TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Rämsi küla ühisveevärk
Aadressid
  • Rämsi küla, Elva vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Aadress
Sõbra tn 56, 51013 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
evv@evv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
21 proovivõttu (lehekülg 1/3)
23 aprill 2020 Peale veepuhastusseadmeid Rämsi küla, Elva vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
23 aprill 2020 Peale veepuhastusseadmeid Rämsi küla, Elva vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
23 aprill 2020 Peale veepuhastusseadmeid Rämsi küla, Elva vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 226 2500
23 aprill 2020 Peale veepuhastusseadmeid Rämsi küla, Elva vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
23 aprill 2020 Peale veepuhastusseadmeid Rämsi küla, Elva vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
23 aprill 2020 Peale veepuhastusseadmeid Rämsi küla, Elva vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
23 aprill 2020 Peale veepuhastusseadmeid Rämsi küla, Elva vald, Tartu maakond Fluoriid mg/l 1.2 1.5
23 aprill 2020 Peale veepuhastusseadmeid Rämsi küla, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
23 aprill 2020 Peale veepuhastusseadmeid Rämsi küla, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
23 aprill 2020 Peale veepuhastusseadmeid Rämsi küla, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
23 aprill 2020 Peale veepuhastusseadmeid Rämsi küla, Elva vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 5 ebaloomulike muutusteta
5 märts 2020 Uula kauplus Rämsi küla, Elva vald, Tartu maakond Fluoriid mg/l 1.1 1.5
5 märts 2020 Uula kauplus Rämsi küla, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
5 märts 2019 Rämsi Huvikeskus Rämsi küla, Elva vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
5 märts 2019 Rämsi Huvikeskus Rämsi küla, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
5 märts 2019 Rämsi Huvikeskus Rämsi küla, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
5 märts 2019 Rämsi Huvikeskus Rämsi küla, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
5 märts 2019 Rämsi Huvikeskus Rämsi küla, Elva vald, Tartu maakond Fluoriid mg/l 1.2 1.5
5 märts 2019 Rämsi Huvikeskus Rämsi küla, Elva vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
5 märts 2019 Rämsi Huvikeskus Rämsi küla, Elva vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
5 märts 2019 Rämsi Huvikeskus Rämsi küla, Elva vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
5 märts 2019 Rämsi Huvikeskus Rämsi küla, Elva vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
5 märts 2019 Rämsi Huvikeskus Rämsi küla, Elva vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 287 2500
5 märts 2019 Rämsi Huvikeskus Rämsi küla, Elva vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
5 märts 2019 Rämsi Huvikeskus Rämsi küla, Elva vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
31 oktoober 2018 Uula kauplus Rämsi küla, Elva vald, Tartu maakond Sulfaat mg/l 12 250
22 märts 2018 Rämsi Huvikeskus Rämsi küla, Elva vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
22 märts 2018 Rämsi Huvikeskus Rämsi küla, Elva vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
22 märts 2018 Rämsi Huvikeskus Rämsi küla, Elva vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
22 märts 2018 Rämsi Huvikeskus Rämsi küla, Elva vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 272 2500
22 märts 2018 Rämsi Huvikeskus Rämsi küla, Elva vald, Tartu maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.1 5.0
22 märts 2018 Rämsi Huvikeskus Rämsi küla, Elva vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
22 märts 2018 Rämsi Huvikeskus Rämsi küla, Elva vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
22 märts 2018 Rämsi Huvikeskus Rämsi küla, Elva vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
22 märts 2018 Rämsi Huvikeskus Rämsi küla, Elva vald, Tartu maakond Kloriid mg/l 4.7 250
22 märts 2018 Rämsi Huvikeskus Rämsi küla, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
22 märts 2018 Rämsi Huvikeskus Rämsi küla, Elva vald, Tartu maakond Boor mg/l 0.3 1.0
22 märts 2018 Rämsi Huvikeskus Rämsi küla, Elva vald, Tartu maakond Fluoriid mg/l 1.5 1.5
22 märts 2018 Rämsi Huvikeskus Rämsi küla, Elva vald, Tartu maakond Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
22 märts 2018 Rämsi Huvikeskus Rämsi küla, Elva vald, Tartu maakond Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
22 märts 2018 Rämsi Huvikeskus Rämsi küla, Elva vald, Tartu maakond Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
22 märts 2018 Rämsi Huvikeskus Rämsi küla, Elva vald, Tartu maakond Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
22 märts 2018 Rämsi Huvikeskus Rämsi küla, Elva vald, Tartu maakond Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
22 märts 2018 Rämsi Huvikeskus Rämsi küla, Elva vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
22 märts 2018 Rämsi Huvikeskus Rämsi küla, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
22 märts 2018 Rämsi Huvikeskus Rämsi küla, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
22 märts 2018 Rämsi Huvikeskus Rämsi küla, Elva vald, Tartu maakond Naatrium mg/l 31.0 200
22 märts 2018 Rämsi Huvikeskus Rämsi küla, Elva vald, Tartu maakond Üldkaredus (mmol) mmol/l 1.1
22 märts 2018 Rämsi Huvikeskus Rämsi küla, Elva vald, Tartu maakond Sulfaat mg/l 10 250
24 august 2017 Uula kauplus Rämsi küla, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
24 august 2017 Uula kauplus Rämsi küla, Elva vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
24 august 2017 Uula kauplus Rämsi küla, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
24 august 2017 Uula kauplus Rämsi küla, Elva vald, Tartu maakond Boor mg/l 0.3 1.0
24 august 2017 Uula kauplus Rämsi küla, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
24 august 2017 Uula kauplus Rämsi küla, Elva vald, Tartu maakond Fluoriid mg/l 1.5 1.5
8 märts 2017 Rämsi Huvikeskus Rämsi küla, Elva vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
8 märts 2017 Rämsi Huvikeskus Rämsi küla, Elva vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
8 märts 2017 Rämsi Huvikeskus Rämsi küla, Elva vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
8 märts 2017 Rämsi Huvikeskus Rämsi küla, Elva vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
8 märts 2017 Rämsi Huvikeskus Rämsi küla, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
8 märts 2017 Rämsi Huvikeskus Rämsi küla, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
8 märts 2017 Rämsi Huvikeskus Rämsi küla, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
8 märts 2017 Rämsi Huvikeskus Rämsi küla, Elva vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
8 märts 2017 Rämsi Huvikeskus Rämsi küla, Elva vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
8 märts 2017 Rämsi Huvikeskus Rämsi küla, Elva vald, Tartu maakond Fluoriid mg/l 1.4 1.5
8 märts 2017 Rämsi Huvikeskus Rämsi küla, Elva vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 218 2500
14 juuli 2016 Rämsi Huvikeskus Rämsi küla, Elva vald, Tartu maakond Fluoriid mg/l 1.4 1.5
6 juuli 2016 Uula kauplus Rämsi küla, Elva vald, Tartu maakond Boor mg/l 0.3 1.0
6 juuli 2016 Uula kauplus Rämsi küla, Elva vald, Tartu maakond Fluoriid mg/l 1.6 1.5
6 juuli 2016 Uula kauplus Rämsi küla, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
6 juuli 2016 Uula kauplus Rämsi küla, Elva vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
6 juuli 2016 Uula kauplus Rämsi küla, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
6 juuli 2016 Uula kauplus Rämsi küla, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l 30 200
15 märts 2016 Rämsi Huvikeskus Rämsi küla, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200