TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Äksi küla ühisveevärk
Aadressid
  • Äksi küla, Tartu vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS EMAJÕE VEEVÄRK
Aadress
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
evv@evv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid
18 proovivõttu (lehekülg 1/2)
20 juuni 2018 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
20 juuni 2018 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
20 juuni 2018 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
20 juuni 2018 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
20 juuni 2018 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
20 juuni 2018 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
20 juuni 2018 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
20 juuni 2018 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 578 2500
20 juuni 2018 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
20 juuni 2018 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
20 juuni 2018 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
20 juuni 2018 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
20 juuni 2018 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
20 juuni 2018 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
20 juuni 2018 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Alumiinium µg/l <10 200
20 juuni 2018 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
20 juuni 2018 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Benseen µg/l <0.1 1.0
20 juuni 2018 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Trihalometaanide summa µg/l <1.0 100
20 juuni 2018 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
20 juuni 2018 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond 1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
20 juuni 2018 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Kaadmium µg/l <0.1 5.0
20 juuni 2018 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Nikkel µg/l <1.0 20
20 juuni 2018 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Kroom µg/l <0.2 50
20 juuni 2018 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Plii µg/l 0.2 10
20 juuni 2018 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Antimon µg/l <0.1 5.0
20 juuni 2018 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Arseen µg/l 0.2 10
20 juuni 2018 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
8 juuni 2017 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
8 juuni 2017 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
8 juuni 2017 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
8 juuni 2017 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
8 juuni 2017 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
8 juuni 2017 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.1 6.5 kuni 9.5
8 juuni 2017 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 485 2500
8 juuni 2017 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
8 juuni 2017 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
8 juuni 2017 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
17 mai 2017 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
17 mai 2017 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
17 mai 2017 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
17 mai 2017 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
26 aprill 2017 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
26 aprill 2017 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
9 juuni 2016 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Nitrit mg/l <0.002 0.5
9 juuni 2016 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Naatrium mg/l 9.6 200
9 juuni 2016 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Fluoriid mg/l 0.7 1.5
9 juuni 2016 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
9 juuni 2016 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
9 juuni 2016 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
9 juuni 2016 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
9 juuni 2016 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
9 juuni 2016 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
9 juuni 2016 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
9 juuni 2016 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 585 2500
9 juuni 2016 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
9 juuni 2016 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
9 juuni 2016 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
9 juuni 2016 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Boor mg/l <0.1 1.0
9 juuni 2016 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Mangaan µg/l <10 50
9 juuni 2016 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
9 juuni 2016 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Oksüdeeritavus mg/l O2 0.8 5.0
9 juuni 2016 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Sulfaat mg/l 58 250
9 juuni 2016 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Kloriid mg/l 20 250
9 juuni 2016 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Nitraat mg/l <1 50
9 juuni 2016 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
9 juuni 2016 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
9 juuni 2016 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
9 juuni 2016 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
29 juuni 2015 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
29 juuni 2015 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
29 juuni 2015 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
29 juuni 2015 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
29 juuni 2015 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 579 2500
29 juuni 2015 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
29 juuni 2015 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
29 juuni 2015 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
29 juuni 2015 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
29 juuni 2015 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
26 jaanuar 2015 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
26 jaanuar 2015 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
26 jaanuar 2015 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
26 jaanuar 2015 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
26 juuni 2014 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Raud µg/l <20 200
26 juuni 2014 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Ammoonium mg/l <0.05 0.50
26 juuni 2014 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Hägusus (NTU) NTU <1
26 juuni 2014 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
26 juuni 2014 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
26 juuni 2014 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
26 juuni 2014 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Elektrijuhtivus μS/cm 694 2500
26 juuni 2014 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
26 juuni 2014 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
26 juuni 2014 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1