TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Sillamäe SEJ veevärk
Aadressid
  • Kesk tn 4, Sillamäe linn
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Silpower AS
Aadress
Kesk tn 4, 40231 Sillamäe linn
Telefon
+372 3929110
Veebiaadress
www.silpower.ee
E-post
silpower@silpower.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
76 proovivõttu (lehekülg 1/8)
16 mai 2019 Sillamäe SEJ reservuaar Sillamäe vabatsooni territoorium, Sillamäe linn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
16 mai 2019 Sillamäe SEJ reservuaar Sillamäe vabatsooni territoorium, Sillamäe linn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
15 mai 2019 Sillamäe SEJ reservuaar Sillamäe vabatsooni territoorium, Sillamäe linn Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 10
15 mai 2019 Sillamäe SEJ reservuaar Sillamäe vabatsooni territoorium, Sillamäe linn pH pH ühik 8.2 6.5 kuni 9.5
15 mai 2019 Sillamäe SEJ reservuaar Sillamäe vabatsooni territoorium, Sillamäe linn Elektrijuhtivus μS/cm 1604 2500
15 mai 2019 Sillamäe SEJ reservuaar Sillamäe vabatsooni territoorium, Sillamäe linn Lõhnaläve indeks TON 1
15 mai 2019 Sillamäe SEJ reservuaar Sillamäe vabatsooni territoorium, Sillamäe linn maitseläve indeks TFN 1
15 mai 2019 Sillamäe SEJ reservuaar Sillamäe vabatsooni territoorium, Sillamäe linn Hägusus (NTU) NTU <0.5
15 mai 2019 Sillamäe SEJ reservuaar Sillamäe vabatsooni territoorium, Sillamäe linn Ammoonium mg/l 0.313 0.50
7 veebruar 2019 Sillamäe SEJ reservuaar Sillamäe vabatsooni territoorium, Sillamäe linn Efektiivdoos mSv/aastas 0.149 0.10
5 veebruar 2019 Sillamäe SEJ reservuaar Sillamäe vabatsooni territoorium, Sillamäe linn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
5 veebruar 2019 Sillamäe SEJ reservuaar Sillamäe vabatsooni territoorium, Sillamäe linn Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 7 ebaloomulike muutusteta
5 veebruar 2019 Sillamäe SEJ reservuaar Sillamäe vabatsooni territoorium, Sillamäe linn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
5 veebruar 2019 Sillamäe SEJ reservuaar Sillamäe vabatsooni territoorium, Sillamäe linn Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
5 veebruar 2019 Sillamäe SEJ reservuaar Sillamäe vabatsooni territoorium, Sillamäe linn Antimon µg/l <0.05 5.0
5 veebruar 2019 Sillamäe SEJ reservuaar Sillamäe vabatsooni territoorium, Sillamäe linn Alumiinium µg/l <20 200
5 veebruar 2019 Sillamäe SEJ reservuaar Sillamäe vabatsooni territoorium, Sillamäe linn Fluoriid mg/l 0.61 1.5
5 veebruar 2019 Sillamäe SEJ reservuaar Sillamäe vabatsooni territoorium, Sillamäe linn Raud µg/l 43 200
5 veebruar 2019 Sillamäe SEJ reservuaar Sillamäe vabatsooni territoorium, Sillamäe linn Tsüaniid µg/l <3 50
5 veebruar 2019 Sillamäe SEJ reservuaar Sillamäe vabatsooni territoorium, Sillamäe linn Sulfaat mg/l 10 250
5 veebruar 2019 Sillamäe SEJ reservuaar Sillamäe vabatsooni territoorium, Sillamäe linn Nitrit mg/l <0.007 0.5
5 veebruar 2019 Sillamäe SEJ reservuaar Sillamäe vabatsooni territoorium, Sillamäe linn KHT (Keemiline hapnikutarve) mg O/l 3
5 veebruar 2019 Sillamäe SEJ reservuaar Sillamäe vabatsooni territoorium, Sillamäe linn Kloriid mg/l 250 250
5 veebruar 2019 Sillamäe SEJ reservuaar Sillamäe vabatsooni territoorium, Sillamäe linn Pestitsiidide summa µg/l 0 0.50
5 veebruar 2019 Sillamäe SEJ reservuaar Sillamäe vabatsooni territoorium, Sillamäe linn PAH-d summa μg/l 0 0.1
5 veebruar 2019 Sillamäe SEJ reservuaar Sillamäe vabatsooni territoorium, Sillamäe linn Trihalometaanide summa µg/l <0.2 100
5 veebruar 2019 Sillamäe SEJ reservuaar Sillamäe vabatsooni territoorium, Sillamäe linn Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l 0 10
5 veebruar 2019 Sillamäe SEJ reservuaar Sillamäe vabatsooni territoorium, Sillamäe linn 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
5 veebruar 2019 Sillamäe SEJ reservuaar Sillamäe vabatsooni territoorium, Sillamäe linn Benseen µg/l <0.1 1.0
5 veebruar 2019 Sillamäe SEJ reservuaar Sillamäe vabatsooni territoorium, Sillamäe linn Nitraat mg/l 0.11 50
5 veebruar 2019 Sillamäe SEJ reservuaar Sillamäe vabatsooni territoorium, Sillamäe linn Elavhõbe µg/l <0.015 1.0
