TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
VKG Energia OÜ veevärk
Aadressid
  • Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
OÜ VKG Energia
Aadress
Järveküla tee 14, 30328 Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn
Telefon
+372 3342852
Veebiaadress
E-post
vkgenergia@vkg.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
85 proovivõttu (lehekülg 1/9)
13 november 2019 Ansiv Grupp OÜ söökla Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
13 november 2019 Ansiv Grupp OÜ söökla Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 38 ebaloomulike muutusteta
13 november 2019 Ansiv Grupp OÜ söökla Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
13 november 2019 Gazeela OÜ söökla Elektriku tn 3, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
13 november 2019 Gazeela OÜ söökla Elektriku tn 3, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 36 ebaloomulike muutusteta
13 november 2019 Gazeela OÜ söökla Elektriku tn 3, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
13 november 2019 Ansiv Grupp OÜ söökla Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik 10
13 november 2019 Ansiv Grupp OÜ söökla Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn pH pH ühik 8.1 6.5 kuni 9.5
13 november 2019 Ansiv Grupp OÜ söökla Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn maitseläve indeks TFN 1
13 november 2019 Ansiv Grupp OÜ söökla Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Lõhnaläve indeks TON 1
13 november 2019 Ansiv Grupp OÜ söökla Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Hägusus (NTU) NTU 2.06
13 november 2019 Ansiv Grupp OÜ söökla Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Elektrijuhtivus μS/cm 948 2500
13 november 2019 Gazeela OÜ söökla Elektriku tn 3, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 10
13 november 2019 Gazeela OÜ söökla Elektriku tn 3, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn pH pH ühik 8.1 6.5 kuni 9.5
13 november 2019 Gazeela OÜ söökla Elektriku tn 3, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn maitseläve indeks TFN 1
13 november 2019 Gazeela OÜ söökla Elektriku tn 3, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Lõhnaläve indeks TON 1
13 november 2019 Gazeela OÜ söökla Elektriku tn 3, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Hägusus (NTU) NTU 2.35
13 november 2019 Gazeela OÜ söökla Elektriku tn 3, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Elektrijuhtivus μS/cm 953 2500
13 november 2019 VKG Energia OÜ veevärgi reservuaar Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
13 november 2019 VKG Energia OÜ veevärgi reservuaar Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn PAH-d summa μg/l Ei leitud 0.1
13 november 2019 VKG Energia OÜ veevärgi reservuaar Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l <0.002
13 november 2019 VKG Energia OÜ veevärgi reservuaar Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Benso(k)fluoranteen μg/l <0.001
13 november 2019 VKG Energia OÜ veevärgi reservuaar Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Benso(g,h,i)perüleen μg/l <0.002
13 november 2019 VKG Energia OÜ veevärgi reservuaar Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Benso(b)fluoranteen μg/l <0.001
13 november 2019 VKG Energia OÜ veevärgi reservuaar Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
13 november 2019 VKG Energia OÜ veevärgi reservuaar Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Trihalometaanide summa µg/l Ei leitud 100
13 november 2019 VKG Energia OÜ veevärgi reservuaar Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Triklorometaan μg/l? <0.03
13 november 2019 VKG Energia OÜ veevärgi reservuaar Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Bromoform μg/l <0.1
13 november 2019 VKG Energia OÜ veevärgi reservuaar Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l Ei leitud 10
13 november 2019 VKG Energia OÜ veevärgi reservuaar Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn 1,2-dikloroetaan µg/l <0.06 3.0
13 november 2019 VKG Energia OÜ veevärgi reservuaar Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Dibromoklorometaan μg/l <0.1
13 november 2019 VKG Energia OÜ veevärgi reservuaar Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Bromodiklorometaan μg/l <0.1
13 november 2019 VKG Energia OÜ veevärgi reservuaar Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Benseen µg/l <0.06 1.0
13 november 2019 VKG Energia OÜ veevärgi reservuaar Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Nitraat mg/l 0.09 50
13 november 2019 VKG Energia OÜ veevärgi reservuaar Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Elavhõbe µg/l <0.015 1.0
