TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
VKG Energia OÜ veevärk
Aadressid
  • Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
OÜ VKG Energia
Aadress
Järveküla tee 14, 30328 Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn
Telefon
+372 3342852
Veebiaadress
E-post
vkgenergia@vkg.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
65 proovivõttu (lehekülg 1/7)
6 juuli 2018 Ansiv Grupp OÜ söökla Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
6 juuli 2018 Ansiv Grupp OÜ söökla Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
6 juuli 2018 Ansiv Grupp OÜ söökla Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
23 november 2017 CAZEELA OÜ söökla Värvus (kraadides) kraadi 20
23 november 2017 CAZEELA OÜ söökla Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
7 november 2017 dušširuum VKG-i tööstusterritoorium, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Hägusus (NTU) NTU 1
7 november 2017 dušširuum VKG-i tööstusterritoorium, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Maitse (pallides) pall 0
7 november 2017 dušširuum VKG-i tööstusterritoorium, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Lõhn (pallides) pall 1
7 november 2017 dušširuum VKG-i tööstusterritoorium, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Värvus (kraadides) kraadi 17
7 november 2017 dušširuum VKG-i tööstusterritoorium, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
7 november 2017 dušširuum VKG-i tööstusterritoorium, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
7 november 2017 dušširuum VKG-i tööstusterritoorium, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Elektrijuhtivus μS/cm 820 2500
7 november 2017 dušširuum VKG-i tööstusterritoorium, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
7 november 2017 dušširuum VKG-i tööstusterritoorium, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Ammoonium mg/l 0.03 0.50
7 november 2017 VKG Energia OÜ veevärgi reservuaar VKG-i tööstusterritoorium, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Sulfaat mg/l 0.5 250
7 november 2017 VKG Energia OÜ veevärgi reservuaar VKG-i tööstusterritoorium, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Nitrit mg/l 0.004 0.5
7 november 2017 VKG Energia OÜ veevärgi reservuaar VKG-i tööstusterritoorium, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Mangaan µg/l 24 50
7 november 2017 VKG Energia OÜ veevärgi reservuaar VKG-i tööstusterritoorium, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn pH pH ühik 7.1 6.5 kuni 9.5
7 november 2017 VKG Energia OÜ veevärgi reservuaar VKG-i tööstusterritoorium, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Lõhn (pallides) pall 1
7 november 2017 VKG Energia OÜ veevärgi reservuaar VKG-i tööstusterritoorium, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Värvus (kraadides) kraadi 16
7 november 2017 VKG Energia OÜ veevärgi reservuaar VKG-i tööstusterritoorium, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Hägusus (NTU) NTU 2
7 november 2017 VKG Energia OÜ veevärgi reservuaar VKG-i tööstusterritoorium, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Elektrijuhtivus μS/cm 796 2500
7 november 2017 VKG Energia OÜ veevärgi reservuaar VKG-i tööstusterritoorium, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Maitse (pallides) pall 0
7 november 2017 VKG Energia OÜ veevärgi reservuaar VKG-i tööstusterritoorium, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Kloriid mg/l 217.4 250
7 november 2017 VKG Energia OÜ veevärgi reservuaar VKG-i tööstusterritoorium, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Nitraat mg/l 0.09 50
7 november 2017 VKG Energia OÜ veevärgi reservuaar VKG-i tööstusterritoorium, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Fluoriid mg/l 0.38 1.5
7 november 2017 VKG Energia OÜ veevärgi reservuaar VKG-i tööstusterritoorium, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Ammoonium mg/l <0.02 0.50
7 november 2017 VKG Energia OÜ veevärgi reservuaar VKG-i tööstusterritoorium, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Oksüdeeritavus mg/l O2 2.29 5.0
7 november 2017 VKG Energia OÜ veevärgi reservuaar VKG-i tööstusterritoorium, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 12 ebaloomulike muutusteta
7 november 2017 VKG Energia OÜ veevärgi reservuaar VKG-i tööstusterritoorium, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
7 november 2017 VKG Energia OÜ veevärgi reservuaar VKG-i tööstusterritoorium, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
7 november 2017 VKG Energia OÜ veevärgi reservuaar VKG-i tööstusterritoorium, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
7 november 2017 VKG Energia OÜ veevärgi reservuaar VKG-i tööstusterritoorium, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Pestitsiidide summa µg/l 0 0.50