5 veebruar 2019 Sillamäe SEJ reservuaar Sillamäe vabatsooni territoorium, Sillamäe linn Vask mg/l <0.001 2.0
5 veebruar 2019 Sillamäe SEJ reservuaar Sillamäe vabatsooni territoorium, Sillamäe linn Seleen µg/l <0.05 10
5 veebruar 2019 Sillamäe SEJ reservuaar Sillamäe vabatsooni territoorium, Sillamäe linn Plii µg/l 0.24 10
5 veebruar 2019 Sillamäe SEJ reservuaar Sillamäe vabatsooni territoorium, Sillamäe linn Nikkel µg/l 0.27 20
5 veebruar 2019 Sillamäe SEJ reservuaar Sillamäe vabatsooni territoorium, Sillamäe linn Naatrium mg/l 200 200
5 veebruar 2019 Sillamäe SEJ reservuaar Sillamäe vabatsooni territoorium, Sillamäe linn Mangaan µg/l 40 50
5 veebruar 2019 Sillamäe SEJ reservuaar Sillamäe vabatsooni territoorium, Sillamäe linn Kroom µg/l <0.5 50
5 veebruar 2019 Sillamäe SEJ reservuaar Sillamäe vabatsooni territoorium, Sillamäe linn Kaadmium µg/l <0.02 5.0
5 veebruar 2019 Sillamäe SEJ reservuaar Sillamäe vabatsooni territoorium, Sillamäe linn Boor mg/l 0.24 1.0
5 veebruar 2019 Sillamäe SEJ reservuaar Sillamäe vabatsooni territoorium, Sillamäe linn Arseen µg/l <0.05 10
23 jaanuar 2019 Sillamäe SEJ reservuaar Sillamäe vabatsooni territoorium, Sillamäe linn pH pH ühik 8.2 6.5 kuni 9.5
23 jaanuar 2019 Sillamäe SEJ reservuaar Sillamäe vabatsooni territoorium, Sillamäe linn Elektrijuhtivus μS/cm 1488 2500
23 jaanuar 2019 Sillamäe SEJ reservuaar Sillamäe vabatsooni territoorium, Sillamäe linn Värvus (pallides) pall 5
23 jaanuar 2019 Sillamäe SEJ reservuaar Sillamäe vabatsooni territoorium, Sillamäe linn maitseläve indeks TFN 1
23 jaanuar 2019 Sillamäe SEJ reservuaar Sillamäe vabatsooni territoorium, Sillamäe linn Lõhnaläve indeks TON 1
23 jaanuar 2019 Sillamäe SEJ reservuaar Sillamäe vabatsooni territoorium, Sillamäe linn Hägusus (NTU) NTU <'0.5
23 jaanuar 2019 Sillamäe SEJ reservuaar Sillamäe vabatsooni territoorium, Sillamäe linn Ammoonium mg/l 0.354 0.50
23 jaanuar 2019 Sillamäe SEJ reservuaar Sillamäe vabatsooni territoorium, Sillamäe linn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
23 jaanuar 2019 Sillamäe SEJ reservuaar Sillamäe vabatsooni territoorium, Sillamäe linn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
11 detsember 2018 Sillamäe SEJ reservuaar Sillamäe vabatsooni territoorium, Sillamäe linn pH pH ühik 8 6.5 kuni 9.5
11 detsember 2018 Sillamäe SEJ reservuaar Sillamäe vabatsooni territoorium, Sillamäe linn Elektrijuhtivus μS/cm 1597 2500
11 detsember 2018 Sillamäe SEJ reservuaar Sillamäe vabatsooni territoorium, Sillamäe linn Värvus (pallides) pall 10
11 detsember 2018 Sillamäe SEJ reservuaar Sillamäe vabatsooni territoorium, Sillamäe linn maitseläve indeks TFN 1
11 detsember 2018 Sillamäe SEJ reservuaar Sillamäe vabatsooni territoorium, Sillamäe linn Lõhnaläve indeks TON 1
11 detsember 2018 Sillamäe SEJ reservuaar Sillamäe vabatsooni territoorium, Sillamäe linn Hägusus (NTU) NTU <0.5
11 detsember 2018 Sillamäe SEJ reservuaar Sillamäe vabatsooni territoorium, Sillamäe linn Ammoonium mg/l 0.238 0.50
11 detsember 2018 Sillamäe SEJ reservuaar Sillamäe vabatsooni territoorium, Sillamäe linn Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
11 detsember 2018 Sillamäe SEJ reservuaar Sillamäe vabatsooni territoorium, Sillamäe linn Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
11 september 2018 Sillamäe SEJ reservuaar Sillamäe vabatsooni territoorium, Sillamäe linn pH pH ühik 8 6.5 kuni 9.5
11 september 2018 Sillamäe SEJ reservuaar Sillamäe vabatsooni territoorium, Sillamäe linn Elektrijuhtivus μS/cm 1574 2500
11 september 2018 Sillamäe SEJ reservuaar Sillamäe vabatsooni territoorium, Sillamäe linn Värvus (pallides) pall 5
11 september 2018 Sillamäe SEJ reservuaar Sillamäe vabatsooni territoorium, Sillamäe linn maitseläve indeks TFN 1
11 september 2018 Sillamäe SEJ reservuaar Sillamäe vabatsooni territoorium, Sillamäe linn Lõhnaläve indeks TON 1
11 september 2018 Sillamäe SEJ reservuaar Sillamäe vabatsooni territoorium, Sillamäe linn Hägusus (NTU) NTU <0.5
11 september 2018 Sillamäe SEJ reservuaar Sillamäe vabatsooni territoorium, Sillamäe linn Ammoonium mg/l 0.304 0.50