26 mai 2014 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
26 mai 2014 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 47 2500
26 mai 2014 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
13 märts 2014 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
13 märts 2014 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
13 märts 2014 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Fluoriid mg/l 0.3 1.5
13 märts 2014 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
27 mai 2013 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
27 mai 2013 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 40 2500
27 mai 2013 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
27 mai 2013 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
27 mai 2013 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
27 mai 2013 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
27 mai 2013 Adavere Tuuliku köök Kalme küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU <1