TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Uderna Hooldekodu ühisveevärk
Aadressid
  • Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
SA Uderna Hooldekodu
Aadress
Uderna mõis, 61016 Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond
Telefon
+372 7349918
Veebiaadress
E-post
udernahk@hot.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
15 proovivõttu (lehekülg 1/2)
18 oktoober 2018 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Naatrium mg/l 8.0 200
18 oktoober 2018 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Mangaan µg/l 17 50
19 juuni 2018 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Mangaan µg/l 17 50
19 juuni 2018 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
19 juuni 2018 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
19 juuni 2018 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
19 juuni 2018 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
19 juuni 2018 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 550 2500
19 juuni 2018 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.1 6.5 kuni 9.5
19 juuni 2018 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
19 juuni 2018 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
19 juuni 2018 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
19 juuni 2018 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
7 juuni 2017 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Mangaan µg/l 19 50
7 juuni 2017 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
7 juuni 2017 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
7 juuni 2017 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
7 juuni 2017 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
7 juuni 2017 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
7 juuni 2017 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.1 6.5 kuni 9.5
7 juuni 2017 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 456 2500
7 juuni 2017 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
7 juuni 2017 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
7 juuni 2017 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
5 juuni 2017 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
5 juuni 2017 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
5 juuni 2017 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
5 juuni 2017 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Mangaan µg/l 19 50
5 juuni 2017 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
8 juuni 2016 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
8 juuni 2016 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
8 juuni 2016 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
8 juuni 2016 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
8 juuni 2016 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
8 juuni 2016 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 549 2500
8 juuni 2016 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
8 juuni 2016 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
8 juuni 2016 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
8 juuni 2016 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
8 juuni 2016 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Mangaan µg/l <10 50
28 märts 2016 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Mangaan µg/l <10 50
28 märts 2016 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l 78 200
28 märts 2016 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
28 märts 2016 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
28 märts 2016 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
16 juuni 2015 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
16 juuni 2015 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
16 juuni 2015 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
16 juuni 2015 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
16 juuni 2015 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
16 juuni 2015 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Mangaan µg/l <10 50
16 juuni 2015 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
16 juuni 2015 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
16 juuni 2015 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
16 juuni 2015 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 576 2500
16 juuni 2015 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
9 aprill 2015 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
9 aprill 2015 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Mangaan µg/l <10 50
9 aprill 2015 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
9 aprill 2015 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
9 aprill 2015 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
18 juuni 2014 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
18 juuni 2014 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
18 juuni 2014 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
18 juuni 2014 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
18 juuni 2014 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
18 juuni 2014 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
18 juuni 2014 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
18 juuni 2014 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
18 juuni 2014 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Endriin µg/l Ei leitud 0.1
18 juuni 2014 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
18 juuni 2014 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
18 juuni 2014 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
18 juuni 2014 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
18 juuni 2014 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
18 juuni 2014 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
18 juuni 2014 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
18 juuni 2014 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 566 2500
18 juuni 2014 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
18 juuni 2014 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
18 juuni 2014 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
18 juuni 2014 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
18 juuni 2014 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Nitrit mg/l 0.003 0.5
18 juuni 2014 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Nitraat mg/l <1 50
18 juuni 2014 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
18 juuni 2014 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Mangaan µg/l <10 50
18 juuni 2014 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Alumiinium µg/l <40 200
18 juuni 2014 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 23 ebaloomulike muutusteta
18 juuni 2014 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
18 juuni 2014 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
18 juuni 2014 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
18 juuni 2014 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
18 juuni 2014 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
18 juuni 2014 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
18 juuni 2014 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
18 juuni 2014 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
18 juuni 2014 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
18 juuni 2014 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
18 juuni 2014 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
18 juuni 2014 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
18 juuni 2014 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
18 juuni 2014 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
18 juuni 2014 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
18 juuni 2014 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Plii µg/l 0.2 10
18 juuni 2014 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Kroom µg/l <0.1 50
18 juuni 2014 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Nikkel µg/l <0.3 20
18 juuni 2014 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Seleen µg/l <1.0 10
18 juuni 2014 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
18 juuni 2014 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Kaadmium µg/l <0.03 5.0
18 juuni 2014 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Vask mg/l 0.01 2.0
18 juuni 2014 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
18 juuni 2014 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
18 juuni 2014 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Trihalometaanide summa µg/l <1 100
18 juuni 2014 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
18 juuni 2014 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond Antimon µg/l <0.3 5.0