13 november 2019 VKG Energia OÜ veevärgi reservuaar Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Vask mg/l <0.001 2.0
13 november 2019 VKG Energia OÜ veevärgi reservuaar Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Tsink mg/l 0.0019
13 november 2019 VKG Energia OÜ veevärgi reservuaar Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Seleen µg/l <0.05 10
13 november 2019 VKG Energia OÜ veevärgi reservuaar Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Plii µg/l <=0.1 10
13 november 2019 VKG Energia OÜ veevärgi reservuaar Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Nikkel µg/l <0.1 20
13 november 2019 VKG Energia OÜ veevärgi reservuaar Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Naatrium mg/l 110 200
13 november 2019 VKG Energia OÜ veevärgi reservuaar Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Mangaan µg/l 31 50
13 november 2019 VKG Energia OÜ veevärgi reservuaar Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Kroom µg/l <0.5 50
13 november 2019 VKG Energia OÜ veevärgi reservuaar Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Boor mg/l 200 1.0
13 november 2019 VKG Energia OÜ veevärgi reservuaar Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Arseen µg/l <0.05 10
13 november 2019 VKG Energia OÜ veevärgi reservuaar Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Antimon µg/l <0.05 5.0
13 november 2019 VKG Energia OÜ veevärgi reservuaar Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Alumiinium µg/l <20 200
13 november 2019 VKG Energia OÜ veevärgi reservuaar Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Fluoriid mg/l 0.69 1.5
13 november 2019 VKG Energia OÜ veevärgi reservuaar Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Tsüaniid µg/l <3 50
13 november 2019 VKG Energia OÜ veevärgi reservuaar Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Sulfaat mg/l 28 250
13 november 2019 VKG Energia OÜ veevärgi reservuaar Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Nitrit mg/l <0.007 0.5
13 november 2019 VKG Energia OÜ veevärgi reservuaar Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Kloriid mg/l 188 250
13 november 2019 VKG Energia OÜ veevärgi reservuaar Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Oksüdeeritavus mg/l O2 1.68 5.0
13 november 2019 VKG Energia OÜ veevärgi reservuaar Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Pestitsiidide summa µg/l Ei leitud 0.50
13 november 2019 VKG Energia OÜ veevärgi reservuaar Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Ammoonium mg/l 0.21 0.50
13 august 2019 Ansiv Grupp OÜ söökla Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 20
13 august 2019 Ansiv Grupp OÜ söökla Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
13 august 2019 Ansiv Grupp OÜ söökla Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn maitseläve indeks TFN 1
13 august 2019 Ansiv Grupp OÜ söökla Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Lõhnaläve indeks TON 1
13 august 2019 Ansiv Grupp OÜ söökla Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Hägusus (NTU) NTU 1.27
13 august 2019 Ansiv Grupp OÜ söökla Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Elektrijuhtivus μS/cm 869 2500
13 august 2019 Ansiv Grupp OÜ söökla Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
13 august 2019 Ansiv Grupp OÜ söökla Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 29 ebaloomulike muutusteta
13 august 2019 Ansiv Grupp OÜ söökla Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
13 august 2019 Gazeela OÜ söökla Elektriku tn 3, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 20
13 august 2019 Gazeela OÜ söökla Elektriku tn 3, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
13 august 2019 Gazeela OÜ söökla Elektriku tn 3, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn maitseläve indeks TFN 1
13 august 2019 Gazeela OÜ söökla Elektriku tn 3, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Lõhnaläve indeks TON 1
13 august 2019 Gazeela OÜ söökla Elektriku tn 3, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Hägusus (NTU) NTU 1.97
13 august 2019 Gazeela OÜ söökla Elektriku tn 3, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Elektrijuhtivus μS/cm 843 2500
13 august 2019 Gazeela OÜ söökla Elektriku tn 3, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
13 august 2019 Gazeela OÜ söökla Elektriku tn 3, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 48 ebaloomulike muutusteta
13 august 2019 Gazeela OÜ söökla Elektriku tn 3, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0