TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Puhja aleviku Kellani ühisveevärk
Aadressid
  • Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Aadress
Sõbra tn 56, 51013 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
evv@evv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
16 proovivõttu (lehekülg 1/2)
23 aprill 2020 Peale veepuhastusseadmeid Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
23 aprill 2020 Peale veepuhastusseadmeid Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
23 aprill 2020 Peale veepuhastusseadmeid Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 412 2500
23 aprill 2020 Peale veepuhastusseadmeid Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
23 aprill 2020 Peale veepuhastusseadmeid Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
23 aprill 2020 Peale veepuhastusseadmeid Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
23 aprill 2020 Peale veepuhastusseadmeid Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l 20 200
23 aprill 2020 Peale veepuhastusseadmeid Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
23 aprill 2020 Peale veepuhastusseadmeid Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
23 aprill 2020 Peale veepuhastusseadmeid Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
5 märts 2019 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Kloriid mg/l 7.0 250
5 märts 2019 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
5 märts 2019 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Mangaan µg/l <10 50
5 märts 2019 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
5 märts 2019 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
5 märts 2019 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
5 märts 2019 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
5 märts 2019 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
5 märts 2019 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 1.1 5.0
5 märts 2019 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Nitrit mg/l <0.002 0.5
5 märts 2019 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Nitraat mg/l 3.9 50
5 märts 2019 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Alumiinium µg/l <10 200
5 märts 2019 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Boor mg/l <0.1 1.0
5 märts 2019 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 492 2500
5 märts 2019 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
5 märts 2019 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
5 märts 2019 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
5 märts 2019 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
5 märts 2019 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Fluoriid mg/l 0.1 1.5
5 märts 2019 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
5 märts 2019 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Naatrium mg/l 1.9 200
5 märts 2019 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Sulfaat mg/l 7.3 250
5 märts 2019 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Tsüaniid µg/l <3 50
5 märts 2019 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Seleen µg/l <1.0 10
5 märts 2019 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Nikkel µg/l <1.0 20
5 märts 2019 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Kroom µg/l <0.2 50
5 märts 2019 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Plii µg/l 0.3 10
5 märts 2019 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
5 märts 2019 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Arseen µg/l 0.2 10
5 märts 2019 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
5 märts 2019 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Vask mg/l 0.013 2.0
5 märts 2019 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
5 märts 2019 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Trihalometaanide summa µg/l 4 100
5 märts 2019 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
5 märts 2019 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
5 märts 2019 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Kaadmium µg/l <0.1 5.0
22 märts 2018 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
22 märts 2018 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
22 märts 2018 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
22 märts 2018 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
22 märts 2018 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
22 märts 2018 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
22 märts 2018 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Üldkaredus (mmol) mmol/l 2.7
22 märts 2018 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
22 märts 2018 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
22 märts 2018 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 411 2500
22 märts 2018 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
22 märts 2018 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
24 august 2017 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
24 august 2017 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
24 august 2017 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
8 märts 2017 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
8 märts 2017 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
8 märts 2017 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
8 märts 2017 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
8 märts 2017 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
8 märts 2017 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
8 märts 2017 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 314 2500
8 märts 2017 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
8 märts 2017 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
8 märts 2017 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
6 juuli 2016 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
6 juuli 2016 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
6 juuli 2016 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
9 märts 2016 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
9 märts 2016 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
9 märts 2016 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
9 märts 2016 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 439 2500
9 märts 2016 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
9 märts 2016 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
9 märts 2016 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
9 märts 2016 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
9 märts 2016 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
9 märts 2016 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
15 aprill 2015 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
15 aprill 2015 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
15 aprill 2015 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
17 märts 2015 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
17 märts 2015 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
17 märts 2015 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 480 2500
17 märts 2015 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
17 märts 2015 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
17 märts 2015 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
17 märts 2015 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
17 märts 2015 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
17 märts 2015 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
17 märts 2015 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0