7 november 2017 VKG Energia OÜ veevärgi reservuaar VKG-i tööstusterritoorium, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Pestitsiidid µg/l 0 0.1
7 november 2017 VKG Energia OÜ veevärgi reservuaar VKG-i tööstusterritoorium, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn PAH-d summa μg/l 0 0.1
7 november 2017 VKG Energia OÜ veevärgi reservuaar VKG-i tööstusterritoorium, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Vask mg/l <1 2.0
7 november 2017 VKG Energia OÜ veevärgi reservuaar VKG-i tööstusterritoorium, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Tsüaniid µg/l <3 50
7 november 2017 VKG Energia OÜ veevärgi reservuaar VKG-i tööstusterritoorium, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Trihalometaanide summa µg/l <0.1 100
7 november 2017 VKG Energia OÜ veevärgi reservuaar VKG-i tööstusterritoorium, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
7 november 2017 VKG Energia OÜ veevärgi reservuaar VKG-i tööstusterritoorium, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Seleen µg/l <0.05 10
7 november 2017 VKG Energia OÜ veevärgi reservuaar VKG-i tööstusterritoorium, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Plii µg/l <=0.1 10
7 november 2017 VKG Energia OÜ veevärgi reservuaar VKG-i tööstusterritoorium, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Nikkel µg/l 0.26 20
7 november 2017 VKG Energia OÜ veevärgi reservuaar VKG-i tööstusterritoorium, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Naatrium mg/l 130 200
7 november 2017 VKG Energia OÜ veevärgi reservuaar VKG-i tööstusterritoorium, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Kroom µg/l <0.5 50
7 november 2017 VKG Energia OÜ veevärgi reservuaar VKG-i tööstusterritoorium, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Kaadmium µg/l <0.02 5.0
7 november 2017 VKG Energia OÜ veevärgi reservuaar VKG-i tööstusterritoorium, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Elavhõbe µg/l <0.015 1.0
7 november 2017 VKG Energia OÜ veevärgi reservuaar VKG-i tööstusterritoorium, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Boor mg/l 0.16 1.0
7 november 2017 VKG Energia OÜ veevärgi reservuaar VKG-i tööstusterritoorium, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Benso(a)püreen µg/l <0.005 0.010
7 november 2017 VKG Energia OÜ veevärgi reservuaar VKG-i tööstusterritoorium, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Benseen µg/l <0.1 1.0
7 november 2017 VKG Energia OÜ veevärgi reservuaar VKG-i tööstusterritoorium, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Arseen µg/l 0.06 10
7 november 2017 VKG Energia OÜ veevärgi reservuaar VKG-i tööstusterritoorium, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Antimon µg/l <0.05 5.0
7 november 2017 VKG Energia OÜ veevärgi reservuaar VKG-i tööstusterritoorium, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Alumiinium µg/l <20 200
7 november 2017 VKG Energia OÜ veevärgi reservuaar VKG-i tööstusterritoorium, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
15 mai 2017 Ansiv Grupp OÜ söökla Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Värvus (kraadides) kraadi 9
15 mai 2017 Ansiv Grupp OÜ söökla Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
15 mai 2017 Ansiv Grupp OÜ söökla Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
15 mai 2017 CAZEELA OÜ söökla Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
8 mai 2017 CAZEELA OÜ söökla Lõhn (pallides) pall 0
8 mai 2017 CAZEELA OÜ söökla Värvus (kraadides) kraadi 5
8 mai 2017 CAZEELA OÜ söökla Elektrijuhtivus μS/cm 871 2500
8 mai 2017 CAZEELA OÜ söökla pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
8 mai 2017 CAZEELA OÜ söökla Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
8 mai 2017 CAZEELA OÜ söökla Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
8 mai 2017 CAZEELA OÜ söökla Hägusus (NTU) NTU <1
8 mai 2017 CAZEELA OÜ söökla Ammoonium mg/l 0.05 0.50
8 mai 2017 CAZEELA OÜ söökla Maitse (pallides) pall 0
8 mai 2017 Ansiv Grupp OÜ söökla Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 12 0
8 mai 2017 Ansiv Grupp OÜ söökla Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Hägusus (NTU) NTU <1
8 mai 2017 Ansiv Grupp OÜ söökla Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Ammoonium mg/l 0.03 0.50
8 mai 2017 Ansiv Grupp OÜ söökla Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Maitse (pallides) pall 0
8 mai 2017 Ansiv Grupp OÜ söökla Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Lõhn (pallides) pall 0
8 mai 2017 Ansiv Grupp OÜ söökla Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Värvus (kraadides) kraadi 14
8 mai 2017 Ansiv Grupp OÜ söökla Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Elektrijuhtivus μS/cm 867 2500
8 mai 2017 Ansiv Grupp OÜ söökla Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
8 mai 2017 Ansiv Grupp OÜ söökla Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0