TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Kamari alevik veevärk
Aadressid
  • Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Põltsamaa Varahalduse OÜ
Aadress
Pärna tn 1, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Telefon
+372 7762260
Veebiaadress
http://www.poltsamaavh.ee/
E-post
info@poltsamaavh.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
14 proovivõttu (lehekülg 1/2)
20 mai 2019 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 17 ebaloomulike muutusteta
16 aprill 2019 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
16 aprill 2019 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
16 aprill 2019 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
16 aprill 2019 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
16 aprill 2019 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
16 aprill 2019 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Raud µg/l <20 200
16 aprill 2019 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 627 2500
4 aprill 2018 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
4 aprill 2018 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
4 aprill 2018 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Raud µg/l 21 200
4 aprill 2018 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
4 aprill 2018 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 600 2500
4 aprill 2018 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
4 aprill 2018 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
4 aprill 2018 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
4 aprill 2018 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
4 aprill 2018 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
18 aprill 2017 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
18 aprill 2017 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
18 aprill 2017 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Raud µg/l <20 200
18 aprill 2017 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
18 aprill 2017 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
18 aprill 2017 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 687 2500
18 aprill 2017 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
18 aprill 2017 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
18 aprill 2017 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
18 aprill 2017 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
20 aprill 2016 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
20 aprill 2016 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Raud µg/l 66 200
20 aprill 2016 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
20 aprill 2016 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
20 aprill 2016 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
20 aprill 2016 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 627 2500
20 aprill 2016 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
20 aprill 2016 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
20 aprill 2016 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
20 aprill 2016 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
13 oktoober 2015 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Mangaan µg/l 12 50
13 oktoober 2015 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Kloriid mg/l 26 250
13 oktoober 2015 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 2.8 5.0
13 oktoober 2015 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Endriin µg/l Ei leitud 0.1
13 oktoober 2015 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
13 oktoober 2015 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
13 oktoober 2015 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
13 oktoober 2015 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
13 oktoober 2015 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
13 oktoober 2015 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
13 oktoober 2015 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
13 oktoober 2015 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
13 oktoober 2015 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Boor mg/l <0.1 1.0
13 oktoober 2015 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Alumiinium µg/l <10 200
13 oktoober 2015 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
13 oktoober 2015 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
13 oktoober 2015 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
13 oktoober 2015 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
13 oktoober 2015 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
13 oktoober 2015 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
13 oktoober 2015 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
13 oktoober 2015 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
13 oktoober 2015 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
13 oktoober 2015 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
13 oktoober 2015 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
13 oktoober 2015 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
13 oktoober 2015 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
13 oktoober 2015 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
13 oktoober 2015 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Fluoriid mg/l 0.5 1.5
13 oktoober 2015 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Naatrium mg/l 17.7 200
13 oktoober 2015 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
13 oktoober 2015 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
13 oktoober 2015 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
13 oktoober 2015 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
13 oktoober 2015 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
13 oktoober 2015 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 666 2500
13 oktoober 2015 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
13 oktoober 2015 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Nitraat mg/l <1 50
13 oktoober 2015 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Sulfaat mg/l 38 250
13 oktoober 2015 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Raud µg/l <20 200
13 oktoober 2015 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Nitrit mg/l 0.003 0.5
13 oktoober 2015 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
13 oktoober 2015 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
13 oktoober 2015 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
13 oktoober 2015 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
13 oktoober 2015 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
13 oktoober 2015 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
13 oktoober 2015 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
7 aprill 2015 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
7 aprill 2015 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
7 aprill 2015 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Raud µg/l <20 200
7 aprill 2015 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
7 aprill 2015 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
7 aprill 2015 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
7 aprill 2015 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
7 aprill 2015 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
7 aprill 2015 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
7 aprill 2015 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 697 2500
29 oktoober 2014 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
29 oktoober 2014 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
29 oktoober 2014 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Raud µg/l 20 200
8 aprill 2014 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
8 aprill 2014 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
8 aprill 2014 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
8 aprill 2014 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
8 aprill 2014 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Raud µg/l 36 200
8 aprill 2014 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
8 aprill 2014 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
8 aprill 2014 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 629 2500
8 aprill 2014 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
8 aprill 2014 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
7 oktoober 2013 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
7 oktoober 2013 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Raud µg/l 29 200
7 oktoober 2013 Kamari külas - Esku-Kamari Kool Kamari alevik, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0