TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Kalana küla ühisveevärk
Aadressid
  • Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Põltsamaa Varahalduse OÜ
Aadress
Pärna tn 1, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Telefon
+372 7762260
Veebiaadress
http://www.poltsamaavh.ee/
E-post
info@poltsamaavh.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
14 proovivõttu (lehekülg 1/2)
23 aprill 2019 Metsa 5-8, Kalana küla Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 7.14 6.5 kuni 9.5
23 aprill 2019 Metsa 5-8, Kalana küla Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
23 aprill 2019 Metsa 5-8, Kalana küla Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
23 aprill 2019 Metsa 5-8, Kalana küla Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Kolooniate arv 22 °C (villitavas vees) PMÜ/ 1ml 0 100
23 aprill 2019 Metsa 5-8, Kalana küla Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 741 2500
23 aprill 2019 Metsa 5-8, Kalana küla Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
23 aprill 2019 Metsa 5-8, Kalana küla Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
23 aprill 2019 Metsa 5-8, Kalana küla Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
23 aprill 2019 Metsa 5-8, Kalana küla Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
23 aprill 2019 Metsa 5-8, Kalana küla Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Raud µg/l <20 200
4 aprill 2018 Kalana elamu (Maja nr 3) Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
4 aprill 2018 Kalana elamu (Maja nr 3) Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
4 aprill 2018 Kalana elamu (Maja nr 3) Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
4 aprill 2018 Kalana elamu (Maja nr 3) Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
4 aprill 2018 Kalana elamu (Maja nr 3) Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
4 aprill 2018 Kalana elamu (Maja nr 3) Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 643 2500
4 aprill 2018 Kalana elamu (Maja nr 3) Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
4 aprill 2018 Kalana elamu (Maja nr 3) Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Raud µg/l <20 200
11 aprill 2017 Kalana kauplus Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
11 aprill 2017 Kalana kauplus Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
11 aprill 2017 Kalana kauplus Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
11 aprill 2017 Kalana kauplus Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 733 2500
11 aprill 2017 Kalana kauplus Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 7.0 6.5 kuni 9.5
11 aprill 2017 Kalana kauplus Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
11 aprill 2017 Kalana kauplus Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
11 aprill 2017 Kalana kauplus Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Raud µg/l <20 200
11 aprill 2017 Kalana kauplus Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
11 aprill 2017 Kalana kauplus Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
6 aprill 2016 Kalana kauplus Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
6 aprill 2016 Kalana kauplus Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Alumiinium µg/l <10 200
6 aprill 2016 Kalana kauplus Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Sulfaat mg/l 38 250
6 aprill 2016 Kalana kauplus Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Kloriid mg/l 18 250
6 aprill 2016 Kalana kauplus Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
6 aprill 2016 Kalana kauplus Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
6 aprill 2016 Kalana kauplus Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
6 aprill 2016 Kalana kauplus Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
6 aprill 2016 Kalana kauplus Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
6 aprill 2016 Kalana kauplus Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
6 aprill 2016 Kalana kauplus Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
6 aprill 2016 Kalana kauplus Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
6 aprill 2016 Kalana kauplus Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
6 aprill 2016 Kalana kauplus Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
6 aprill 2016 Kalana kauplus Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 7.1 6.5 kuni 9.5
6 aprill 2016 Kalana kauplus Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
6 aprill 2016 Kalana kauplus Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
6 aprill 2016 Kalana kauplus Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Mangaan µg/l <10 50
6 aprill 2016 Kalana kauplus Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Raud µg/l <20 200
6 aprill 2016 Kalana kauplus Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.6 5.0
6 aprill 2016 Kalana kauplus Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Nitraat mg/l 24 50
6 aprill 2016 Kalana kauplus Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Nitrit mg/l 0.004 0.5
6 aprill 2016 Kalana kauplus Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Naatrium mg/l 11.2 200
6 aprill 2016 Kalana kauplus Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Fluoriid mg/l 0.2 1.5
6 aprill 2016 Kalana kauplus Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
6 aprill 2016 Kalana kauplus Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
6 aprill 2016 Kalana kauplus Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 699 2500
6 aprill 2016 Kalana kauplus Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Boor mg/l <0.1 1.0
6 aprill 2016 Kalana kauplus Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Endriin µg/l Ei leitud 0.1
6 aprill 2016 Kalana kauplus Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
6 aprill 2016 Kalana kauplus Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
