TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Sillamäe SEJ veevärk
Aadressid
  • Kesk tn 4, Sillamäe linn
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Silpower AS
Aadress
Kesk tn 4, 40231 Sillamäe linn
Telefon
+372 3929110
Veebiaadress
www.silpower.ee
E-post
silpower@silpower.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
80 proovivõttu (lehekülg 1/8)
11. detsember 2019 Sillamäe SEJ reservuaar Sillamäe vabatsooni territoorium, Sillamäe linn
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
11. detsember 2019 Sillamäe SEJ reservuaar Sillamäe vabatsooni territoorium, Sillamäe linn
Ammoonium mg/l 0.256 0.50
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhnaläve indeks TON 1
maitseläve indeks TFN 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 20
Elektrijuhtivus μS/cm 1610 2500
pH pH ühik 8.3 6.5 kuni 9.5
12. september 2019 Sillamäe SEJ reservuaar Sillamäe vabatsooni territoorium, Sillamäe linn
pH pH ühik 8.1 6.5 kuni 9.5
Ammoonium mg/l 0.360 0.50
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhnaläve indeks TON 1
maitseläve indeks TFN 1
Värvus (pallides) pall 10
Elektrijuhtivus μS/cm 1550 2500
12. september 2019 Sillamäe SEJ reservuaar Sillamäe vabatsooni territoorium, Sillamäe linn
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
16. mai 2019 Sillamäe SEJ reservuaar Sillamäe vabatsooni territoorium, Sillamäe linn
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
15. mai 2019 Sillamäe SEJ reservuaar Sillamäe vabatsooni territoorium, Sillamäe linn
Ammoonium mg/l 0.313 0.50
Hägusus (NTU) NTU <0.5
maitseläve indeks TFN 1
Lõhnaläve indeks TON 1
Elektrijuhtivus μS/cm 1604 2500
pH pH ühik 8.2 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 10
07. veebruar 2019 Sillamäe SEJ reservuaar Sillamäe vabatsooni territoorium, Sillamäe linn
Efektiivdoos mSv/aastas 0.149 0.10
05. veebruar 2019 Sillamäe SEJ reservuaar Sillamäe vabatsooni territoorium, Sillamäe linn
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 7 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
05. veebruar 2019 Sillamäe SEJ reservuaar Sillamäe vabatsooni territoorium, Sillamäe linn
Pestitsiidide summa µg/l 0 0.50
Kloriid mg/l 250 250
Arseen µg/l <0.05 10
Boor mg/l 0.24 1.0
Kaadmium µg/l <0.02 5.0
Kroom µg/l <0.5 50
Mangaan µg/l 40 50
Naatrium mg/l 200 200
Nikkel µg/l 0.27 20
Plii µg/l 0.24 10
Seleen µg/l <0.05 10
Vask mg/l <0.001 2.0
Elavhõbe µg/l <0.015 1.0
Nitraat mg/l 0.11 50
Benseen µg/l <0.1 1.0
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l 0 10
Trihalometaanide summa µg/l <0.2 100
PAH-d summa μg/l 0 0.1
KHT (Keemiline hapnikutarve) mg O/l 3
Nitrit mg/l <0.007 0.5
Sulfaat mg/l 10 250
Tsüaniid µg/l <3 50
Raud µg/l 43 200
Fluoriid mg/l 0.61 1.5
Alumiinium µg/l <20 200
Antimon µg/l <0.05 5.0
23. jaanuar 2019 Sillamäe SEJ reservuaar Sillamäe vabatsooni territoorium, Sillamäe linn
Ammoonium mg/l 0.354 0.50
Hägusus (NTU) NTU <'0.5
Lõhnaläve indeks TON 1
maitseläve indeks TFN 1
Värvus (pallides) pall 5
Elektrijuhtivus μS/cm 1488 2500
pH pH ühik 8.2 6.5 kuni 9.5