TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Vägari küla veevärk
Aadressid
  • Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Põltsamaa Varahalduse OÜ
Aadress
Pärna tn 1, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Telefon
+372 7762260
Veebiaadress
http://www.poltsamaavh.ee/
E-post
info@poltsamaavh.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
32 proovivõttu (lehekülg 1/4)
23 aprill 2019 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 559 2500
23 aprill 2019 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 7.20 6.5 kuni 9.5
23 aprill 2019 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
23 aprill 2019 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
23 aprill 2019 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
23 aprill 2019 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
23 aprill 2019 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Raud µg/l 37 200
23 aprill 2019 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
23 aprill 2019 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
23 aprill 2019 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Kolooniate arv 22 °C (villitavas vees) PMÜ/ 1ml 0 100
26 aprill 2018 Vägari küla pumbajaam enne filtrit Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 4.2 5.0
26 aprill 2018 Vägari küla pumbamaja, peale filtrit Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 3.4 5.0
4 aprill 2018 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
4 aprill 2018 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
4 aprill 2018 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
4 aprill 2018 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
4 aprill 2018 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 424 2500
4 aprill 2018 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
4 aprill 2018 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
4 aprill 2018 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
4 aprill 2018 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Boor mg/l <0.1 1.0
4 aprill 2018 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Sulfaat mg/l 21 250
4 aprill 2018 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Raud µg/l <20 200
4 aprill 2018 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Mangaan µg/l 36 50
4 aprill 2018 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Alumiinium µg/l <10 200
4 aprill 2018 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Fluoriid mg/l 0.1 1.5
4 aprill 2018 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
4 aprill 2018 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 133 ebaloomulike muutusteta
4 aprill 2018 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
4 aprill 2018 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 5.4 5.0
4 aprill 2018 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Naatrium mg/l 4.2 200
4 aprill 2018 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Nitrit mg/l 0.2 0.5
4 aprill 2018 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Nitraat mg/l 21 50
4 aprill 2018 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Kloriid mg/l 9.9 250
4 aprill 2018 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
4 aprill 2018 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
4 aprill 2018 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
4 aprill 2018 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
4 aprill 2018 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
4 aprill 2018 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
4 aprill 2018 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
4 aprill 2018 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
4 aprill 2018 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
4 aprill 2018 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
4 aprill 2018 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
4 aprill 2018 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
4 aprill 2018 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
4 aprill 2018 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
4 aprill 2018 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
4 aprill 2018 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
4 aprill 2018 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
4 aprill 2018 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
4 aprill 2018 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
4 aprill 2018 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Endriin µg/l Ei leitud 0.1
4 aprill 2018 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
4 aprill 2018 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
4 aprill 2018 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
4 aprill 2018 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
4 aprill 2018 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
4 aprill 2018 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
4 aprill 2018 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Tsüaniid µg/l <3 50
4 aprill 2018 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
4 aprill 2018 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
4 aprill 2018 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
4 aprill 2018 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
4 aprill 2018 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Kaadmium µg/l 0.1 5.0
4 aprill 2018 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Seleen µg/l <1.0 10
4 aprill 2018 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Nikkel µg/l <1.0 20
4 aprill 2018 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Kroom µg/l <0.2 50
4 aprill 2018 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Plii µg/l 0.3 10
4 aprill 2018 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
4 aprill 2018 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Arseen µg/l 0.4 10
4 aprill 2018 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
4 aprill 2018 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Vask mg/l 0.002 2.0
24 mai 2017 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
24 mai 2017 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
24 mai 2017 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
24 mai 2017 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
24 mai 2017 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
24 mai 2017 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
24 mai 2017 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 433 2500
24 mai 2017 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
24 mai 2017 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
8 mai 2017 Vägari küla pumbamaja, peale filtrit Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 3.7 5.0
8 mai 2017 Vägari küla pumbamaja, peale filtrit Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 3.7 5.0
11 aprill 2017 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Raud µg/l 24 200
11 aprill 2017 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 5.2 5.0
11 aprill 2017 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5
11 aprill 2017 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
11 aprill 2017 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
11 aprill 2017 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
11 aprill 2017 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 7.0 6.5 kuni 9.5
11 aprill 2017 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
11 aprill 2017 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 473 2500
6 aprill 2016 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
6 aprill 2016 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Elektrijuhtivus μS/cm 473 2500
6 aprill 2016 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
6 aprill 2016 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Hägusus (NTU) NTU <1
6 aprill 2016 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
6 aprill 2016 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
6 aprill 2016 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
6 aprill 2016 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 3.3 5.0
6 aprill 2016 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
6 aprill 2016 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
6 aprill 2016 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond Raud µg/l <20 200