6 aprill 2016 Kalana kauplus Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
6 aprill 2016 Kalana kauplus Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
6 aprill 2016 Kalana kauplus Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
6 aprill 2016 Kalana kauplus Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
6 aprill 2016 Kalana kauplus Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
6 aprill 2016 Kalana kauplus Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
6 aprill 2016 Kalana kauplus Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
6 aprill 2016 Kalana kauplus Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
6 aprill 2016 Kalana kauplus Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
6 aprill 2016 Kalana kauplus Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
6 aprill 2016 Kalana kauplus Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
6 aprill 2016 Kalana kauplus Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
6 aprill 2016 Kalana kauplus Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
6 aprill 2016 Kalana kauplus Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
6 aprill 2016 Kalana kauplus Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
6 aprill 2016 Kalana kauplus Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
6 aprill 2016 Kalana kauplus Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
6 aprill 2016 Kalana kauplus Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
6 aprill 2016 Kalana kauplus Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Arseen µg/l <0.2 10
6 aprill 2016 Kalana kauplus Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
6 aprill 2016 Kalana kauplus Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Plii µg/l 0.4 10
6 aprill 2016 Kalana kauplus Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Kroom µg/l <0.4 50
6 aprill 2016 Kalana kauplus Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Nikkel µg/l <1.0 20
6 aprill 2016 Kalana kauplus Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Seleen µg/l <1.0 10
6 aprill 2016 Kalana kauplus Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Kaadmium µg/l <0.05 5.0
6 aprill 2016 Kalana kauplus Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Vask mg/l <0.01 2.0
6 aprill 2016 Kalana kauplus Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
6 aprill 2016 Kalana kauplus Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
6 aprill 2016 Kalana kauplus Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
6 aprill 2016 Kalana kauplus Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Tsüaniid µg/l <3 50
6 aprill 2016 Kalana kauplus Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
7 aprill 2015 Kalana küla, Metsa 5-9 Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
7 aprill 2015 Kalana küla, Metsa 5-9 Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Raud µg/l <20 200
7 aprill 2015 Kalana küla, Metsa 5-9 Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Mangaan µg/l <10 50
7 aprill 2015 Kalana küla, Metsa 5-9 Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
7 aprill 2015 Kalana küla, Metsa 5-9 Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
7 aprill 2015 Kalana küla, Metsa 5-9 Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
7 aprill 2015 Kalana küla, Metsa 5-9 Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
7 aprill 2015 Kalana küla, Metsa 5-9 Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
7 aprill 2015 Kalana küla, Metsa 5-9 Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
7 aprill 2015 Kalana küla, Metsa 5-9 Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 825 2500
7 aprill 2015 Kalana küla, Metsa 5-9 Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
1 oktoober 2014 Kalana kauplus Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Raud µg/l <20 200
1 oktoober 2014 Kalana kauplus Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
1 oktoober 2014 Kalana kauplus Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
8 aprill 2014 Kalana küla, Metsa tn 5-11, perekond Peebu Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
8 aprill 2014 Kalana küla, Metsa tn 5-11, perekond Peebu Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU 1
8 aprill 2014 Kalana küla, Metsa tn 5-11, perekond Peebu Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
8 aprill 2014 Kalana küla, Metsa tn 5-11, perekond Peebu Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
8 aprill 2014 Kalana küla, Metsa tn 5-11, perekond Peebu Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Raud µg/l 78 200
8 aprill 2014 Kalana küla, Metsa tn 5-11, perekond Peebu Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Mangaan µg/l 31 50
8 aprill 2014 Kalana küla, Metsa tn 5-11, perekond Peebu Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
8 aprill 2014 Kalana küla, Metsa tn 5-11, perekond Peebu Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 746 2500
8 aprill 2014 Kalana küla, Metsa tn 5-11, perekond Peebu Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
8 aprill 2014 Kalana küla, Metsa tn 5-11, perekond Peebu Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
8 aprill 2014 Kalana küla, Metsa tn 5-11, perekond Peebu Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
26 november 2013 Kalana küla pumbamaja peale filtrit Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Mangaan µg/l 34 50
26 november 2013 Kalana küla pumbamaja peale filtrit Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Raud µg/l 150 200
7 oktoober 2013 Kalana kauplus Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Raud µg/l <20 200
7 oktoober 2013 Kalana kauplus Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
7 oktoober 2013 Kalana kauplus Kalana küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0